DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Kind {n} bebek {i}
das Kind {n} çocuk {i}
das Kind {n} evlat {i}
das Kind {n} küçük {i}
das Kind {n} yavru {i}
das Kind {n} velet {i}
Kind abtreiben {v} [Med.]çocuk aldırmak {fi}
Kind abtreiben {v} kürtaj yapmak {fi}
Kind aus der ersten Ehe {allg} ilk evlilikten olma çocuk {allg}
Kind aussetzen {allg} çocuğu terk etmek {allg}
Kind bekommen {allg} çocuğu olmak {allg}
Kind der Liebe {allg} aşkın meyvesi {allg}
Kind eines Zuhälters {allg} pezevengin evladı {allg}
Kind und Kegel {allg} çoluk çocuk {allg}
das Kindbett {n} loğusa yatağı {i}
das Kindbett {n} loğusalık {i}
das Kindbettfieber {n} albastı {i}
der Kindbettfieber {m} [Med.]loğusa hastalığı {i}
das Kindchen {n} bebek {i}
das Kindchen {n} çocukcağız {i}
das Kindchen {n} yavrucuk {i}
die Kinder {pl} efrat {ç}
Kinder anschaffen {allg} çocuk yapmak {allg}
Kinder auf die Welt bringen {v} çocuk doğurmak {fi}
Kinder auf die Welt bringen {v} çocuk dünyaya getirmek {fi}
Kinder aus erster Ehe {allg} birinci evliliğinden olma çocuklar {allg}
Kinder haben {v} çocuk sahibi olmak {fi}
Kinder über 7 Jahre {allg} 7 yaş üzeri çocuklar {allg}
Kinder und Erwachsene {allg} büyük küçük herkes {allg}
die Kinderarbeit {f} çocukların bir işte çalıştırılışı {i}
die Kinderarbeit {f} çocukların çalıştırılması {i}
die Kinderarbeit {f} çocukların yapabileceği {i}
die Kinderarbeit {f} işçi çocuklar tarafından üretilmiş mal {i}
der Kinderarzt {m} çocuk doktoru {i}
die Kinderärztin {f} bayan çocuk doktoru {i}
die Kinderbeihilfe {f} çocuk yardımı {i}
die Kinderbeihilfe {f} çocuk zammı {i}
die Kinderbeihilfe {f} maaşa çocuk zammı {i}
die Kinderbetreuung {f} çocuk bakımı {i}
die Kinderbetreuung {f} çocukla ilgilenme {i}
das Kinderbett {n} çocuk karyolası {i}
die Kinderbibliothek {f} çocuk kütüphanesi {i}
die Kinderbildung {f} çocukların eğitimi {i}
der Kinderbrei {m} çocuk bulamacı {i}
der Kinderbrei {m} çocuk maması {i}
der Kinderbrei {m} mama {i}
das Kinderbuch {n} çocuk kitabı {i}
die Kinderei {f} çocukça hareketler yapma {i}
die Kinderei {f} çocukluk {i}
die Kinderentwicklung {f} çocuk gelişimi {i}
die Kinderermäßigung {f} çocuk indirimi {i}
die Kindererziehung {f} çocuk eğitimi {i}
das Kindererziehungsgeld {n} çocuk bakım parası {i}
die Kinderfahrkarte {f} çocuk bileti {i}
das Kinderfest {n} [Pol.]çocuk bayramı {i}
der Kinderfilm {m} çocuk filmi {i}
die Kinderfrau {f} çocuk bakıcısı {i}
die Kinderfrau {f} dadı {i}
das Kinderfräulein {n} mürebbiye {i}
der Kinderfreibetrag {m} çocuk başına vergi muafiyeti {i}
der Kinderfreibetrag {m} çocuklardan dolayı vergiden muaf bedel {i}
kinderfreundlich {adj} çocuklar için uygun {s}
kinderfreundlich {adj} çocukları seven {s}
die Kinderfürsorge {f} çocuk bakımı {i}
die Kinderfürsorge {f} devletçe muhtaç çocuklara yapılan sosyal yardım {i}
der Kindergarten {m} ana okulu {i}
der Kindergarten {m} anaokulu {i}
der Kindergarten {m} çocuk bahçesi {i}
der Kindergarten {m} kreş {i}
der Kindergarten {m} yuva {i}
der Kindergarten {m} anaokul {i}
die Kindergärtnerin {f} ana okulu hemşiresi {i}
die Kindergärtnerin {f} kreş öğretmeni {i}
das Kindergeld {n} çocuk parası {i}
das Kindergeld {n} çocuklu ailelere yapılan parasal devlet yardımı {i}
die Kinderheilkunde {f} çocuk hekimliği {i}
die Kinderheilkunde {f} [Med.]pediyatri {i}
das Kinderheim {n} çocuk esirgeme yurdu {i}
das Kinderheim {n} çocuk yuvası {i}
die Kinderhilfe {f} çocuk yardımı {i}
Indirekte Treffer
