DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Plan {m} amaç {i}
der Plan {m} ayar {i}
der Plan {m} cetvel {i}
der Plan {m} düşünce {i}
plan {adj} düz {s}
der Plan {m} düzen {i}
plan {adj} düzgün {s}
der Plan {m} erek {i}
der Plan {m} fikir {i}
der Plan {m} harita {i}
der Plan {m} hedef {i}
der Plan {m} intizam {i}
der Plan {m} kontrol {i}
der Plan {m} kroki {i}
der Plan {m} maksat {i}
der Plan {m} niyet {i}
der Plan {m} nizam {i}
der Plan {m} plan {i}
der Plan {m} proje {i}
plan {adj} pürüzsüz {s}
der Plan {m} tanzim {i}
das Plan {n} tasar {i}
der Plan {m} tasarı {i}
der Plan {m} tasavvur {i}
plan {adj} yassı {s}
plan {adj} yatık {s}
die Planarie {f} [Zoo]planarya {i}
die Planarie {f} [Zoo]yassı solucan {i}
die Planchette {f} harita çıkarma aleti {i}
die Planchette {f} plançete {i}
die Plandrehbank {f} düz torna tezgahı {i}
plandrehen {v} aynalı tornada işlemek {v}
die Plane {f} branda {i}
die Plane {f} branda bezi {i}
die Plane {f} naylon örtü {i}
die Plane {f} su geçirmez kumaştan yapılma koruyucu örtü {i}
die Plane {f} tente {i}
planen {v} düşünmek {v}
planen {v} hedef koymak {v}
planen {v} hedeflemek {v}
planen {v} kastetmek {v}
planen {v} niyet etmek {v}
planen {v} planlamak {v}
planen {v} tasarlamak {v}
der Planenstoff {m} branda bezi {i}
der Planer {m} planlamacı {i}
der Planer {m} tasarımcı {i}
der Pläner {m} [Berg]kalker {i}
der Pläner {m} [Berg]kireç tası {i}
die Planerin {f} planlamacı {i}
die Planerin {f} tasarımcı {i}
der Planet {m} [Astr.]gezegen {i}
der Planet {m} [Astr.]planet {i}
planetarisch {adj} [Astr.]gezegenlere ait {s}
planetarisch {adj} [Astr.]gezegenlerle ilgili {s}
das Planetarium {n} [Astr.]gökbilimsel olayları ışıklı izdüşümle gösterme aleti {i}
das Planetarium {n} [Astr.]gökev {i}
das Planetarium {n} [Astr.]planetaryum {i}
das Planetarium {n} [Astr.]yıldızevi {i}
die Planetenbahn {f} [Astr.]gezegen yörüngesi {i}
das Planetengetriebe {n} devir hareketi {i}
das Planetengetriebe {n} dönme hareketi {i}
das Planetengetriebe {n} rotasyon hareketi {i}
die Planetenschleifspindel {f} planet zımpara mili {i}
das Planetensystem {n} [Astr.]gezegenler sistemi {i}
der Planetoid {m} [Astr.]asteroid {i}
der Planetoid {m} [Astr.]güneş etrafında dönen küçük gezegen {i}
der Planfeststellungsbeschluss {m} plan tespit etme kararı {i}
der Planfräskopf {m} düz freze çakı aynası {i}
plangemäß {a} plana göre {a}
plangemäß {adj} plana uygun {s}
plangemäß {adj} plandan sapmadan {s}
plangemäß {adj} tam planlandığı gibi {s}
planieren {itr} [Tec]düzeltmek {itr}
planieren {itr} [Tec]düzlemek {itr}
planieren {itr} [Tec]tesviye etmek {itr}
die Planiermaschine {f} düzleme aracı {i}
die Planiermaschine {f} grayder {i}
die Planierraupe {f} [Tec]buldozer {i}
die Planierraupe {f} [Tec]düzeltici yol aracı {i}
Indirekte Treffer
die ehrengeiziger Plan {allg} emel {allg}
einen Plan ausführen {allg} bir planı gerçekleştirmek {allg}
einen Plan ausspinnen {allg} bir planı enine boyuna düşünmek {allg}
einen Plan entwickeln {allg} bir plan geliştirmek {allg}
einen Plan fassen {allg} bir proje yaratmak {allg}
einen Plan hinwerfen {allg} bir plan ortaya atmak {allg}
Einnahmen-Ausgaben-Plan {allg} nakit bütçesi {allg}
gut berechneter Plan {allg} iyice düşünülmüş plan {allg}