DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Fieber {n} ateş {i}
das Fieber {n} [Med.]hararet {i}
das Fieber {n} humma {i}
das Fieber {n} [Med.]vücut ateşi {i}
Fieber haben {v} ateşi olmak {fi}
der Fieberanfall {m} [Med.]ateş basma {i}
der Fieberanfall {m} [Med.]ateş nöbeti {i}
fieberfrei {adj} [Med.]ateşsiz {s}
fieberhaft {adj} [Med.]ateşli {s}
fieberhaft {adj} [Med.]hummalı {s}
fieberhafte Tätigkeit {allg} hummalı faaliyet {allg}
fieberig {adj} [Med.]ateşli {s}
fieberig {adj} [Med.]yol {s}
der Fieberklee {m} su yoncası {i}
der Fieberklee {m} [Bot.]suyoncası {i}
der Fieberklee {m} yonca {i}
fieberkrank {adj} ateşli hasta {s}
fieberkrank {adj} hummalı {s}
die Fieberkrankheit {f} [Med.]ateşli hastalık {i}
das Fieberkraut {n} [Bot.]gümüş düğme {i}
die Fieberkurve {f} ateş çizgisi {i}
der Fiebermesser {m} ateşölçer {i}
der Fiebermesser {m} [Med.]derece {i}
der Fiebermesser {m} termometre {i}
das Fiebermittel {n} [Med.]ateş düşürücü ilaç {i}
fiebern {itr} ateşi çıkmak {itr}
fiebern {itr} ateşi olmak {itr}
fiebern {itr} heyecanlı olmak {itr}
fiebern {itr} telaşlı olmak {itr}
fiebersenkend {adj} [Med.]ateş düşürücü {s}
fiebersenkendes Mittel {allg} ateş düşürücü ilaç {allg}
die Fiebersenkung {f} ateş düşürme {i}
die Fiebertabelle {f} [Med.]ateş çizelgesi {i}
die Fiebertabelle {f} belirli saatlerde ölçülen vücut ateşinin yazıldığı çizelge {i}
das Fieberthermometer {n} [Med.]ateşölçer {i}
das Fieberthermometer {n} [Med.]derece {i}
das Fieberthermometer {n} [Med.]termometre {i}
der Fieberwahn {m} [Med.]havale {i}
der Fieberwahn {m} [Med.]nöbet {i}
Indirekte Treffer
der das Fieber messen {allg} [Med.]harareti ölçmek {allg}
das Fieber messen {allg} [Med.]ateşini ölçmek {allg}
das Fieber steigt {allg} [Med.]ateş yükseliyor {allg}
Fieber haben {v} ateşi olmak {fi}
gastrisches Fieber {allg} [Med.]mide humması {allg}
leichtes Fieber {allg} [Med.]hafif ateş {allg}
Sie hat seit gestern Fieber {allg} Onun dünden beri ateşi var {allg}
von Fieber befallen sein {allg} nöbete tutulmak {allg}
von Fieber befallen sein {allg} ateşlenmek {allg}