DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Rem {n} [Phy]radyoaktif ışınların biyolojik etkinliği birimi {i}
REM-Schlafphase {allg} REM uyku dönemi {allg}
REM-Schlafphase {allg} rüya görmenin oluşturduğu derin uyku devresindeki hızlı göz hareketleri {allg}
das Remake {n} bir konuyu yeniden filme alma {i}
remanent {adj} arta kalan {s}
remanent {adj} geride kalan {s}
die Remanenz {f} [Phy]artık manyetizma {i}
der Rembours {m} giderleri karşılama {i}
der Rembours {m} giderleri ödeme {i}
der Rembours {m} masrafları karşılama {i}
der Rembourskredit {m} [Handel]kısa vadeli kredi {i}
der Rembourskredit {m} rambursman kredisi {i}
remedieren {v} iyileştirmek {v}
remedieren {v} tedavi etmek {v}
remedieren {v} yoluna koymak {v}
das Remedium {n} deva {i}
das Remedium {n} ilaç {i}
remilitarisieren {itr} [mil.]silahlı kuvvetlerini yenibaştan kurmak {itr}
remilitarisieren {itr} [mil.]yeniden silahlandırmak {itr}
die Reminiszenz {f} anı {i}
die Reminiszenz {f} anımsama {i}
die Reminiszenz {f} hatıra {i}
die Reminiszenz {f} hatırlama {i}
remis {adj} [Sp]berabere {s}
das Remis {n} [Sp]berabere biten oyun {i}
die Remise {f} araba garajı {i}
die Remise {f} hayvan koruma alanı {i}
die Remise {f} koruma altına alınmış hayvanlara ayrılmış ormanlık alan {i}
die Remise {f} sundurma {i}
die Remission {f} hastalık belirtilerin geçici olarak kaybolması {i}
die Remission {f} remisyon {i}
die Remittende {f} yayınevine iade edilen kitap {i}
der Remittent {m} [Handel]alacaklı {i}
der Remittent {m} lehdar {i}
der Remittent {m} [Handel]muhatap {i}
remittieren {v} [Handel]azalmak {v}
remittieren {v} [Handel]göndermek {v}
remittieren {v} [Med.]hafiflemek {v}
remittieren {v} [Handel]havale etmek {v}
die Remonstration {f} emre karşı memurun şikayeti {i}
remontant {adj} [Bot.]tekrar açan {s}
remontant {adj} [Bot.]yeniden açan {s}
die Remonte {f} eyer vurulmamış tay {i}
remontieren {itr} [mil.]süvari birliğine tay almak {itr}
remontieren {itr} [Bot.]tekrar çiçek vermek {itr}
remontieren {itr} [Bot.]yeniden açmak {itr}
remontieren {v} [Tec]yeniden monte etmek {v}
der Remorqueur {m} elzem {i}
der Remorqueur {m} römorkör {i}
die Remoulade {f} [Bot.]bir tür mayonez {i}
die Remouladensoße {f} mayonez sosu {i}
rempeln {v} çarpmak {v}
rempeln {v} itmek {v}
rempeln {v} [Sp]omuzla mücadele etmek {v}
rempeln {v} şarj yapmak {v}
rempeln {v} vurmak {v}