TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bin {i} das Mille {n}
bin {s} Tausend {adj}
bin bir {s} tausendundeins {adj}
bin bir çeşit {s} tausenderlei {adj}
bin bir delik {i} das Hexenkraut {n}
bin bir delik {i} das Johanniskraut {n}
bin bir delik {i} der Mannsteufel {m}
bin bir delik {i} das Tüpfelhartheu {n}
bin bir güçlükle {allg} mit Ach und Weh {allg}
bin bir güçlükle icat etmek {v} erklügeln {v}
bin bir güçlükle yaşamak {fi} dahinvegetieren {v}
bin bir ıstırapla {allg} mit Ach und Weh {allg}
bin bir müşkülatla kazanmak {allg} etwas sauer verdienen {allg}
bin defa {s} tausendfach {adj}
bin defa {i} das Tausendfache {n}
bin defa {s} tausendfältig {adj}
bin defa {s} tausendmal {adj}
bin defa büyütülmüş {allg} um das tausendfach vergrößert {allg}
bin dereden su getirerek {allg} hart auf hart gehen {allg}
bin dereden su getirerek gönlünü yapmak {allg} jemanden mürbe machen {allg}
bin kadar {allg} an die Tausend {allg}
bin kat {s} tausendfach {adj}
bin katına çıkarmak {v} vertausendfachen {v}
bin kere {i} das Tausendfache {n}
bin kere {s} tausendfältig {adj}
bin kere {s} tausendmal {adj}
bin kez {s} tausendfach {adj}
bin kez {s} tausendfältig {adj}
bin kez {s} tausendmal {adj}
bin kilo {i} die Tonne {f}
bin senelik tarih dilimi {i} das Millennium {n}
bin türlü {s} tausenderlei {adj}
bin yaprak {i} [bitk]das Tausendblatt {n}
bin yapraklı {allg} ähriges Tausendblatt {allg}
bin yapraklı {i} das Tausendblatt {n}
bin yaşında {s} tausendjährig {adj}
bin yıllık {s} tausendjährig {adj}
bina {i} der Aufbau {m}
bina {i} der Bau {m}
bina {i} die Baulichkeit {f}
bina {i} das Bauwerk {n}
bina {i} das Gebäude {n}
bina {i} das Haus {n}
bina altı garajı {i} die Tiefgarage {f}
bina cephesi {i} die Fassade {f}
bina değeri {i} der Gebäudewert {m}
bina etmek {fi} bauen {v}
bina etmek {fi} erbauen {v}
bina giderleri {ç} die Gebäudekosten {pl}
bina görevlisi {i} der Hausmeister {m}
bina inşaatının tamamlanmasını kutlamak amacıyla çatıya dikilen süslü ağaç veya direk {i} der Richtbaum {m}
bina işgali {i} die Hausbesetzung {f}
bina katı {i} die Etage {f}
bina katı {i} der Stock {m}
bina katı {i} das Stockwerk {n}
bina kayıtları {i} das Gebäudebuch {n}
bina numarası {i} die Hausnummer {f}
bina ölçüsü almak {fi} [mim]aufmessen {v}
bina ön çıkıntısı {i} [mim]der Risalit {m}
bina onarımı {i} die Gebäudesanierung {f}
bina sigortası {i} die Gebäudeversicherung {f}
bina tacı {i} [mim]die Bekrönung {f}
bina temizlikçisi {i} der Gebäudereiniger {m}
bina uzunluğu {i} die Baulänge {f}
bina vergisi {i} die Gebäudesteuer {f}
bina yapmak {fi} bebauen {v}
bina yıkma {i} die Abtragung {f}
bina yönetimi {i} die Hausverwaltung {f}
bina yönetmeliği {i} die Hausordnung {f}
bina yüksekliği {i} die Bauhöhe {f}
binada ahşaptan yapılma bölüm {i} das Holzwerk {n}
binada tadilat yapmak {fi} umbauen {v}
binadaki ahşap doğrama kısım {i} [mim]das Balkenwerk {n}
binaen {allg} auf Grund von {allg}
binaen {öt} aufgrund {prp}
binaenaleyh {adv} also {adv}
binaenaleyh {a} demgemäß {a}
binaenaleyh {a} demnach {a}
binaenaleyh {a} demzufolge {a}
binaenaleyh {adv} infolgedessen {adv}