TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kalkınma {i} der Aufbau {m}
kalkınma {i} der Aufbruch {m}
kalkınma {i} der Aufschwung {m}
kalkınma {i} [tic]der Aufstieg {m}
kalkınma {i} [tic]die Aufwärtsentwicklung {f}
kalkınma {i} die Entwicklung {f}
kalkınma {i} der Fortschritt {m}
kalkınma {i} die Prosperität {f}
Kalkınma Bakanlığı {i} [pol]das Ministerium für Entwicklung {n}
Kalkınma Bakanlığı {i} [pol]das Ministerium für Aufschwung {n}
Kalkınma Bakanlığı {i} [pol]das Ministerium für Landesentwicklung {n}
Kalkınma Bankası {i} [tic]die Entwicklungsbank {f}
kalkınma bölgesi {i} das Entwicklungsgebiet {n}
kalkınma bölgesi {i} das Erschließungsgebiet {n}
kalkınma bölgesi {i} das Fördergebiet {n}
kalkınma bölgesi {i} das Förderungsgebiet {n}
kalkınma bölgesi {allg} strukturschwaches Gebiet {allg}
kalkınma düzeyi {i} das Entwicklungsniveau {n}
kalkınma fonu {i} der Entwicklungsfonds {m}
kalkınma hızı {i} die Entwicklungsrate {f}
kalkınma kredisi {i} der Aufbaukredit {m}
kalkınma kredisi {i} der Entwicklungskredit {m}
kalkınma oranı {i} die Entwicklungsrate {f}
kalkınma oranı {i} die Fortschrittsrate {f}
kalkınma planı {i} der Entwicklungsplan {m}
kalkınma politikası {i} die Entwicklungspolitik {f}
kalkınma potansiyeli {i} das Entwicklungspotential {n}
kalkınma programı {i} das Entwicklungsprogramm {n}
kalkınma projesi {i} das Entwicklungsprojekt {n}
kalkınma projesi {i} das Erschließungsvorhaben {n}
kalkınma suçları {i} die Entwicklungskriminalität {f}
kalkınma süresi {i} die Entwicklungszeit {f}
kalkınma yardımı {i} die Entwicklungshilfe {f}
kalkınmak {fi} aufwärts gehen {v}
kalkınmak {fi} entwickeln {v}
kalkınmak {allg} aufschwingen {allg}
kalkınmakta olan ülkeler politikası {i} die Entwicklungspolitik {f}
Indirekte Treffer
beş yıllık kalkınma planı {i} der Fünfjahresplan {m}
bölgesel kalkınma {allg} Erschließung von Bauland {allg}
bölgesel kalkınma {allg} regionale Erschließung {allg}
bölgesel kalkınma {allg} regionale Entwicklung {allg}
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü {i} die OECD {f}
ekonomik kalkınma {allg} wirtschaftliche Entwicklung {allg}
ekonomik kalkınma programı {allg} wirtschaftliches Entwicklungsprogramm {allg}
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu {allg} Fonds für wirtschaftliche und soziale Entwicklung {allg}
endüstriyel kalkınma {allg} industrielle Erschließung {allg}
endüstriyel kalkınma {allg} industrielle Entwicklung {allg}
Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı {i} [pol]das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung {n}
gelişmekte olan ülkelere yapılan kalkınma yardımı {i} die Entwicklungshilfe {f}
Kalkınma Bakanlığı {i} [pol]das Ministerium für Landesentwicklung {n}
Kalkınma Bakanlığı {i} [pol]das Ministerium für Aufschwung {n}
Kalkınma Bakanlığı {i} [pol]das Ministerium für Entwicklung {n}
Kalkınma Bankası {i} [tic]die Entwicklungsbank {f}
kalkınma bölgesi {i} das Förderungsgebiet {n}
kalkınma bölgesi {i} das Fördergebiet {n}
kalkınma bölgesi {i} das Erschließungsgebiet {n}
kalkınma bölgesi {i} das Entwicklungsgebiet {n}
kalkınma bölgesi {allg} strukturschwaches Gebiet {allg}
kalkınma düzeyi {i} das Entwicklungsniveau {n}
kalkınma fonu {i} der Entwicklungsfonds {m}
kalkınma hızı {i} die Entwicklungsrate {f}
kalkınma kredisi {i} der Aufbaukredit {m}
kalkınma kredisi {i} der Entwicklungskredit {m}
kalkınma oranı {i} die Fortschrittsrate {f}
kalkınma oranı {i} die Entwicklungsrate {f}
kalkınma planı {i} der Entwicklungsplan {m}
kalkınma politikası {i} die Entwicklungspolitik {f}
kalkınma potansiyeli {i} das Entwicklungspotential {n}
kalkınma programı {i} das Entwicklungsprogramm {n}
kalkınma projesi {i} das Erschließungsvorhaben {n}
kalkınma projesi {i} das Entwicklungsprojekt {n}
kalkınma suçları {i} die Entwicklungskriminalität {f}
kalkınma süresi {i} die Entwicklungszeit {f}
kalkınma yardımı {i} die Entwicklungshilfe {f}
toplumsal kalkınma {allg} soziale Entwicklung {allg}
zamanlararası kalkınma {allg} zwischenzeitliche Entwicklung {allg}