DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
kennen {allg} bir şeyi bir şeyinden tanımak {allg}
kennen {v} bilmek {v}
kennen {v} tanımak {v}
kennen {allg} birbirlerini tanıyor olmak {allg}
kennen {allg} tanışık olmak {allg}
kennen lernen {v} anlamak {fi}
kennen lernen {v} öğrenmek {fi}
kennen lernen {v} tanımak {fi}
kennen lernen {v} tanışmak {fi}
kennen lernen {v} tanışmak {fi}
kennen wir uns {allg} tanışıyor muyuz? {allg}
Kennen wir uns? {s*be} [Redw.]Tanışıyor muyuz? {s*be}
das Kennenlernen {n} tanıma {i}
Kennenlernen der Arbeitswelt {allg} dünyasında deneyim kazanma {allg}
Kennenlernen der Arbeitswelt {allg} dünyasını tanıma {allg}
Indirekte Treffer
dem Namen nach kennen {allg} ismen tanımak {allg}
den Schwindel kennen {allg} numarayı bilmek {allg}
die Gesetze kennen {allg} yasaları bilmek {allg}
die Gesetze kennen {allg} kanunları {allg}
etwas wie seine Westentasche kennen {allg} bir yeri avcunun içi gibi bilmek {allg}
Gott und die Welt kennen {allg} birçok kişi tanımak {allg}
in und auswendig kennen {allg} içini dışını bilmek {allg}
jdn kennen {allg} birisini tanımak {allg}
keine Grenzen kennen {allg} haddini aşmak {allg}
keine Grenzen kennen {allg} çizmeyi aşmak {allg}
keine Grenzen kennen {allg} münasebetsizlik etmek {allg}
keine Grenzen kennen {allg} ileri gitmek {allg}
keine Reue kennen {allg} pişmanlık nedir bilmemek {allg}
kennen lernen {v} tanışmak {fi}
kennen lernen {v} tanımak {fi}
kennen lernen {v} tanışmak {fi}
kennen lernen {v} öğrenmek {fi}
kennen lernen {v} anlamak {fi}
kennen wir uns {allg} tanışıyor muyuz? {allg}
Kennen wir uns? {s*be} [Redw.]Tanışıyor muyuz? {s*be}
Land und Leute kennen lernen {allg} farklı ülkeler ve insanlar tanımak {allg}
näher kennen {v} yakından bilmek {fi}
nicht kennen {v} tanımamak {fi}
seine Rechte kennen {allg} [Jur.]haklarını tanımak {allg}
vom Sehen her kennen {allg} şahsen tanımak {allg}
von Ansehen kennen {allg} gözü bir yerden ısırmak {allg}
von Ansehen kennen {allg} görmüşlüğü olmak {allg}