DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Daten {pl} belirtiler {ç}
die Daten {pl} bilgiler {ç}
die Daten {pl} [EDV]datalar {ç}
die Daten {pl} işaretler {ç}
die Daten {pl} tarihler {ç}
die Daten {pl} veri {ç}
die Daten {pl} [EDV]veriler {ç}
die Daten-Ein-Ausgabe {f} [EDV]data alışverişi {i}
die Daten-Ein-Ausgabe {f} [EDV]veri giriş çıkışı {i}
der Datenabgleich {m} bilgilerin karşılaştırılması {i}
die Datenaufbereitung {f} bilgileri değerlendirme {i}
die Datenaufbereitung {f} [EDV]veri hazırlama {i}
die Datenaufbereitung {f} verileri değerlendirme {i}
die Datenaufnahme {f} bilgi girişi {i}
die Datenaufnahme {f} veri girişi {i}
die Datenaufzeichnung {f} [EDV]veri yazma {i}
die Datenausgabe {f} bilgi çıkışı {i}
die Datenausgabe {f} veri çıkışı {i}
der Datenaustausch {m} [EDV]veri iletişim {i}
die Datenautobahn {f} [EDV]internet {i}
die Datenbank {f} bilgi bankası {i}
die Datenbank {f} [EDV]data bankası {i}
die Datenbank {f} [EDV]veri bankası {i}
die Datenbank {f} [EDV]veri tabanı {i}
die Datenbank {f} [EDV]veritabanı {i}
die Datenbanksprache {f} [EDV]veri tabanı dili {i}
der Datenbankverwalter {m} [EDV]veri tabanı yönetmeni {i}
die Datenbankverwaltung {f} bilgi bankası yönetimi {i}
die Datenbankverwaltung {f} veri bankası yönetimi {i}
die Datenbankverwaltung {f} [EDV]veri tabanı yönetimi {i}
das Datenbankverwaltungssystem {n} [EDV]veri tabanı yönetim sistemi {i}
datenbasiert {adj} [EDV]veri tabanlı {s}
datenbasiert {adj} [EDV]veriye dayalı {s}
die Datenbasis {f} [EDV]veri tabanı {i}
die Datenbasis {f} [EDV]veriler {i}
der Datenbeginn {m} veri başlangıcı {i}
die Datenbehandlungsanlagen {pl} [EDV]bilgi işlem sistemi {ç}
die Datenbeschaffung {f} bilgi toplama {i}
die Datenbeschaffung {f} veri toplama {i}
der Datenbestand {m} [EDV]bilgi birikimi {i}
der Datenbestand {m} [EDV]data birikimi {i}
der Datenblock {m} [EDV]fiziksel kayıt {i}
der Datencode {m} [EDV]veri kodu {i}
die Dateneingabe {f} bilgi girişi {i}
die Dateneingabe {f} [EDV]veri girişi {i}
das Datenende {n} veri sonu {i}
die Datenendeinrichtung {f} [EDV]terminal {i}
das Datenendgerät {n} terminal {i}
der Datenendplatz {m} terminal {i}
die Datenerfassung {f} bilgi toplama {i}
die Datenerfassung {f} [EDV]veri toplama {i}
der Datenerfassungs- und Datenkontrollbeamte {m} [Pol.]veri hazırlama ve kontrol işletmeni {i}
die Datenfernübertragung {f} [EDV]veri aktarımı {i}
die Datenfernübertragung {f} [EDV]veri iletişimi {i}
der Datenfluss {m} bilgi akışı {i}
der Datenfluss {m} veri akışı {i}
der Datenflussplan {m} [EDV]veri akış planı {i}
die Datengrundlage {f} veri temeli {i}
die Datengruppe {f} [EDV]dosya {i}
die Datengruppe {f} [EDV]kütük {i}
die Datengruppe {f} [EDV]veri grubu {i}
die Datenlochkarte {f} [EDV]elektronik cihazlarda kullanılan delikli kart {i}
das Datenmaterial {n} bilgi malzemesi {i}
Datenmaterial {allg} veriler {allg}
der Datenmissbrauch {m} [Jur.]bilgi ve belgelerin baskası tarafından izinsiz kullanımı {i}
der Datenname {m} [EDV]veri adı {i}
das Datennetz {n} bilgi ağı {i}
das Datennetz {n} [EDV]veri ağı {i}
die Datenqualität {f} veri kalitesi {i}
die Datenregistrierung {f} [EDV]veri kaydı {i}
der Datensatz {m} [EDV]kayıt {i}
der Datensatz {m} [EDV]mantıklı bilgi {i}
der Datensatz {m} [EDV]tutanak {i}
der Datensatz {m} [EDV]veri grubu {i}
die Datensatznummer {f} [Tec]kayıt numarası {i}
der Datenschutz {m} bilgi koruma {i}
der Datenschutz {m} [Jur.]bilgilerin korunması {i}
der Datenschutz {m} [Jur.]bilgilerin saklanması {i}
der Datenschutz {m} veri koruma {i}
die Datenschutzbeauftragte {f} bilgi koruma görevlisi {i}
Indirekte Treffer
die betriebswirtschaftliche Daten {allg} iktisadi veriler {allg}
betriebswirtschaftliche Daten {allg} ekonomik veriler {allg}
Daten-Ein-Ausgabe {f} [EDV]veri giriş çıkışı {i}
die Daten-Ein-Ausgabe {f} [EDV]data alışverişi {i}
die diskrete Daten {allg} kesikli veri {allg}
diskrete Daten {allg} ayrık veri {allg}
Erfassung von Daten {allg} verilerin toplanması {allg}
keine Daten vorhanden {allg} veri yok {allg}
personenbezogene Daten erfassen (Polizei) {v} fişlemek {fi}
statistische Daten {allg} istatistik verileri {allg}
technische Daten {allg} teknik veriler {allg}
technische Daten {allg} teknik bilgiler {allg}
unaufbereitete Daten {allg} ham veri {allg}