DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
fallen {itr} düşmek {itr}
fallen {itr} [Med.]miras kalmak {itr}
fallen {itr} [Theat]perde inmek {itr}
fallen {itr} rastlamak {itr}
fallen {itr} [mil.]şehit düşmek {itr}
fallen {itr} sukut etmek {itr}
fallen {itr} tesadüf etmek {itr}
fallen {itr} [Handel]ucuzlamak {itr}
fällen {v} ağaç kesmek {v}
fällen {v} [Chem.]çökeltmek {v}
fällen {v} hayvan öldürmek {v}
fällen {v} hüküm vermek {fi}
fällen {v} karar vermek {v}
fällen {v} kesmek {fi}
fallen lassen {v} elinden düşürmek {fi}
fallen lassen {v} caymak {fi}
fallen lassen {v} düşürmek {fi}
fallen lassen {v} vazgeçmek {fi}
fallend {adj} [Mus]inişli {s}
fallende Kurs {allg} düşen fiyatlar {allg}
Indirekte Treffer
anheim fallen {v} eline düşmek {fi}
anheim fallen {v} unutulmak {fi}
anheim fallen {v} birisinin eline geçmek {fi}
anheim fallen {v} mazi olmak {fi}
anheim fallen {v} aklından uçup gitmek {fi}
anheim fallen {v} intikal etmek {fi}
anheim fallen {v} geçmek {fi}
anheim fallen {v} yetkilerini kaptırmak {fi}
auf die Füße fallen {allg} kedi gibi dört ayak üstüne düşmek {allg}
auf die Knie fallen {allg} diz çökmek {allg}
aus allen Himmeln fallen {allg} düş kırıklığına uğramış {allg}
aus allen Himmeln fallen {allg} büyük hayal kırıklığına uğramak {allg}
aus allen Wolken fallen {v} şaşırmak {fi}
aus allen Wolken fallen {v} aptallaşmak {fi}
aus allen Wolken fallen {v} ağzı açık kalmak {fi}
aus allen Wolken fallen {v} afallamak {fi}
aus dem Rahmen fallen {allg} kuralı bozmak {allg}
aus dem Rahmen fallen {allg} göze çarpmak {allg}
aus der Rolle fallen {allg} uygunsuz davranmak {allg}
aus der Rolle fallen {allg} edepsizlik yapmak {allg}
auseinander fallen {v} dağılmak {fi}
auseinander fallen {v} parça parça olmak {fi}
beschwerlich fallen {allg} zahmet vermek {allg}
beschwerlich fallen {allg} sıkıntı vermek {allg}
Blätter fallen ab {allg} yapraklar dökülüyor {allg}
darunter fallen {v} dahil olmak {fi}
darunter fallen {v} sayılmak {fi}
die Preise fallen {allg} fiyatlar düşüyor {allg}
ein Urteil fällen {allg} [Jur.]karar vermek {allg}
ein Urteil fällen {allg} [Jur.]hüküm vermek {allg}
ein Wort fallen lassen {allg} bir söz söylemek {allg}
eine Linie fällen {allg} çizgi çizmek {allg}
einen Anspruch fallen lassen {allg} talepten vazgeçmek {allg}
einen Anspruch fallen lassen {allg} bir haktan {allg}
Entscheidung fällen {allg} karar vermek {allg}
etwas unter den Tisch fallen lassen {allg} bir şeyi hasır altı etmek {allg}
fällen {v} hayvan öldürmek {v}
fällen {v} [Chem.]çökeltmek {v}
fällen {v} kesmek {fi}
fällen {v} ağaç kesmek {v}
fällen {v} karar vermek {v}
fällen {v} hüküm vermek {fi}
fallen lassen {v} düşürmek {fi}
fallen lassen {v} caymak {fi}
fallen lassen {v} elinden düşürmek {fi}
fallen lassen {v} vazgeçmek {fi}
Holz fällen {allg} ağaç kesmek {allg}
im Krieg fallen {allg} şehit olmak {allg}
im Krieg fallen {allg} savaşta şehit düşmek {allg}
im Kriege fallen {v} şehit düşmek {fi}
in den Keller fallen {allg} değeri azalmak {allg}
in die Rede fallen {allg} birisinin sözünü kesmek {allg}
in eine Kategorie fallen {allg} bir sınıfa ait olmak {allg}
in Ohnmacht fallen {v} fenalaşmak {fi}
in Ohnmacht fallen {v} bayılmak {fi}
ins Auge fallen {allg} dikkat çekmek {allg}
ins Auge fallen {allg} göze çarpmak {allg}
ins Gewicht fallen {v} önemli olmak {fi}
ins Gewicht fallen {v} ağır basmak {fi}
ins Wasser fallen {allg} gerçekleşmemek {allg}
ins Wasser fallen {allg} yapılmamak {allg}
ins Wasser fallen {allg} suya düşmek {allg}
ins Wasser fallen {allg} olmamak {allg}
ins Wasser fallen {allg} halledilmemek {allg}
ins Wort fallen {allg} birisinin sözünü kesmek {allg}
jemandem auf die Nerven fallen {v} dalına basmak {fi}
jemandem in den Rücken fallen {allg} birini kalleşçe arkadan vurmak {allg}
leicht fallen {itr} sorun olmamak {itr}
leicht fallen {itr} kolay gelmek {itr}
leicht fallen {itr} hafif gelmek {itr}
mit der Tür ins Haus fallen {allg} lafını esirgememek {allg}
mit der Tür ins Haus fallen {allg} küt diye söylemek {allg}