DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
kurz {adj} kısa {s}
kurz {adj} kısa süreli {s}
kurz {adj} kısaca {s}
kurz {adj} öz {s}
kurz {adj} sözün kısası {s}
kurz abfertigen {allg} başından savmak {allg}
kurz abfertigen {allg} ilgilenmemek {allg}
kurz angebunden sein {allg} kısa kesmek {allg}
kurz befristet {allg} kısa süreli {allg}
kurz befristet {allg} kısa vadeli {allg}
kurz darauf {allg} peşi sıra {allg}
kurz entschlossen {allg} azimkarlıkla {allg}
kurz fassen {allg} kısaca söylemek {allg}
kurz fassen {allg} uzatmamak {allg}
kurz fassen {v} kısa kesmek {fi}
kurz gesagt {a} kısacası {a}
kurz gesagt {a} sözün kısası {a}
kurz gesagt {a} tek sözle {a}
kurz nacheinander wegsterben {allg} kısa aralıklarla ölmek {allg}
kurz nacheinander wegsterben {allg} peş peşe ölmek {allg}
kurz und bündig {allg} açık ve net {allg}
kurz und bündig {allg} kesin {allg}
kurz und bündig {allg} kestirme {allg}
kurz und dick {allg} bodur {allg}
kurz und dick {allg} hem kel hem fodul {allg}
kurz und gut {allg} kısacası {allg}
kurz und gut {allg} sözün kısası {allg}
kurz und gut {allg} uzun lafın kısası {allg}
kurz und gut {allg} velhasıl {allg}
kurz und klein {allg} paramparça {allg}
kurz und schmerzlos {allg} direkman {allg}
kurz und schmerzlos {allg} gelelim meseleye! {allg}
kurz und schmerzlos {allg} gevelemeden {allg}
kurz und schmerzlos {allg} hemen ve sorunsuz {allg}
kurz vor Torschluss kommen {allg} tam zamanında gelmek {allg}
kurz vor Torschluss kommen {allg} ucu ucuna yetişmek {allg}
kurz zusammenfassen {allg} özetlemek {allg}
die Kurzanschrift {f} kısa adres {i}
die Kurzanschrift {f} kısatılmış adres {i}
die Kurzarbeit {f} çalışma saatlerini azaltma {i}
die Kurzarbeit {f} kısa çalışma {i}
die Kurzarbeit {f} kısa mesai {i}
kurzarbeiten {v} kısa mesai çalışmak {fi}
kurzarbeiten {v} kısa mesai yapmak {fi}
kurzarbeiten {v} normal çalışma saatlerinden az çalışmak {fi}
der Kurzarbeiter {m} kısa mesai çalışan işçi {i}
der Kurzarbeiter {m} kısa mesai işçisi {i}
das Kurzarbeitergeld {n} kısa çalışma ücreti {i}
das Kurzarbeitergeld {n} kısa mesai parası ücreti {i}
das Kurzarbeitergeld {n} kısa mesai ücreti {i}
kurzärmlig {a} kısa kollu {a}
der Kurzarrest {m} kısa hapis {i}
kurzatmig {adj} [Med.]astımı olan {s}
kurzatmig {adj} [Med.]astımlı {s}
kurzatmig {adj} [Med.]tıknefes {s}
die Kurzatmigkeit {f} [Med.]astım {i}
die Kurzatmigkeit {f} [Med.]dispne {i}
die Kurzatmigkeit {f} [Med.]nefes darlığı {i}
kurzbeinig {allg} bastıbacak {allg}
kurzbeinig {allg} ufaklık {allg}
die Kurzbeschreibung {f} kısa tarif {i}
die Kurzbezeichnung {f} kısa işaret {i}
die Kurzbezeichnung {f} rumuz {i}
die Kurzbiografie {f} kısa hayat hikayesi {i}
die Kurzbiografie {f} kısa özgeçmiş {i}
die Kurzdarstellung {f} özet {i}
die Kürze {f} kısalık {i}
kurze Frist {allg} kısa süre {allg}
kurze Haare {allg} kısa saç {allg}
kurze Mitteilung {allg} kısa not {allg}
kurze Silbe {allg} [Sprachw]kısa seslem {allg}
kurze Welle {allg} kısa dalga {allg}
das Kürzel {n} kısa {i}
das Kürzel {n} özel işaret {i}
das Kürzel {n} stenografi {i}
kürzen {v} azalmak {fi}
kürzen {v} azaltmak {v}
kürzen {v} indirgemek {fi}
kürzen {v} [mat]kesiri indirgemek {v}
kürzen {v} kesmek {fi}
Indirekte Treffer
jemanden kurz abfertigen {v} ilgi göstermemek {fi}
jemanden kurz abfertigen {v} başından savmak {fi}
kurz abfertigen {allg} ilgilenmemek {allg}
kurz abfertigen {allg} başından savmak {allg}
kurz angebunden sein {allg} kısa kesmek {allg}
kurz befristet {allg} kısa vadeli {allg}
kurz befristet {allg} kısa süreli {allg}
kurz darauf {allg} peşi sıra {allg}
kurz entschlossen {allg} azimkarlıkla {allg}
kurz fassen {allg} uzatmamak {allg}
kurz fassen {allg} kısaca söylemek {allg}
kurz fassen {v} kısa kesmek {fi}
kurz gesagt {a} tek sözle {a}
kurz gesagt {a} sözün kısası {a}
kurz gesagt {a} kısacası {a}
kurz nacheinander wegsterben {allg} peş peşe ölmek {allg}
kurz nacheinander wegsterben {allg} kısa aralıklarla ölmek {allg}
kurz und bündig {allg} kestirme {allg}
kurz und bündig {allg} kesin {allg}
kurz und bündig {allg} açık ve net {allg}
kurz und dick {allg} bodur {allg}
kurz und dick {allg} hem kel hem fodul {allg}
kurz und gut {allg} velhasıl {allg}
kurz und gut {allg} uzun lafın kısası {allg}
kurz und gut {allg} sözün kısası {allg}
kurz und gut {allg} kısacası {allg}
kurz und klein {allg} paramparça {allg}
kurz und schmerzlos {allg} gevelemeden {allg}
kurz und schmerzlos {allg} gelelim meseleye! {allg}
kurz und schmerzlos {allg} direkman {allg}
kurz und schmerzlos {allg} hemen ve sorunsuz {allg}
kurz vor Torschluss kommen {allg} ucu ucuna yetişmek {allg}
kurz vor Torschluss kommen {allg} tam zamanında gelmek {allg}
kurz zusammenfassen {allg} özetlemek {allg}
recht kurz {allg} kısarak {allg}
über kurz oder lang {allg} er geç {allg}
über kurz und lang {allg} er geç {allg}
zu kurz kommen {v} dezavantajlı olmak {fi}
zu kurz kommen {v} avucunu yalamak {fi}