die abnormales Kind {allg} anormal çocuk {allg}
angenommenes Kind {allg} evlatlık çocuk {allg}
außereheliches Kind {allg} veledi zina {allg}
außereheliches Kind {allg} nameşru çocuk {allg}
außereheliches Kind {allg} gayri meşru çocuk {allg}
außereheliches Kind {allg} evlilik dışı çocuk {allg}
autistische Kind {n} [Psych]otistik çocuk {i}
das bei ihr ist ein Kind unterwegs {allg} o bir çocuk bekliyor {allg}
das Kind beim rechten Namen nennen {allg} çocuğun adını koymak {allg}
das Kind beim rechten Namen nennen {allg} açık konuşmak {allg}
das Kind mit dem Bade ausschütten {v} pire için yorgan yakmak {fi}
das weiß jedes Kind {allg} bunu herkes bilir {allg}
die Frau stillt ihr Kind {allg} Kadın çocuğunu emziriyor {allg}
dreitägiges Kind {allg} üç günlük bebek {allg}
eheliches Kind {allg} meşru çocuk {allg}
eheliches Kind {allg} evlilikte doğma çocuk {allg}
ein gebranntes Kind scheut das Feuer {allg} sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer {allg}
ein großes Kind sein {allg} çocuk gibi huyları olmak {allg}
ein Kind abtreiben {allg} [Med.]kürtaj yapmak {allg}
ein Kind abtreiben {allg} [Med.]çocuk düşürmek {allg}
ein Kind andrehen {allg} çocuk peydahlamak {allg}
ein Kind bekommen {v} çocuğu olmak {fi}
ein Kind beschneiden {allg} çocuğu sünnet etmek {allg}
ein Kind der Sonne {allg} güneşi seven kişi {allg}
ein Kind erwarten {allg} bir çocuk beklemek {allg}
ein Kind haben wollen {allg} bir çocuk sahibi olmak istemek {allg}
ein Kind in Obhut nehmen {allg} bir çocuğu himayesine almak {allg}
ein Kind ist unterwegs {allg} bir çocuk doğacak {allg}
ein Kind konzipieren {allg} hamile kalmak {allg}
ein Kind von zwei Jahren {allg} iki yaşında bir çocuk {allg}
ein Kind zeugen {v} bir çocuk yapmak {fi}
ein Kind zeugen {v} çocuk yapmak {fi}
ein kleines Kind {allg} küçük bir çocuk {allg}
ein rührendes Kind {allg} hoş bir çocuk {allg}
ein rührendes Kind {allg} etkileyici bir çocuk {allg}
ein totgeborenes Kind {allg} ümitsiz bir {allg}
ein totgeborenes Kind {allg} olmayacak duaya amin demek {allg}
einem Kind Brüste geben {allg} bir çocuğu emzirmek {allg}
ersteheliches Kind {allg} ilk evlilikten olma çocuk {allg}
erstgeborenes Kind {allg} ilk göz ağrısı çocuk {allg}
illegitimes Kind {allg} piç {allg}
illegitimes Kind {allg} gayrimeşru çocuk {allg}
Kind abtreiben {v} kürtaj yapmak {fi}
Kind abtreiben {v} [Med.]çocuk aldırmak {fi}
Kind aus der ersten Ehe {allg} ilk evlilikten olma çocuk {allg}
Kind aussetzen {allg} çocuğu terk etmek {allg}
Kind bekommen {allg} çocuğu olmak {allg}
Kind der Liebe {allg} aşkın meyvesi {allg}
Kind eines Zuhälters {allg} pezevengin evladı {allg}
Kind und Kegel {allg} çoluk çocuk {allg}
körperbehindertes Kind {allg} bedensel özürlü çocuk {allg}
legitimes Kind {allg} meşru çocuk {allg}
legitimes Kind {allg} evlilikten doğma çocuk {allg}
leibliches Kind {allg} öz evlat {allg}
mit Kind und Kegel {allg} çoluk çocuk {allg}
mit Kind und Kegel {allg} ailece {allg}
mit Kind und Kegel {allg} çoluk çocuk hep birlikte {allg}
uneheliches Kind {allg} oruspunun doğurduğu {allg}
uneheliches Kind {allg} oruspu çocuğu {allg}
uneheliches Kind {allg} kahpenin doğurduğu {allg}
uneheliches Kind {allg} gayrimeşru çocuk {allg}
uneheliches Kind {allg} kahpe dölü {allg}
uneheliches Kind {allg} veledi zina {allg}
von Kind an {allg} çocukluktan beri {allg}
von Kind auf {allg} çocukluktan beri {allg}
Wir werden das Kind schon schaukeln {allg} göreceksin bak her şey yoluna girecek {allg}