DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Winkel {m} [mat]açı {i}
der Winkel {m} gönye {i}
der Winkel {m} köşe {i}
Winkel von 90 Grad {allg} 90 derecelik açı {allg}
der Winkeladvokat {m} adı kötüye çıkmış avukat {i}
der Winkeladvokat {m} güvenilmez avukat {i}
der Winkeladvokat {m} madrabaz avukat {i}
das Winkeleisen {n} [Tec]kösebent demiri {i}
das Winkeleisen {n} [Tec]L-demiri {i}
die Winkelfunktion {f} [mat]dik üçgenin kenarlarının birbiriyle ilişkisi {i}
die Winkelgeschwindigkeit {f} açısal hız {i}
der Winkelhaken {m} cetvel {i}
der Winkelhaken {m} gönye {i}
der Winkelhaken {m} kompas {i}
die Winkelhalbierende {f} [mat]açıortay {i}
winkelig {adj} dolambaçlı {s}
winkelig {adj} dönemeçli {s}
das Winkelmaß {n} gönye {i}
der Winkelmesser {m} [mat]iletki {i}
winkeln {v} [mat]açı ölçmek {v}
die Winkelpflanzung {f} köşe dikimi {i}
der Winkelzug {m} bahane {i}
der Winkelzug {m} dolap {i}
der Winkelzug {m} entrika {i}
der Winkelzug {m} hile hurda {i}
der Winkelzug {m} kaçamaklı söz {i}
der Winkelzug {m} numara {i}
der Winkelzug {m} oyun {i}
Indirekte Treffer
der ein spitzer Winkel {allg} [mat]dar açı {allg}
einen Winkel messen {allg} [mat]bir açıyı ölçmek {allg}
gestreckter Winkel {allg} [mat]180 derecelik açı {allg}
rechter Winkel {allg} 90 derecelik açı {allg}
rechter Winkel {allg} dik açı {allg}
spitzer Winkel {m} dar açı {i}
der stumpfer Winkel {allg} [mat]geniş açı {allg}
toter Winkel {allg} [Auto]ölü açı {allg}
toter Winkel {allg} [Auto]dikiz aynasındaki ölü açı {allg}
Winkel von 90 Grad {allg} 90 derecelik açı {allg}