TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
akıp bitmiş {s} abgelaufen {adj}
akıp boşalma {i} der Ausfluss {m}
akıp geçme {i} das Durchfließen {n}
akıp geçme {i} der Durchfluss {m}
akıp geçmek {itr} abrollen {itr}
akıp geçmek {fi} herumgehen {v}
akıp geçmek {itr} verrinnen {itr}
akıp gitme {i} der Ausfluss {m}
akıp gitmek {fi} abfließen {v}
akıp gitmek {fi} abströmen {v}
akıp gitmek {fi} ausfließen {v}
akıp gitmek {fi} ausrinnen {v}
akıp gitmek {fi} dahineilen {v}
akıp gitmek {fi} dahinfliegen {v}
akıp gitmek {itr} effluieren {itr}
akıp gitmek {fi} fortfließen {v}
akıp gitmek {fi} hinfließen {v}
akıp gitmek {fi} verlaufen {v}
akıp gitmek {itr} verfließen {itr}
akıp gitmek {itr} vergehen {itr}
akıp gitmek {fi} weglaufen {v}
Indirekte Treffer
akıp bitmiş {s} abgelaufen {adj}
akıp boşalma {i} der Ausfluss {m}
akıp geçme {i} der Durchfluss {m}
akıp geçme {i} das Durchfließen {n}
akıp geçmek {itr} abrollen {itr}
akıp geçmek {itr} verrinnen {itr}
akıp geçmek {fi} herumgehen {v}
akıp gitme {i} der Ausfluss {m}
akıp gitmek {fi} dahinfliegen {v}
akıp gitmek {fi} abfließen {v}
akıp gitmek {fi} verlaufen {v}
akıp gitmek {fi} dahineilen {v}
akıp gitmek {fi} hinfließen {v}
akıp gitmek {fi} ausrinnen {v}
akıp gitmek {fi} weglaufen {v}
akıp gitmek {fi} fortfließen {v}
akıp gitmek {fi} ausfließen {v}
akıp gitmek {itr} vergehen {itr}
akıp gitmek {itr} effluieren {itr}
akıp gitmek {fi} abströmen {v}
akıp gitmek {itr} verfließen {itr}
arasından yavaşça akıp gitmek {fi} durchrinnen {v}
bir yerin içinden akıp gitmek {v} durchströmen {v}
hızla akıp gitmek {itr} durchfluten {itr}
karışmak akıp gitmek {itr} verlaufen {itr}
süzüle süzüle akıp gitmek {fi} durchrinnen {v}