TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
işveren {i} der Arbeitgeber {m}
işveren {i} die Arbeitgeberin {f}
işveren {i} der Auftraggeber {m}
işveren {i} der Boss {m}
işveren {i} der Brötchengeber {m}
işveren {i} der Brotgeber {m}
işveren {i} der Brotherr {m}
işveren {i} der Dienstgeber {m}
işveren {i} der Dienstherr {m}
işveren {i} der Geschäftsherr {m}
işveren {i} der Herr {m}
işveren {i} der Patron {m}
işveren {i} der Unternehmer {m}
işveren {i} die Unternehmerin {f}
işveren aidatı {i} der Arbeitgeberbeitrag {m}
işveren aleyhinde {a} arbeitgeberfeindlich {a}
işveren birliği {i} der Arbeitgeberverband {m}
işveren katkısı {i} der Arbeitgeberzuschuss {m}
işveren lehinde {a} arbeitgeberfreundlich {a}
işveren ödentisi {i} der Arbeitgeberbeitrag {m}
işveren payı {i} der Arbeitgeberanteil {m}
işveren primi {i} der Arbeitgeberzuschuss {m}
işveren sendikası {i} der Arbeitgeberverband {m}
işveren sorumluluk sigortası {i} die Arbeitgeberhaftpflicht {f}
işveren tarafı {i} die Arbeitgeberseite {f}
işveren tarafından anonim şirkette çalışan kadroya sunulan imtiyazlı hisse senedi {i} die Belegschaftsaktie {f}
işveren tarafından sözleşmesinin feshi {allg} Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber {allg}
işveren taraftarı sendika {allg} arbeitgeberfreundliche Gewerkschaft {allg}
işveren ve işçi {allg} Arbeitgeber und Arbeitnehmer {allg}
işveren ve işçiler arasındaki ilişkiler {allg} Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer {allg}
işveren ve işçiler arasındaki ilişkiler {allg} Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern {allg}
işveren ve işçilerin aynı oranda temsil edilmesi {allg} paritätische Mitbestimmung {allg}
işverenden yana {a} arbeitgeberfreundlich {a}
işverene karşı {a} arbeitgeberfeindlich {a}
işverenin işçinin işine son vermesi {i} die Kündigung {f}
işverenin işçisi için sosyal kurumlara ödediği maaş eki {ç} die Lohnnebenkosten {pl}
işverenin işten çıkarma hakkı {allg} Kündigungsrecht des Arbeitgebers {allg}
işverenin sağlık sigortası ödentisi {allg} Krankenkassenbeitrag des Arbeitgebers {allg}
işverenler {ç} die Sozialpartner {pl}
işverenler örgütü {i} die Arbeitgeberorganisation {f}
işverenler sendikası {i} der Arbeitgeberverband {m}
işverenlerle çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen yönetmelik {i} [huk]die Betriebsverfassung {f}
Indirekte Treffer
alt işveren {i} die Subunternehmerin {f}
alt işveren {i} der Subunternehmer {m}
işçi ile işveren arasındaki ilişki {i} das Arbeitsverhältnis {n}
işçi sendikası ve işveren sendikası arasında yapılan toplu sözleşmesi {i} der Verbandstarifvertrag {m}
işveren aidatı {i} der Arbeitgeberbeitrag {m}
işveren aleyhinde {a} arbeitgeberfeindlich {a}
işveren birliği {i} der Arbeitgeberverband {m}
işveren katkısı {i} der Arbeitgeberzuschuss {m}
işveren lehinde {a} arbeitgeberfreundlich {a}
işveren ödentisi {i} der Arbeitgeberbeitrag {m}
işveren payı {i} der Arbeitgeberanteil {m}
işveren primi {i} der Arbeitgeberzuschuss {m}
işveren sendikası {i} der Arbeitgeberverband {m}
işveren sorumluluk sigortası {i} die Arbeitgeberhaftpflicht {f}
işveren tarafı {i} die Arbeitgeberseite {f}
işveren tarafından anonim şirkette çalışan kadroya sunulan imtiyazlı hisse senedi {i} die Belegschaftsaktie {f}
işveren tarafından sözleşmesinin feshi {allg} Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber {allg}
işveren taraftarı sendika {allg} arbeitgeberfreundliche Gewerkschaft {allg}
işveren ve işçi {allg} Arbeitgeber und Arbeitnehmer {allg}
işveren ve işçiler arasındaki ilişkiler {allg} Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern {allg}
işveren ve işçiler arasındaki ilişkiler {allg} Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer {allg}
işveren ve işçilerin aynı oranda temsil edilmesi {allg} paritätische Mitbestimmung {allg}
sigorta ödemelerinde işveren payı {i} der Arbeitgeberanteil {m}
vergi ödemelerinde işveren payı {i} der Arbeitgeberanteil {m}