DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Gesundheit {f} afiyet {i}
die Gesundheit {f} can sağlığı {i}
die Gesundheit {f} çok yaşa {i}
die Gesundheit {f} esenlik {i}
die Gesundheit {f} sağlamlık {i}
die Gesundheit {f} sağlık {i}
die Gesundheit {f} sıhhat {i}
Gesundheit! {allg} çok yaşa {allg}
gesundheitlich {adj} sağlık açısından {s}
gesundheitlich {adj} sağlık bakımından {s}
gesundheitlich {a} sağlıkla ilgili {a}
gesundheitlich {adj} sıhhi {s}
das Gesundheitsamt {n} sağlık dairesi {i}
das Gesundheitsamt {n} sağlık memurluğu {i}
das Gesundheitsamt {n} sağlık müdürlüğü {i}
der Gesundheitsapostel {m} başkalarını da bu konuda eleştiren kişi {i}
der Gesundheitsapostel {m} sağlık konusunda çok titiz olup {i}
das Gesundheitsattest {n} sağlık raporu {i}
das Gesundheitsattest {n} temiz patentesi {i}
der Gesundheitsbeamter {m} sağlık memuru {i}
die Gesundheitsbehörde {f} sağlık bakanlığı dairesi {i}
die Gesundheitsbehörde {f} sağlık bakanlığı makamı {i}
die Gesundheitsberatung {f} sağlık danışmanlığı {i}
die Gesundheitsbeschädigung {f} sağlık ihlali {i}
die Gesundheitsbescheinigung {f} sağlık raporu {i}
gesundheitsbewusst {adj} sağlığa önem vererek {s}
gesundheitsbewusst {adj} sağlıklı şekilde {s}
gesundheitsbewusste Ernährung {allg} sağlıklı beslenme {allg}
das Gesundheitsbewusstsein {n} sağlık bilinci {i}
der Gesundheitsdienst {m} sağlık hizmeti {i}
das Gesundheitsdienst {n} sağlık servisi {i}
die Gesundheitseinrichtungen {pl} sağlık kurumları {ç}
die Gesundheitserziehung {f} sağlık eğitimi {i}
gesundheitsförderlich {adj} sağlığa yararlı {s}
gesundheitsförderlich {adj} sağlıklı {s}
gesundheitsfördernd {adj} sağlığa faydalı {s}
die Gesundheitsfürsorge {f} hijyen {i}
die Gesundheitsfürsorge {f} koruyucu sağlık hizmetleri {i}
die Gesundheitsfürsorge {f} sağlık bakımı {i}
gesundheitsgefährdend {a} sağlığa zarar verici {a}
die Gesundheitshilfe {f} sağlık yardımı {i}
die Gesundheitskasse {f} sağlık kurumu {i}
die Gesundheitskasse {f} sağlık kasası {i}
die Gesundheitskontrolle {f} sağlık denetimi {i}
die Gesundheitskontrolle {f} sağlık kontrolü {i}
die Gesundheitskost {f} perhiz {i}
die Gesundheitskost {f} rejim {i}
die Gesundheitskunde {f} hijyen {i}
die Gesundheitskunde {f} sağlık bilgisi {i}
die Gesundheitslehre {f} sağlık bilgisi {i}
die Gesundheitslehre {f} sağlık eğitimi {i}
die Gesundheitsmaßnahmen {pl} sağlık tedbirleri {ç}
der Gesundheitsminister {m} Sağlık Bakanı {i}
das Gesundheitsministerium {n} Sağlık Bakanlığı {i}
der Gesundheitsnachweis {m} sağlık belgesi {i}
der Gesundheitspass {m} sağlık defteri {i}
der Gesundheitspass {m} sağlık kartı {i}
die Gesundheitspflege {f} sağlığı koruma {i}
die Gesundheitspflege {f} sağlık bakımı {i}
die Gesundheitspolitik {f} sağlık politikası {i}
Gesundheitsprodukte {allg} [Med.]sağlık ürünleri {allg}
gesundheitsrechtliche Kontrolle {allg} sağlık kontrolü {allg}
die Gesundheitsreform {f} sağlık reformu {i}
das Gesundheitsrisiko {n} sağlık riski {i}
gesundheitsschädigend {a} sağlığa zararlı {a}
gesundheitsschädlich {adj} gayri sıhhi {s}
gesundheitsschädlich {a} sağlığa zarar verici {a}
gesundheitsschädlich {adj} sağlığa zararlı {s}
gesundheitsschädlich {a} sağlıksız {a}
die Gesundheitsverletzung {f} sağlık ihlali {i}
die Gesundheitsversicherung {f} sağlık sigortası {i}
das Gesundheitswesen {n} sağlık hizmetleri {i}
das Gesundheitswesen {n} sağlik işleri {i}
das Gesundheitswesen {n} sağlık işleri {i}
das Gesundheitswesen {n} sağlık sistemi {i}
das Gesundheitswesen {n} sıhhiye {i}
die Gesundheitswissenschaften {pl} Sağlık Bilimleri {ç}
das Gesundheitszentrum {n} sağlık ocağı {i}
die Gesundheitszerstörung {f} sağlık ihlali {i}
das Gesundheitszeugnis {n} sağlık belgesi {i}
Indirekte Treffer
das auf Ihre Gesundheit {allg} sağlığınıza! {allg}
auf Ihre Gesundheit {allg} içki içerken şerefe! {allg}
bei guter Gesundheit sein {allg} sağlığı yerinde olmak {allg}
Bundesministerium für Gesundheit {n} [Pol.]Federal Sağlık Bakanlığı {i}
das der Gesundheit schaden {allg} sağlığına zarar vermek {allg}
die Gesundheit fördern {allg} sağlığa yararlı olmak {allg}
es geht um unsere Gesundheit {allg} sağlığımız tehlikede {allg}
es geht um unsere Gesundheit {allg} sağlığımız söz konusu {allg}
Fachschule für Gesundheit {f} sağlık meslek lisesi {i}
die Gesundheit! {allg} çok yaşa {allg}
gut für die Gesundheit {allg} sağlığa yararlı {allg}
guter Gesundheit erfreuen {allg} sağlığı yerinde olmak {allg}
Ministerium für Gesundheit {allg} Sağlık Bakanlığı {allg}
öffentliche Gesundheit {allg} kamu sağlığı {allg}
zur Gesundheit beitragen {allg} sağlık için faydalı olmak {allg}