DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Dez {m} baş {i}
der Dez {m} kafa {i}
der Dezem {m} onda bir vergisi {i}
der Dezem {m} öşür vergisi {i}
der Dezember {m} aralık {i}
der Dezember {m} aralık ayı {i}
das Dezennium {n} on yıl {i}
das Dezennium {n} on yıllık süre {i}
dezent {adj} ağır ve şatafatlı olmayan {s}
dezent {adj} edepli {s}
dezent {adj} eli yüzü düzgün {s}
dezent {adj} hafif {s}
dezent {adj} hassas {s}
dezent {adj} ince {s}
dezent {adj} kibar {s}
dezent {adj} narin {s}
dezent {adj} rahatsız etmeyen {s}
dezent {adj} temiz {s}
dezent {adj} terbiyeli {s}
dezent {adj} zarif {s}
dezente Musik {allg} hafif müzik {allg}
dezentes Sprechen {allg} kibar konuşma {allg}
dezentral {a} ademi merkeziyetçi {a}
die Dezentralisation {f} ademi merkeziyet {i}
die Dezentralisation {f} desantralizasyon {i}
die Dezentralisation {f} devlette yetki paylaşımı {i}
die Dezentralisation {f} yetkilerin yerel makamlara da verilmesi {i}
dezentralisieren {v} ademi merkezileşmek {fi}
dezentralisieren {v} desantralize etmek {v}
dezentralisieren {v} yetki paylaşmak {v}
dezentralisiert {a} desantralize {a}
die Dezentralisierung {f} ademi merkezileşme {i}
die Dezentralisierung {f} desantralizasyon {i}
die Dezentralisierung {f} desentralize etme {i}
die Dezentralisierung {f} merkezileşmeyi ortadan kaldırma {i}
die Dezentralisierung {f} yetki paylaşımı {i}
das Dezernat {n} bölüm {i}
das Dezernat {n} daire {i}
das Dezernat {n} görev alanı {i}
das Dezernat {n} masa {i}
das Dezernat {n} şube {i}
das Dezernat {n} yetki alanı {i}
der Dezernent {m} masa müdürü {i}
der Dezernent {m} şube amiri {i}
der Dezernent {m} şube müdürü {i}
der Dezernent {m} şube yetkilisi {i}
die Dezernentin {f} masa müdürü {i}
die Dezernentin {f} şube müdürü {i}
die Dezernentin {f} şube müdürü {i}
das Dezi {n} ondalık öntakısı {i}
das Dezibel {n} [Phy]desibel {i}
dezidiert {adj} kararlaştırılmış {s}
dezidiert {adj} kesinleşmiş {s}
das Dezigramm {n} desigram {i}
das Dezigramm {n} gramın onda biri {i}
das Deziliter {n} desilitre {i}
das Deziliter {n} litrenin onda biri {i}
dezimal {adj} desimal {s}
dezimal {adj} desimal sistemle ilgili {s}
dezimal {adj} ondalık {s}
der Dezimalbruch {m} [mat]ondalık kesir {i}
die Dezimale {f} ondalık kesir {i}
die Dezimale {f} rakamlarda virgülün sağındaki ondalık sayı {i}
die Dezimalklassifikation {f} desimal dosyalama {i}
die Dezimalklassifikation {f} desimal sıralama {i}
die Dezimalschreibweise {f} desimal yazım {i}
die Dezimalschreibweise {f} onlu yazım {i}
die Dezimalstelle {f} onlu rakam {i}
das Dezimalsystem {n} desimal sistemi {i}
das Dezimalsystem {n} metre sistemi {i}
das Dezimalsystem {n} ondalık sistem {i}
die Dezimalwaage {f} baskül {i}
die Dezimalwaage {f} ondalık terazi {i}
die Dezimalwaage {f} terazi {i}
die Dezimalzahl {f} ondalık sayı {i}
das Dezimalzahlensystem {n} onlu sayılama sistemi {i}
die Dezimalziffer {f} onlu rakam {i}
die Dezime {f} [Mus]dizyem {i}
die Dezime {f} [Mus]onlu {i}
die Dezime {f} [Mus]onluk {i}