DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Anwendung {f} başvuru {i}
die Anwendung {f} kullanım {i}
die Anwendung {f} kullanış {i}
die Anwendung {f} kullanma {i}
die Anwendung {f} tatbik {i}
die Anwendung {f} tatbikat {i}
die Anwendung {f} uygulama {i}
die Anwendung {f} uygulanma {i}
Anwendung der Wettbewerbsvorschriften {allg} rekabetle ilgili hükümlerin uygulanması {allg}
Anwendung des Gesetzes {allg} kanunun uygulanması {allg}
Anwendung finden {v} kullanılmak {fi}
Anwendung finden {v} tatbik edilmek {fi}
Anwendung finden {v} uygulanmak {fi}
Anwendung multipler Wechselkurse {allg} katlı döviz kurlarının uygulanması {allg}
Anwendung von Gewalt {allg} zor kullanma {allg}
das Anwendungsbeispiel {n} kullanım örneği {i}
der Anwendungsbereich {m} uygulama alanı {i}
anwendungsbezogen {a} tatbiki {a}
anwendungsbezogen {a} uygulamalı {a}
die Anwendungsdauer {f} kullanım süresi {i}
das Anwendungsgebiet {n} kullanım alanı {i}
das Anwendungsgebiet {n} uygulama bölgesi {i}
die Anwendungsmöglichkeit {f} uygulama olanağı {i}
das Anwendungsprogramm {n} [EDV]bilgisayar programı {i}
das Anwendungsprogramm {n} [EDV]kullanıcı yazılımı {i}
die Anwendungsvorschrift {f} kullanma talimatı {i}
Indirekte Treffer
die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften {allg} rekabetle ilgili hükümlerin uygulanması {allg}
Anwendung des Gesetzes {allg} kanunun uygulanması {allg}
Anwendung finden {v} kullanılmak {fi}
Anwendung finden {v} uygulanmak {fi}
Anwendung finden {v} tatbik edilmek {fi}
Anwendung multipler Wechselkurse {allg} katlı döviz kurlarının uygulanması {allg}
Anwendung von Gewalt {allg} zor kullanma {allg}
kommerzielle Anwendung {allg} [Handel]ticari uygulama {allg}
praktische Anwendung {allg} pratik uygulama {allg}
unter Anwendung von Gewalt {allg} zor kullanma yoluyla {allg}
unter Anwendung von Gewalt {allg} zor kullanarak {allg}
zur Anwendung bringen {allg} uygulamaya koymak {allg}
zur Anwendung kommen {allg} tatbik edilmek {allg}
zur Anwendung kommen {allg} kullanılmak {allg}