DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Drang {m} acil {i}
der Drang {m} arzu {i}
der Drang {m} basınç {i}
der Drang {m} baskı {i}
der Drang {m} büyük arzu {i}
der Drang {m} dürtü {i}
der Drang {m} güdü {i}
der Drang {m} heves {i}
der Drang {m} ivedi {i}
der Drang {m} saik {i}
der Drang {m} sevk {i}
der Drang {m} şiddetli arzu {i}
der Drang {m} sıkıntı {i}
der Drang {m} sıkıştırma {i}
der Drang {m} tahrik {i}
der Drang {m} tazyik {i}
der Drang {m} teşvik {i}
Drang haben {allg} sıkışmak {allg}
Drang zum Essen {allg} yemek yeme arzusu {allg}
Drang zur Freiheit {allg} özgürlük arzusu {allg}
die Drängelei {f} itişip kakışma {i}
die Drängelei {f} izdiham {i}
die Drängelei {f} kalabalık {i}
die Drängelei {f} kargaşa {i}
die Drängelei {f} karmaşa {i}
die Drängelei {f} niza {i}
die Drängelei {f} nizah {i}
drängeln {itr} aceleye getirmek {itr}
drängeln {itr} aradan yutturmaya çalışmak {itr}
drängeln {itr} ısrarla talep etmek {itr}
drängeln {itr} ite kaka ilerlemek {itr}
drängeln {itr} itişip kakışmak {itr}
das Drängen {n} asılış {i}
drängen {v} birbirine yaklaştırmak {v}
drängen {v} birisini sıkıştırmak {v}
drängen {itr} daralmak {itr}
drängen {v} ensesine yapışmak {v}
drängen {v} eziyet etmek {v}
drängen {itr} [Sp]futbolda rakibi zorlamak {itr}
das Drängen {n} ısrar {i}
drängen {v} ısrar etmek {fi}
drängen {v} itelemek {v}
drängen {v} itmek {v}
drängen {v} sıkboğaz etmek {v}
drängen {v} sıkıntı vermek {v}
drängen {itr} sıkışmak {itr}
drängen {v} sıkıştırmak {v}
drängen {v} sıklaştırmak {v}
drängen {v} sıkmak {v}
drängen {v} tazyik etmek {v}
drängen {v} üzmek {v}
das Drängen {n} zorlama {i}
drängen {v} ardı ardına gelmek {fi}
drängen {v} itişip kakışmak {fi}
drängen {v} peş peşe gelmek {fi}
drängen {v} üşüşmek {fi}
drängen {v} yığılmak {fi}
drängend {a} itici {a}
die Drangsal {f} azap {i}
die Drangsal {f} eziyet {i}
die Drangsal {f} işkence {i}
die Drangsal {f} meşakkat {i}
die Drangsal {f} sıkıntı {i}
die Drangsal {f} zahmet {i}
die Drangsal {f} zulüm {i}
drangsalieren {v} azap vermek {fi}
drangsalieren {v} birisine eziyet etmek {v}
drangsalieren {v} eziyet etmek {fi}
drangsalieren {v} işkence çektirmek {v}
drangsalieren {v} sıkıntı vermek {v}
drangsalieren {v} tartaklamak {fi}
drangsalieren {v} yıpratmak {v}
drangsalieren {v} zahmet çektirmek {v}
die Drangsalierung {f} eziyet {i}
die Drangsalierung {f} işkence {i}
die Drangsalierung {f} sıkıntı {i}
die Drangsalierung {f} zahmet {i}
die Drangung {f} itme {i}
die Drangung {f} sıkıştırma {i}
die Drangung {f} sıkma {i}
Indirekte Treffer
die Drang haben {allg} sıkışmak {allg}
Drang zum Essen {allg} yemek yeme arzusu {allg}
Drang zur Freiheit {allg} özgürlük arzusu {allg}
Sturm und Drang {allg} Alman edebiyatında coşkunluk akımı {allg}