TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
topluluğun bir kısmı {i} der Schub {m}
Indirekte Treffer
ada topluluğu {i} die Inselgruppe {f}
adalar topluluğu {i} die Inselwelt {f}
Altılar Topluluğu {allg} Europäische Wirtschaftsgemeinschaft {allg}
arılar topluluğu {i} [hayb]der Bienenstaat {m}
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu {i} [pol]die Europäische Atomgemeinschaft {f}
Avrupa Ekonomik Topluluğu {i} [pol]die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft {f}
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu {i} [pol]die Montanunion {f}
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu {i} [pol]die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl {f}
Avrupa Topluluğu {i} [pol]die Europäische Gemeinschaft {f}
Avrupa Topluluğu {i} [pol]die EG {f}
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı {allg} [pol]Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft {allg}
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı {i} [pol]der Europäische Gerichtshof {m}
Avrupa Topluluğu Ekonomik İşbirliği Örgütü {allg} [pol]europäische Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit {allg}
Avrupa Topluluğu Hukuku {i} [pol]das Europäisches Gemeinschaftsrecht {n}
Avrupa Topluluğu komisyonu {i} [pol]die Europäische Kommission {f}
aynı grup veya meslekten insanlar topluluğu {i} [ask]das Korps {n}
Bağımsız Devletler Topluluğu {allg} GUS {allg}
Bağımsız Devletler Topluluğu {allg} Gemeinschaft unabhängiger Staaten {allg}
başka hikayeleri de içine alan hikayeler topluluğu {i} die Rahmenerzählung {f}
belirli tür bireyler topluluğu {i} [biy]die Population {f}
bir topluluğu tek başına eğlendiren {i} der Alleinunterhalter {m}
birini kovalayan insan topluluğu {i} die Meute {f}
bitki topluluğu {i} [bitk]die Pflanzengesellschaft {f}
çalgıcılar topluluğu {i} [müz]das Orchester {n}
çeşitli kuruluşlar topluluğu {i} die Föderation {f}
çocuk tiyatro topluluğu {i} die Kindertruppe {f}
devlet adamlarını selamlaması için yolun iki yanına dizilmiş insan topluluğu {i} das Spalier {n}
devletler topluluğu {i} die Föderation {f}
el birliği topluluğu {allg} Gemeinschaft zur gesamten Hand {allg}
erkek topluluğu {i} der Männerbund {m}
ev topluluğu {i} der Haushalt {m}
ev topluluğu {i} die Hausgemeinschaft {f}
eyaletler topluluğu {i} die Föderation {f}
geri dönenler topluluğu {i} [elek]der Rückstrom {m}
gezici tiyatro topluluğu {i} [tiy]die Wandertruppe {f}
haydut topluluğu {i} die Bande {f}
hayvan topluluğu {i} [hayb]der Staat {m}
insan topluluğu {i} die Schar {f}
kömür ve çelik topluluğu {i} die Montangemeinschaft {f}
ortak yıldızlar topluluğu {i} [gökb]die Population {f}
serbest ticaret topluluğu {i} [tic]die Freihandelsgemeinschaft {f}
şirketler topluluğu {i} die Holding {f}
şirketler topluluğu {i} das Gesamtunternehmen {n}
şirketler topluluğu grup {i} der Konzern {m}
suda yaşayan ve yalnızca mikroskopla görülebilen yaratıklar topluluğu {i} [biy]das Plankton {n}
temsilciler topluluğu {i} die Abordnung {f}
ulus topluluğu {i} die Nationalität {f}
yabancılar topluluğu {i} die Kolonie {f}
yapı topluluğu {i} der Komplex {m}
yer haritaları topluluğu {i} [coğ]der Atlas {m}