TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bilgisi kitabı {i} [din]das Erbauungsbuch {n}
bilgisi olmadan {s} unwissend {adj}
bilgisi olmak {fi} Bescheid wissen {v}
bilgisi olmak {allg} bewandert sein in etw {allg}
bilgisi olmak {fi} Kenntnis haben {v}
bilgisine bilgi katmak {fi} zulernen {v}
bilgisini artırmak {fi} dazulernen {v}
bilgisini artırmak {allg} fortbilden {allg}
bilgisiz {s} dilettantisch {adj}
bilgisiz {s} kenntnislos {adj}
bilgisiz {i} der Laie {m}
bilgisiz {allg} schlecht bewandert {allg}
bilgisiz {s} unkundig {adj}
bilgisiz {s} unwissend {adj}
bilgisizlik {i} die Ahnungslosigkeit {f}
bilgisizlik {i} die Unkenntnis {f}
bilgisizlik {i} die Unkentnnis {f}
bilgisizlik {i} die Unwissenheit {f}
Indirekte Treffer
ağız boşluğu ile ilgili hastalıklar bilgisi {i} [hek]die Stomatologie {f}
aile bilgisi {i} die Familienkunde {f}
alan bilgisi {i} die Branchenkenntnis {f}
alet bilgisi {i} [müz]die Instrumentenkunde {f}
Alman dili ve edebiyatı bilgisi {i} die Deutschkunde {f}
Almanca bilgisi {i} die Deutschkentnisse {f}
anlatım bilgisi {i} die Stilkunde {f}
anlatım bilgisi {i} die Stillehre {f}
armalar bilgisi {i} die Heraldik {f}
aruz bilgisi {i} [ed]die Metrik {f}
atıcılık bilgisi {i} die Schießlehre {f}
atış bilgisi {i} die Schießlehre {f}
bakteri bilgisi {i} [biy]die Bakteriologie {f}
balık bilgisi {i} die Fischkunde {f}
basın-yayın bilgisi {i} die Zeitungswissenschaft {f}
biçim bilgisi {i} die Morphologie {f}
bilgisi kitabı {i} [din]das Erbauungsbuch {n}
bilgisi olmadan {s} unwissend {adj}
bilgisi olmak {allg} bewandert sein in etw {allg}
bilgisi olmak {fi} Bescheid wissen {v}
bilgisi olmak {fi} Kenntnis haben {v}
bir konuda yeteri kadar bilgisi olmamak {itr} Schwimmen {itr}
bir melodinin oluşturulması bilgisi {i} [müz]die Melodik {f}
branş bilgisi {i} die Branchenkenntnis {f}
burun sağlığı bilgisi {i} [hek]die Rhinologie {f}
çalışma bilgisi {i} die Arbeitslehre {f}
çevre bilgisi yasası {i} das Umweltinformationsgesetz {n}
coğrafi ve tarihi anlamda ülke bilgisi {i} [coğ]die Landeskunde {f}
çok bilgisi olan {s} kenntnisreich {adj}
cümle bilgisi {i} [dilb]die Syntax {f}
cümle bilgisi {i} [dilb]die Satzlehre {f}
cümle bilgisi {i} [dilb]das Satzglied {n}
denizcilik bilgisi {i} [den]die Nautik {f}
deri hastalıkları bilgisi {i} [hek]die Dermatologie {f}
deyim bilgisi {i} die Phraseologie {f}
Din kültürü ve ahlak bilgisi {i} der Religions- und Ethikunterricht {m}
dizem bilgisi {i} die Rhythmik {f}
doğru yazım bilgisi {i} [dilb]die Orthografie {f}
doğum bilgisi {i} die Geburtlehre {f}
Dünya bilgisi {i} die Weltkenntnis {f}
duruk bilgisi {i} [fiz]die Statik {f}
eczacılık bilgisi {i} die Pharmazie {f}
eczacılık bilgisi {i} die Pharmazeutik {f}
enstrüman bilgisi {i} [müz]die Instrumentenkunde {f}
eski el yazıları bilgisi {i} die Paläografie {f}
eski tarihi belgeleri okuma bilgisi {i} die Diplomatik {f}
ev idaresi bilgisi {i} die Ökonomie {f}
evrenin doğumu ve gelişmesi bilgisi {i} die Kosmogonie {f}
gazetecilik bilgisi {i} die Zeitungswissenschaft {f}
gemi yönetim bilgisi {i} die Navigation {f}
gemicilik bilgisi {i} die Schifffahrtskunde {f}
gemicilik bilgisi {i} die Nautik {f}
genel sağlık bilgisi {i} die Sozialhygiene {f}
hareket bilgisi {i} die Motorik {f}
hava bilgisi {i} die Meteorologie {f}
hava bilgisi uzmanı {i} der Meteorologe {m}
hayvanlar bilgisi {i} die Zoologie {f}
hesap bilgisi {i} die Arithmetik {f}
ilaçla tedavi bilgisi {i} die Pflanzenheilkunde {f}
insan bedeni ve fizimsel özellikleri bilgisi {i} die Somatologie {f}
insan tipleri bilgisi {i} die Typenlehre {f}
bilgisi {i} die Arbeitslehre {f}
İskandinav dilleri ve kültürleri bilgisi {i} die Nordistik {f}
işletme bilgisi {i} die Ökonomie {f}
ısı bilgisi {i} [fiz]die Wärmelehre {f}
karasuları bilgisi {i} die Limnologie {f}
kayaçlar bilgisi {i} die Lithologie {f}
kitap kimlik bilgisi {i} das Bücherzeichen {n}
konuşma özürlüleri tedavi bilgisi {i} die Logopädie {f}
kristal bilgisi {i} die Kristallografie {f}
kulak hastalıkları bilgisi {i} [hek]die Ohrenheilkunde {f}
kurşun atış bilgisi {i} die Ballistik {f}
maden sanayi bilgisi {i} die Metallurgie {f}
madenler bilgisi ile ilgili {s} mineralogisch {adj}
malzeme bilgisi {i} die Materiallehre {f}
mantar bilgisi {i} die Mykologie {f}
mekan bilgisi {i} die Raumlehre {f}
meslek bilgisi {allg} Berufskenntnisse pl {allg}
meslek bilgisi {ç} die Berufskenntnisse {pl}
metal bilgisi {i} die Metallkunde {f}