TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
antik {s} antik {adj}
antik çağ {i} das Altertum {n}
antik çağ {i} die Antike {f}
antik çağ {allg} klassisches Altertum {allg}
antik değerdeki şeyleri yeniden oluşturmak {v} rekonstruieren {v}
antik eserleri koruma {i} der Denkmalschutz {m}
antik Roma'da pazar yeri {i} das Forum {n}
antik testi {i} die Amphora {f}
antik testi {i} die Amphore {f}
antik tiyatro {allg} antikes Theater {allg}
antik yazıtları inceleyen bilim adamı {i} der Epigrafiker {m}
antika {s} antik {adj}
antika {i} die Antiquität {f}
antika {i} das Kuriosum {n}
antika eserler {i} das Kuriositätenkabinett {n}
antika eşya biriktiren kişi {i} der Antiquitätensammler {m}
antika meraklısı {i} der Antiquitätensammler {m}
antika pazarı {i} der Antiquitätenbasar {m}
antika şeylerle uğraşma {i} der Archaismus {m}
antikacı {i} der Antikenhändler {m}
antikacı {i} der Antiquar {m}
antikacı {i} der Antiquitätenhändler {m}
antikacı {i} die Antiquitätenhändlerin {f}
antikacı {i} der Kunsthändler {m}
antikacı {i} die Kunsthändlerin {f}
antikacı dükkanı {i} der Antiquitätenladen {m}
antikacılık {i} das Antiquariat {n}
antikacılık {i} der Antiquitätenhandel {m}
antikacılık {i} der Kunsthandel {m}
antikalar {ç} die Antiquitäten {pl}
antikalık {i} der Antiquitätswert {m}
antikanserojen {allg} [hek]Krebs verhütend {allg}
antiker {i} der Antikörper {m}
antikite {i} das Altertum {n}
antikite {i} die Antike {f}
antikiteler {ç} die Altertümer {pl}
antikiteler {ç} die Antiquitäten {pl}
antiklerikal {s} antiklerikal {adj}
antiklerikalizm {i} der Antiklerikalismus {m}
antiklinal {i} [coğ]die Antiklinale {f}
antiklinal hattı {i} die Sattellinie {f}
antiklor {i} [kim]das Antichlor {n}
antikor {i} [hek]der Antikörper {m}
Indirekte Treffer
antik çağ {allg} klassisches Altertum {allg}
antik çağ {i} die Antike {f}
antik çağ {i} das Altertum {n}
antik değerdeki şeyleri yeniden oluşturmak {v} rekonstruieren {v}
antik eserleri koruma {i} der Denkmalschutz {m}
antik Roma'da pazar yeri {i} das Forum {n}
antik testi {i} die Amphore {f}
antik testi {i} die Amphora {f}
antik tiyatro {allg} antikes Theater {allg}
antik yazıtları inceleyen bilim adamı {i} der Epigrafiker {m}
Bodoni antik yazıtları {i} die Bodoni-Antiqua {f}
mumdan antik yazı tahtası {i} die Wachstafel {f}