DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Existenz {f} adam {i}
die Existenz {f} geçim {i}
die Existenz {f} [Handel]geçinme {i}
die Existenz {f} gerçek {i}
die Existenz {f} hakikat {i}
die Existenz {f} hayat {i}
die Existenz {f} insan {i}
die Existenz {f} {i}
die Existenz {f} kişi {i}
die Existenz {f} mevcudiyet {i}
die Existenz {f} nafaka {i}
die Existenz {f} piyasada tutunma {i}
die Existenz {f} var oluş {i}
die Existenz {f} varlık {i}
die Existenz {f} varolma {i}
Existenz gründen {allg} kurma {allg}
das Existenzaufbaudarlehen {n} işi genişletme ikrazı {i}
die Existenzbedingungen {f} yaşam şartları {i}
die Existenzberechtigung {f} yaşama hakkı {i}
die Existenzdauer {f} mevcudiyet süresi {i}
existenzfähig {adj} ayakta durabilir {s}
existenzfähig {adj} başarılı olabilir {s}
existenzfähig {a} kurabilir {a}
existenzfähig {adj} yaşayabilir {s}
der Existenzgründer {m} girişimci {i}
der Existenzgründer {m} kuran {i}
das Existenzgründerzentrum {n} kurma merkezi {i}
die Existenzgrundlage {f} geçim esası {i}
die Existenzgrundlage {f} geçim temeli {i}
die Existenzgründung {f} kurma {i}
das Existenzgründungsdarlehen {n} kurma ikra {i}
das Existenzgründungsdarlehen {n} kredisi {i}
existenziell {adj} hayati {s}
existenziell {adj} varoluşsal {s}
der Existenzkampf {m} hayat mücadelesi {i}
der Existenzkampf {m} yaşam kavgası {i}
der Existenzkampf {m} yaşam mücadelesi {i}
das Existenzminimum {n} asgari geçim düzeyi {i}
das Existenzminimum {n} asgari geçim haddi {i}
die Existenzmittel {pl} geçim kaynağı {ç}
die Existenznot {f} geçim sıkıntısı {i}
die Existenzphilosophie {f} [Phils]varoluşçuluk felsefesi {i}
die Existenzpsychologie {f} [Psych]varoluşçu ruhbilim {i}
die Existenzsicherung {f} geçim güvencesi {i}
die Existenzsicherung {f} güvencesi {i}
die Existenzsorgen {pl} geçim derdi {ç}
die Existenzvernichtung {f} geçim olanaklarını yoketme {i}
die Existenzvernichtung {f} olanaklarını yoketme {i}
Indirekte Treffer
die eine Existenz gründen {allg} hayatına serbest girişimci olarak atılmak {allg}
eine Existenz gründen {allg} bir girişimde bulunmak {allg}
eine verkrachte Existenz {allg} çaptan düşmüş olan {allg}
Existenz gründen {allg} kurma {allg}
gescheiterte Existenz {allg} hayatta başarılı olamamak {allg}
gesicherte Existenz haben {allg} maddi durumu iyi olmak {allg}