DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Knie {n} [anat.]budak {i}
das Knie {n} [Tec]dirsek {i}
das Knie {n} [anat.]diz {i}
das Knie {n} [anat.]ırmak dirseği {i}
das Knie {n} [anat.]pantolon dizkapağı {i}
das Knie {n} [anat.]yol çatalı {i}
die Kniebandage {f} diz bandajı {i}
die Kniebeuge {f} [Sp]diz bükme {i}
die Kniebeuge {f} dizardı {i}
die Kniebeuge {f} dizarkası {i}
die Kniebundhose {f} diz altına bağlanan pantolon {i}
die Knieentzündung {f} diz iltihabı {i}
der Kniefall {m} diz çökme {i}
der Kniefall {m} secde etme {i}
der Kniefall {m} yere kapanma {i}
kniefällig {adj} diz çökerek {s}
kniefällig {adj} diz üstü {s}
die Knieflechsen {pl} [anat.]diz bağı {ç}
kniefrei {adj} dizleri açıkta bırakan {s}
kniefrei {adj} dizleri örtmeyen {s}
kniefreier Rock {allg} dizleri açıkta bırakan etek {allg}
kniefreier Rock {allg} dizüstü etek {allg}
das Kniegelenk {n} diz eklemi {i}
das Kniegelenk {n} [anat.]diz mafsalı {i}
das Kniegelenkband {n} diz eklem bağı {i}
die Kniegelenkentzündung {f} diz eklemi iltihabı {i}
die Kniegelenkentzündung {f} [Med.]diz mafsalı iltihaplanması {i}
der Kniehebel {m} mafsallı kol {i}
kniehoch {adj} diz boyu {s}
das Knieholz {n} bodur ağaç {i}
das Knieholz {n} diz boyu kadar ağaç {i}
die Kniehose {f} bermuda pantolon {i}
die Kniehose {f} diz boyu pantolon {i}
die Kniehose {f} golf pantolonu {i}
die Kniehose {f} kısa pantolon {i}
die Kniehose {f} şort {i}
die Kniekehle {f} diz arkası {i}
die Kniekehle {f} dizardı {i}
die Kniekehle {f} dizin kısmı {i}
die Kniekehle {f} dizin tarafı {i}
knielang {adj} dize kadar inen {s}
das Knieleder {n} deri dizlik {i}
das Knieleder {n} meşin dizlik {i}
knien {itr} boyun eğmek {itr}
knien {itr} diz çökmek {itr}
knien {itr} dize gelmek {itr}
knien {itr} dizlerin üzerinde durmak {itr}
knien {allg} dizleri üzerine çökmek {allg}
die Knieplatte {f} mafsallı levha {i}
der Knieriemen {m} kunduracı pazvalı {i}
der Knieriemen {m} kunduracının çalışırken dizinin üstüne koyduğu kayış {i}
das Knierohr {n} dirsek boru {i}
die Kniescheibe {f} [anat.]ayna kemiği {i}
die Kniescheibe {f} diz kapağı {i}
die Kniescheibe {f} dizkapağı {i}
die Kniescheibe {f} [anat.]dizkapağı kemiği {i}
die Kniescheibe {f} [anat.]patella {i}
der Knieschoner {m} diz koruyucusu {i}
der Knieschoner {m} dizlik {i}
der Knieschutz {m} dizlik {i}
der Knieschützer {m} [Sp]dizlik {i}
die Kniesehne {f} diz kirişi {i}
der Kniesehnenreflex {m} diz kirişi tepkesi {i}
der Kniestrumpf {m} dize kadar uzanan çorap {i}
der Kniestrumpf {m} dizüstü çorabı {i}
der Kniestrumpf {m} spor çorabı {i}
der Kniestrumpf {m} tozluk {i}
das Kniestück {n} dirsek parçası {i}
knietief {adj} dizboyu {s}
knietiefer Schnee {allg} dizboyu kar {allg}
die Knieverletzung {f} [Sp]diz yaralanması {i}
knieweich {adj} korkudan dizlerinin bağı çözülmüş halde {s}
knieweich {adj} yorgunluktan dizlerinin bağı çözülmüş halde {s}
Indirekte Treffer
auf die Knie fallen {allg} diz çökmek {allg}
auf die Knie werfen {allg} birisinin önünde diz çökmek {allg}
ich habe weiche Knie {allg} dizlerimin bağı çözüldü {allg}
in die Knie zwingen {allg} diz çöktürmek {allg}
jemanden in die Knie zwingen {allg} birisini dize getirmek {allg}
jemanden in die Knie zwingen {allg} birini dize getirmek {allg}
jemanden übers Knie legen {allg} birini pataklamak {allg}
mir schlottern die Knie {allg} dizlerimin bağı çözüldü {allg}