DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
ehren {v} birisine saygı göstermek {v}
ehren {v} hatırını saymak {v}
ehren {v} hürmet etmek {v}
ehren {v} ikramda bulunmak {v}
ehren {v} onurlandırmak {v}
ehren {a} onursal {a}
ehren {v} övmek {v}
ehren {a} saygı göstermek {a}
ehren {v} şeref vermek {v}
die Ehrenabteilung {f} [mil.]ihtiram kıtası {i}
die Ehrenabteilung {f} [mil.]merasim kıtası {i}
das Ehrenakzept {n} aracılı onama {i}
das Ehrenakzept {n} araya girme suretiyle kabul {i}
das Ehrenakzept {n} hatır kabulü {i}
das Ehrenakzept {n} tavassuten kabul {i}
der Ehrenakzeptant {m} araya girme suretiyle kabul eden {i}
der Ehrenakzeptant {m} vassuten kabul eden {i}
das Ehrenamt {n} fahri görev {i}
das Ehrenamt {n} onursal görev {i}
ehrenamtlich {a} fahri {a}
ehrenamtlich {adj} fahri olarak {s}
ehrenamtlich {allg} onursal {allg}
ehrenamtlich {adj} onursal olarak {s}
ehrenamtlicher Richter {allg} fahri hakim {allg}
ehrenamtliches Mitglied {allg} fahri üye {allg}
der Ehrenbeamter {m} fahri memur {i}
die Ehrenbeamtin {f} fahri memur {i}
die Ehrenbeleidigung {f} halel getirme {i}
die Ehrenbeleidigung {f} lekeleme {i}
die Ehrenbeleidigung {f} namusu lekeleme {i}
der Ehrenbesuch {m} nezaket ziyareti {i}
der Ehrenbesuch {m} resmi ziyaret {i}
die Ehrenbezeigung {f} [mil.]askeri selamlama {i}
der Ehrenbürger {m} fahri hemşehri {i}
der Ehrenbürgerbrief {m} fahri hemşehrilik beratı {i}
das Ehrenbürgerrecht {n} fahri hemşehrilik hakkı {i}
die Ehrenbürgerschaft {f} fahri hemşehrilik {i}
die Ehrendame {f} nedime {i}
der Ehrendoktor {m} fahri doktor {i}
der Ehrendoktor {m} fahri doktorluk unvanı alan {i}
die Ehrendoktorin {f} fahri doktor {i}
der Ehreneintritt {m} tavassut {i}
die Ehrenerklärung {f} resmen özür dileme {i}
die Ehrenerweisung {f} saygı gösterme {i}
die Ehrenerweisung {f} ululama {i}
der Ehrenfriedhof {m} şehit kabristanı {i}
der Ehrenfriedhof {m} şehitlik {i}
die Ehrengabe {f} ihsan {i}
die Ehrengabe {f} şeref misafirine verilen hediye {i}
der Ehrengast {m} onur konuğu {i}
der Ehrengast {m} şeref misafiri {i}
das Ehrengehalt {n} özel hizmet için teşekkür olarak verilen para {i}
ehrengeiziger Plan {allg} emel {allg}
das Ehrengeleit {n} [mil.]muhafız kıtası {i}
das Ehrengeleit {n} [mil.]şeref kıtası {i}
das Ehrengericht {n} haysiyet divanı {i}
das Ehrengericht {n} onur kurulu {i}
das Ehrengerichtsverfahren {n} onur kurulu davası {i}
das Ehrengeschenk {n} ihsan {i}
das Ehrengeschenk {n} şeref misafirlerine verilen hediye {i}
ehrenhaft {adj} alnı ak {s}
ehrenhaft {adj} dürüst {s}
ehrenhaft {adj} haysiyetli {s}
ehrenhaft {adj} iffetli {s}
ehrenhaft {adj} namuslu {s}
ehrenhaft {adj} onurlu {s}
ehrenhaft {adj} şerefli {s}
ehrenhaft {adj} temiz {s}
die Ehrenhaftigkeit {f} dürüstlük {i}
die Ehrenhaftigkeit {f} haysiyet {i}
die Ehrenhaftigkeit {f} iffetlilik {i}
die Ehrenhaftigkeit {f} namusluluk {i}
die Ehrenhaftigkeit {f} onur {i}
die Ehrenhaftigkeit {f} şeref {i}
die Ehrenhaftigkeit {f} temizlik {i}
die Ehrenhaftigkeit {f} yüzakı {i}
ehrenhalber {adv} fahri olarak {adv}
ehrenhalber {adv} onursal olarak {adv}
der Ehrenhandel {m} düello {i}
der Ehrenhandel {m} namus meselesi {i}
Indirekte Treffer
der die Eltern ehren sollen {allg} [Redw.]anababaya saygı gösterilmesi gerekmek {allg}
in Ehren halten {allg} bir şeye değer vermek {allg}
jdn ehren {allg} birisine saygı göstermek {allg}
mit allen Ehren bestehen {allg} üstün başarıyla tamamlamak {allg}
zu Ehren von {allg} serefine {allg}
zu Ehren von ... {allg} ... şerefine {allg}