TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
Atom {i} [kim]das Atom {n}
Atom {i} der Kern {m}
Atom {i} das Kernteilchen {n}
atom ağırlığı {i} das Atomgewicht {n}
atom ağırlığı uranyumdan fazla olan kimyasal radyoaktif madde {i} [fiz]das Transuran {n}
atom araştırmacısı {i} der Atomforscher {m}
atom araştırmaları {i} die Atomforschung {f}
atom ayırma {i} [fiz]die Kernspaltung {f}
atom ayırma bombası {i} [fiz]die Kernspaltungsbombe {f}
atom ayırma reaktörü {i} [fiz]der Kernspaltreaktor {m}
atom bombası {i} [ask]die A-Bombe {f}
atom bombası {i} die Atombombe {f}
atom çağı {i} das Atomzeitalter {n}
atom çekirdeği {i} der Atomkern {m}
atom çekirdeği {i} [fiz]der Kern {m}
atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronun ortak adı {i} [fiz]das Nukleon {n}
atom çekirdeğinin parçalanması {i} [fiz]die Kernspaltung {f}
atom dizimi {i} [kim]die Konstitution {f}
atom enerjisi {i} die Atomenergie {f}
atom enerjisi {i} die Atomkraft {f}
atom enerjisi {i} [fiz]die Kernenergie {f}
atom enerjisi {i} [fiz]der Kernkraft {m}
atom enerjisi politikası {i} die Kernpolitik {f}
atom enerjisi santrali {i} der Atomreaktor {m}
atom enerjisi santrali {i} der Kernreaktor {m}
atom enerjisi santrali {i} der Reaktor {m}
atom fiziği {i} [fiz]die Atomphysik {f}
atom fiziği {i} [fiz]die Kernphysik {f}
atom fiziğinde kullanılan uzunluk birimi {i} [fiz]die X-Einheit {f}
atom fizikçisi {i} [fiz]der Kernphysiker {m}
atom numarası {i} [kim]die Ordnungszahl {f}
atom parçacıkları sayıcısı {i} der Kristallzähler {m}
atom parçalanması {i} die Atomzertrümmerung {f}
atom reaktörü {i} das Atomkraftwerk {n}
atom reaktörü {i} der Atomreaktor {m}
atom reaktörü {i} [fiz]der Brüter {m}
atom reaktörü {i} [fiz]der Kernreaktor {m}
atom reaktörü yavaşlatıcısı {i} [fiz]der Moderator {m}
atom santrali {i} das Atomkraftwerk {n}
atom santrali karşıtı {i} der Atomgegner {m}
atom santralı {i} das Atomkraftwerk {n}
atom santralı {i} das Kernkraftwerk {n}
atom savaşı {i} der Atomkrieg {m}
atom savaşı {i} die Atomkriegführung {f}
atom sayısı {i} die Atomzahl {f}
atom silahı {i} die Atomwaffe {f}
atom silahı edinme {allg} [ask]atomare Bewaffnung {allg}
atom silahları {allg} [ask]atomare Bewaffnung {allg}
atom silahları {ç} die Atomwaffen {pl}
atom silahları karşıtı {i} der Atomwaffengegner {m}
atom silahlarından arındırılmış {s} atomwaffenfrei {adj}
atom silahlarını sıfıra indirme {i} die Nulllösung {f}
atom teorisi {i} die Atomtheorie {f}
atom testi {i} der Atomtest {m}
atom transformatörü {i} [fiz]der Kerntransformator {m}
atom veya biyolojik içerikli kimyasal silahlar {i} [ask]die ABC-Kampfmittel {f}
atom yakıt maddesi {i} der Kernbrennstoff {m}
atom yarılama süresi {i} [fiz]die Halbwertszeit {f}
atom zerresi {i} das Atomteilchen {n}
atomal {s} atomal {adj}
atomal {a} atomar {a}
atombilimcisi {i} der Atomforscher {m}
atomik {s} atomar {adj}
atomize etmek {v} atomisieren {v}
atomla ilgili {s} atomar {adj}
atomlu {s} [tek]einatomig {adj}
atomsantralı {i} das Atomkraftwerk {n}
atomun parçalanması {i} die Atomspaltung {f}
