DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Effekt {m} efekt {i}
der Effekt {m} etki {i}
der Effekt {m} netice {i}
der Effekt {m} sonuç {i}
der Effekt {m} tesir {i}
Effekt machen {allg} efekt olmak {allg}
Effekt machen {allg} etkili olmak {allg}
Effekt machen {allg} tesirli olmak {allg}
die Effektbeleuchtung {f} [Theat]önemli durumlarda önemli sahneye veya kişiye ışık yöneltme {i}
die Effekte {pl} etkiler {ç}
die Effekten {pl} aksiyon ve obligasyonlar {ç}
die Effekten {pl} bagaj {ç}
die Effekten {pl} [Handel]değerli kağıtlar {ç}
die Effekten {pl} el bagajı {ç}
die Effekten {pl} esham {ç}
die Effekten {pl} esham ve tahvilat {ç}
die Effekten {pl} [Handel]eşya {ç}
die Effekten {pl} menkul değerler {ç}
die Effekten {pl} menkul kıymetler {ç}
die Effekten {pl} tahvilat {ç}
die Effekten {pl} [Handel]taşınabilen mal {ç}
die Effektenabrechnung {f} komisyoncu bordrosu {i}
die Effektenabrechnung {f} [Handel]menkul kıymetler hesap dekontu {i}
die Effektenabrechnung {f} simsar bordrosu {i}
die Effektenabrechnung {f} tellal bordrosu {i}
die Effektenabteilung {f} menkul kıymetler ve tahvil dairesi {i}
die Effektenbaisse {f} menkul kıymetlere tabi {i}
die Effektenbank {f} [Handel]bon {i}
die Effektenbank {f} kliring odası {i}
die Effektenbank {f} [Handel]tahvil gibi değerli kağıt alıp satan banka {i}
die Effektenbank {f} takas odası {i}
die Effektenbeleihung {f} menkul değerler karşılığı avans {i}
die Effektenbeleihung {f} menkul değerler karşılığı ikraz {i}
der Effektenbestand {m} menkul değerler mevcudu {i}
die Effektenbevorschussung {f} [Handel]senet karşılığı avans {i}
die Effektenbörse {f} aksiyon ve obligasyon borsası {i}
die Effektenbörse {f} menkul değerler borsası {i}
die Effektenbörse {f} [Handel]menkul kıymetler borsası {i}
das Effektendepot {n} menkul değerler portföyü {i}
das Effektendepot {n} menkul kıymetlerler portföyü {i}
die Effektenemission {f} menkul değer emisyonu {i}
die Effektenemission {f} menkul değer ihracı {i}
die Effektenemission {f} menkul kıymet emisyonu {i}
die Effektenemission {f} menkul kıymet ihracı {i}
Effektenemission auf fremde Rechnung {allg} üçüncü kişiler adına menkul değer emisyonu {allg}
der Effektenerwerb {m} menkul değer alımı {i}
der Effektenerwerb {m} menkul değer edinimi {i}
das Effektengeschäft {n} menkul değer işi {i}
das Effektengeschäft {n} menkul değer işlemi {i}
das Effektengiro {n} menkul değer cirosu {i}
das Effektengiro {n} menkul kıymetler devri ve ferağı {i}
das Effektenguthaben {n} menkul değerler portföyü {i}
das Effektenguthaben {n} menkul kıymetler portföyü {i}
der Effektenhandel {m} menkul değer alım satımı {i}
der Effektenhandel {m} [Handel]menkul değerler ticareti {i}
der Effektenhändler {m} borsa simsarı {i}
der Effektenhändler {m} broker {i}
der Effektenhändler {m} kırıcı {i}
die Effektenhausse {f} menkul kıymetlerde tavan {i}
der Effektenindex {m} menkul değerler indeksi {i}
der Effektenindex {m} menkul kıymet indeksi {i}
der Effektenkauf {m} menkul değer alımı {i}
das Effektenkonto {n} menkul değer ana defteri {i}
das Effektenkonto {n} menkul kıymet defteri kebiri {i}
der Effektenkredit {m} menkul değer karşılığı kredi {i}
der Effektenkredit {m} [Handel]tahvilat karşılığı kredi {i}
der Effektenkurs {m} menkul değer fiyatları {i}
der Effektenkurs {m} menkul kıymet fiyatları {i}
der Effektenlombard {m} menkul değer karşılığı avans {i}
der Effektenlombard {m} menkul değer karşılığı kredi {i}
der Effektenmakler {m} [Handel]borsada kırıcı {i}
der Effektenmakler {m} [Handel]brokır {i}
der Effektenmarkt {m} [Handel]menkul kıymetler piyasası {i}
das Effektensparen {n} menkul değer tasarrufu {i}
die Effektensteuer {f} esham ve tahvilat devir ve temlik vergisi {i}
die Effektensteuer {f} menkul değer vergisi {i}
der Effektenverkauf {m} esham tahvilat satımı {i}
der Effektenverkauf {m} menkul değer satışı {i}
der Effektenverkehr {m} esham ve tahvilat alım satımı {i}
die Effekthascherei {f} göze girme hevesi {i}
Indirekte Treffer
die Effekt machen {allg} tesirli olmak {allg}
Effekt machen {allg} etkili olmak {allg}
Effekt machen {allg} efekt olmak {allg}
Leverage-Effekt {m} kaldıraç etkisi {i}
der ohne Effekt {allg} etkisiz {allg}
technologischer externer Effekt {allg} teknik dışsallık {allg}