DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
machen {v} bir şeye ulaşmak {v}
machen {v} bir şeyle meşgul olmak {v}
machen {v} düzeltmek {fi}
machen {v} düzenlemek {v}
machen {v} ederi olmak {v}
das Machen {n} etme {i}
machen {v} etmek {v}
machen {v} eylemek {v}
machen {v} hazırlamak {v}
machen {v} imal etmek {v}
machen {v} neden olmak {v}
machen {v} ortaya çıkarmak {v}
machen {v} sebebiyet vermek {v}
machen {v} sebep olmak {v}
machen {v} tamamlamak {v}
machen {v} tuvaletini yapmak {v}
machen {v} üretmek {v}
machen {v} vücuda getirmek {v}
das Machen {n} yapma {i}
machen {v} yapmak {v}
machen {allg} bir şeye başlamak {allg}
machen lassen {v} yaptırmak {fi}
machen Sie den Oberkörper frei {allg} giysinizin üstünü çıkarın {allg}
machen Sie den Weg frei {allg} yol verin {allg}
machen Sie den Weg frei {allg} yolu açın {allg}
die Machenschaft {f} arabozuculuk {i}
die Machenschaft {f} çete {i}
die Machenschaft {f} dalavere {i}
die Machenschaft {f} desise {i}
die Machenschaft {f} dolap {i}
die Machenschaft {f} entrika {i}
die Machenschaft {f} fitne {i}
die Machenschaft {f} gizli tertipler {i}
die Machenschaft {f} hile {i}
die Machenschaft {f} kışkırtı {i}
die Machenschaft {f} oyunbozanlık {i}
die Machenschaft {f} [Jur.]suç şebekesi {i}
die Machenschaft {f} [Jur.]tezgah {i}
die Machenschaften {pl} entrikalar {ç}
die Machenschaften {pl} karanlık işler {ç}
Indirekte Treffer
die abgeschlagenen Eindruck machen {allg} yorgunmuş gibi bir izlenim yaratmak {allg}
abgeschlagenen Eindruck machen {allg} bitkinmiş gibi görünmek {allg}
abgeschlagenen Eindruck machen {allg} bitap görünmek {allg}
abhängig machen von etw {allg} şart ileri sürmek {allg}
abhängig machen von etw {allg} bir şeye şart koşmak {allg}
Abmagerungskur machen {allg} rejim yapmak {allg}
Abmagerungskur machen {allg} diyet yapmak {allg}
Abschluss machen {allg} mezun olmak {allg}
Abschluss machen {allg} bitirmek {allg}
abspenstig machen {v} soğutmak {fi}
abspenstig machen {v} caymasına sebep olmak {fi}
abspenstig machen {v} ayartmak {fi}
abwendig machen {allg} birisini birisinden kaçırmak {allg}
abwendig machen {allg} birisini ayartmak {allg}
alle machen {allg} bir şeyi bitirmek {allg}
alles allein machen müssen {allg} her işi tek başına yapmak zorunda kalmak {allg}
alles bis aufs I-Tüpfelchen genau machen {allg} noktasına virgülüne kadar dikkat etmek {allg}
alles bis aufs I-Tüpfelchen genau machen {allg} dört dörtlük yapmak {allg}
alles klammheimlich machen {v} saman altından su yürütmek {fi}
Andeutung machen {allg} kinaye yapmak {allg}
Andeutung machen {allg} ima etmek {allg}
Angebot machen {v} teklifte bulunmak {fi}
Angebot machen {v} icapta bulunmak {fi}
angst machen {allg} birisini korkutmak {allg}
anhängig machen {v} [Jur.]dava açmak {fi}
Anspruch geltend machen {v} hakkını talep etmek {fi}
auf den Weg machen {v} yola koyulmak {fi}
auf den Weg machen {v} düzülmek {fi}
auf die Socken machen {allg} yola koyulmak {allg}
auf die Socken machen {allg} yola düşmek {allg}
auf die Socken machen {allg} yola çıkmak {allg}
auf jdn Eindruck machen {allg} tesir etmek {allg}
auf jdn Eindruck machen {allg} izlenim bırakmak {allg}
auf jdn Eindruck machen {allg} birisine etki etmek {allg}
aufmerksam machen {v} ikaz etmek {fi}
Aufnahmen machen {v} kaydetmek {fi}
aus dem Staub machen {allg} kaçmak {allg}
aus dem Staub machen {allg} tüymek {allg}
aus dem Staub machen {allg} kaçıp gitmek {allg}
aus dem Staub machen {allg} toz olmak {allg}
aus dem Staub machen {allg} çaktırmadan uzaklaşmak {allg}
aus dem Staub machen {allg} tabanları kaldırmak {allg}
aus dem Staub machen {allg} sıvışmak {allg}
aus der Not eine Tugend machen {allg} kötü şartlar altında iye netice elde etmek {allg}
aus einer Mücke einen Elefanten machen {allg} çok abartmak {allg}
aus einer Mücke einen Elefanten machen {allg} pireyi deve yapmak {allg}
aus jdm machen {allg} ilerlemesini sağlamak {allg}
aus seinem Herzen keine Mördergrube machen {allg} fikrini açıkça söylemek {allg}
ausfindig machen {v} meydana çıkarmak {fi}
ausfindig machen {v} keşfetmek {fi}
ausfindig machen {v} arayıp bulmak {fi}
Ausflüchte machen {allg} sebep aramak {allg}
Ausflüchte machen {allg} bahane aramak {allg}
Ausflug machen {allg} kaçamak yapmak {allg}
Ausflug machen {allg} gezinti yapmak {allg}
Avancen machen {allg} kuyruk sallamak {allg}
Avancen machen {allg} kırıtmak {allg}
Avancen machen {allg} [Handel]avans vermek {allg}
bange machen {allg} ürkütmek {allg}
bange machen {allg} korkutmak {allg}
Bankrott machen {v} topu atmak {fi}
Bankrott machen {v} [Handel]iflas etmek {fi}
Bankrott machen {v} batmak {fi}
Bäuerchen machen {v} geğirmek {fi}
befangen machen {allg} şaşırtmak {allg}
begreiflich machen {allg} kafasına sokmak {allg}
begreiflich machen {allg} açıklamak {allg}
bei jemandem gut Wetter machen {allg} birinin gönlünü yapmak {allg}
Beine machen {allg} birisini harekete geçirmek {allg}
bekannt machen {v} tebliğ etmek {fi}
bekannt machen {v} bildirmek {fi}
bekannt machen {v} tanıştırmak {fi}
bekannt machen {v} belli etmek {fi}
bekannt machen {v} resmen ilan etmek {fi}
bekannt machen {v} açıklamak {fi}
bekannt machen {v} ifşa etmek {fi}
bekannt machen {v} duyurmak {fi}
belastende Aussagen machen {allg} [Jur.]aleyhinde ifade vermek {allg}
beliebt machen {allg} birisine kendini sevdirmek {allg}
beliebt machen {allg} birisinin gönlünü almak {allg}