Indirekte Treffer
atom ağırlığı {i} das Atomgewicht {n}
atom ağırlığı uranyumdan fazla olan kimyasal radyoaktif madde {i} [fiz]das Transuran {n}
atom araştırmacısı {i} der Atomforscher {m}
atom araştırmaları {i} die Atomforschung {f}
atom ayırma {i} [fiz]die Kernspaltung {f}
atom ayırma bombası {i} [fiz]die Kernspaltungsbombe {f}
atom ayırma reaktörü {i} [fiz]der Kernspaltreaktor {m}
atom bombası {i} die Atombombe {f}
atom bombası {i} [ask]die A-Bombe {f}
atom çağı {i} das Atomzeitalter {n}
atom çekirdeği {i} [fiz]der Kern {m}
atom çekirdeği {i} der Atomkern {m}
atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronun ortak adı {i} [fiz]das Nukleon {n}
atom çekirdeğinin parçalanması {i} [fiz]die Kernspaltung {f}
atom dizimi {i} [kim]die Konstitution {f}
atom enerjisi {i} die Atomkraft {f}
atom enerjisi {i} die Atomenergie {f}
atom enerjisi {i} [fiz]der Kernkraft {m}
atom enerjisi {i} [fiz]die Kernenergie {f}
atom enerjisi politikası {i} die Kernpolitik {f}
atom enerjisi santrali {i} der Atomreaktor {m}
atom enerjisi santrali {i} der Reaktor {m}
atom enerjisi santrali {i} der Kernreaktor {m}
atom fiziği {i} [fiz]die Kernphysik {f}
atom fiziği {i} [fiz]die Atomphysik {f}
atom fiziğinde kullanılan uzunluk birimi {i} [fiz]die X-Einheit {f}
atom fizikçisi {i} [fiz]der Kernphysiker {m}
atom numarası {i} [kim]die Ordnungszahl {f}
atom parçacıkları sayıcısı {i} der Kristallzähler {m}
atom parçalanması {i} die Atomzertrümmerung {f}
atom reaktörü {i} [fiz]der Kernreaktor {m}
atom reaktörü {i} [fiz]der Brüter {m}
atom reaktörü {i} der Atomreaktor {m}
atom reaktörü {i} das Atomkraftwerk {n}
atom reaktörü yavaşlatıcısı {i} [fiz]der Moderator {m}
atom santrali {i} das Atomkraftwerk {n}
atom santrali karşıtı {i} der Atomgegner {m}
atom santralı {i} das Kernkraftwerk {n}
atom santralı {i} das Atomkraftwerk {n}
atom savaşı {i} die Atomkriegführung {f}
atom savaşı {i} der Atomkrieg {m}
atom sayısı {i} die Atomzahl {f}
atom silahı {i} die Atomwaffe {f}
atom silahı edinme {allg} [ask]atomare Bewaffnung {allg}
atom silahları {ç} die Atomwaffen {pl}
atom silahları {allg} [ask]atomare Bewaffnung {allg}
atom silahları karşıtı {i} der Atomwaffengegner {m}
atom silahlarından arındırılmış {s} atomwaffenfrei {adj}
atom silahlarını sıfıra indirme {i} die Nulllösung {f}
atom teorisi {i} die Atomtheorie {f}
atom testi {i} der Atomtest {m}
atom transformatörü {i} [fiz]der Kerntransformator {m}
atom veya biyolojik içerikli kimyasal silahlar {i} [ask]die ABC-Kampfmittel {f}
atom yakıt maddesi {i} der Kernbrennstoff {m}
atom yarılama süresi {i} [fiz]die Halbwertszeit {f}
atom zerresi {i} das Atomteilchen {n}
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu {i} [pol]die Europäische Atomgemeinschaft {f}
füze atom başlığı {i} [ask]der Atomsprengkopf {m}
olabilecek en büyük atom kazası {i} [fiz]der Gau {m}
proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan atom cisimciği {i} [fiz]das Neutron {n}
trityum atom çekirdeği {i} das Triton {n}
veren atom {i} [fiz]der Donator {m}