TürkischDeutsch 
Indirekte Treffer
Almanya Nazi dönemi zararlarını karşılama amaçlı servet ayarlaması düzenlemesi {i} der Lastenausgleich {m}
amaçlı birlik {i} der Zweckverband {m}
amaçlı bozma {i} die Zweckstörung {f}
amaçlı satın alma {allg} gezieltes Kaufen {allg}
araştırma amaçlı {allg} Stoff sammeln {allg}
araştırma amaçlı sualtına indirilen çelikten yapılma dalgıç odası {i} die Taucherglocke {f}
aslına uygun biçime getirme amaçlı onarmak {v} restaurieren {v}
av amaçlı Afrika gezisi {i} die Safari {f}
bile bile kötü amaçlı kullanma {i} der Missbrauch {m}
bilgi amaçlı başvuru makamı {i} die Referenz {f}
bilgilendirme amaçlı {allg} [Redw.]zu Informationszwecken {allg}
bilimsel amaçlı araştırmalara uğrayan kişi {i} der Proband {m}
bilimsel amaçlı seyahat {i} die Forschungsreise {f}
bir hayır ile cevap vermek {allg} mit einem Nein antworten {allg}
büyüden korunma amaçlı beş ışınlı yıldız {i} der Drudenfuß {m}
canlı hayvanı deney amaçlı ameliyat etmek {itr} [hek]vivisezieren {itr}
canlı hayvanlar üzerinde yapılan deney veya deney amaçlı ameliyat {i} [hek]die Vivisektion {f}
çıkar amaçlı kullanmak {v} [tic]kommerzialisieren {v}
çıkar amaçlı ticari ilişki {s} [tic]kommerziell {adj}
çok amaçlı {önk} Mehrzweck {prä}
çok amaçlı {allg} Mehrzweck- {allg}
çok amaçlı alet {i} das Mehrzweckgerät {n}
çok amaçlı kapalı salon {i} die Mehrzweckhalle {f}
çok amaçlı nakliye gemisi {i} das Mehrzwecktransportschiff {n}
çok amaçlı okul {i} die Gesamtschule {f}
çok amaçlı taşıyıcı {i} der Mehrzwecktransporter {m}
çok amaçlı yayın organları {i} der Medienverbund {m}
dayanıklılığını deneme amaçlı yükleme {i} die Probebelastung {f}
dini amaçlı insan kurban etme {i} [din]der Ritualmord {m}
dini amaçlı olmayan bina {i} [din]der Profanbau {m}
dinlenme amaçlı tatil {i} der Erholungsurlaub {m}
düşük fiyatla müşteri çekme amaçlı reklam {i} die Lockvogelwerbung {f}
eğitim amaçlı film {i} der Bildungsfilm {m}
eğitim amaçlı kullanılan vücut veya vücut parçası modeli {i} [hek]das Phantom {n}
eğitim amaçlı tatil {i} der Bildungsurlaub {m}
eğitim amaçlı yayın yapan televizyon kanalı {i} das Bildungsfernsehen {n}
eğitsel etkinlik {i} die Bildungsaktivität {f}
ekonomik etkinlik {allg} wirtschaftliche Leistungsfähigkeit {allg}
ekonomik etkinlik {allg} ökonomische Effizienz {allg}
ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirme amaçlı kardeş şehir organizasyonu {i} die Städtepartnerschaft {f}
etkinlik {i} die Tätigkeit {f}
etkinlik {i} die Betätigung {f}
etkinlik {i} die Wirkung {f}
etkinlik {i} die Leistungskraft {f}
etkinlik {i} die Aktivität {f}
etkinlik {i} die Wirksamkeit {f}
etkinlik {i} die Leistungsfähigkeit {f}
etkinlik {i} das Wirken {n}
etkinlik {i} die Leistung {f}
etkinlik {i} die Veranstaltung {f}
etkinlik {i} die Effizienz {f}
etkinlik {i} die Wirkungskraft {f}
etkinlik alanı {i} das Betätigungsfeld {n}
etkinlik gidermek {itr} desaktivieren {itr}
etkinlik kontrolü {i} die Leistungskontrolle {f}
etkinlik kontrolü {i} die Erfolgskontrolle {f}
etkinlik salonu {i} die Aula {f}
etkinlik yarışması {i} der Leistungswettbewerb {m}
etkinlik yeri {i} der Veranstaltungsort {m}
genel amaçlı bilgisayar {i} der Universalrechner {m}
genel hayır {i} das Allgemeinwohl {n}
gösteri amaçlı toplanma {i} die Demonstrationsversammlung {f}
hayır {i} die Zuträglichkeit {f}
hayır {i} die Guttat {f}
hayır {i} die Wohltat {f}
hayır {i} das Beneficium {n}
hayır {i} der Nutzen {m}
hayır {i} das Almosen {n}
hayır {adv} nein {adv}
hayır {i} die Liebesgabe {f}
hayır amacıyla bağışta bulunma {i} die Dotation {f}
hayır deme {i} die Verneinung {f}
hayır demek {v} verneinen {v}
hayır derneği {i} der Wohltätigkeitsverein {m}
hayır diyememek {allg} nicht nein sagen können {allg}
hayır dua {i} der Segen {m}
hayır duası {i} der Segen {m}
hayır getirici {i} der Donatar {m}
hayır işlemek {v} [din]gesegnetes Handeln {v}
hayır kurumu {i} die Stiftung {f}