TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bitki {i} [bitk]das Gewächs {n}
bitki {i} [bitk]das Kraut {n}
bitki {i} [bitk]die Pflanze {f}
bitki anatomisi {i} [bitk]die Pflanzenanatomie {f}
bitki bilimi {i} [bitk]die Pflanzenkunde {f}
bitki bilimi {i} [bitk]die Phytologie {f}
bitki çayı {i} [mutf]der Kräuterte {m}
bitki coğrafyası {i} [coğ]die Pflanzengeografie {f}
bitki coğrafyası {i} [coğ]die Phytogeografie {f}
bitki dikme {i} [bitk]die Anpflanzung {f}
bitki dikme {i} [bitk]die Bepflanzung {f}
bitki dikmek {v} [bitk]bepflanzen {v}
bitki dikmek {allg} [bitk]Pflanzen setzen {allg}
bitki dikmek {v} [bitk]setzen {v}
bitki dizisi {i} [bitk]die Zeile {f}
bitki ekicisi {i} [bitk]der Pflanzer {m}
bitki ekili arazi {i} [bitk]die Pflanzung {f}
bitki ekmek {v} [bitk]bauen {v}
bitki ekmek {v} [bitk]bepflanzen {v}
bitki evreni {i} [bitk]das Pflanzenreich {n}
bitki evreni {i} [bitk]die Pflanzenwelt {f}
bitki fizyolojisi {i} [bitk]die Pflanzenphysiologie {f}
bitki fosili {i} [bitk]die Reliktenflora {f}
bitki grubu {i} [bitk]der Verband {m}
bitki hastalığı {i} [bitk]die Krätze {f}
bitki hastalığı {i} [bitk]die Pflanzenkrankheit {f}
bitki hastalıkları bilimi {i} [bitk]die Pflanzenpathologie {f}
bitki hastalıkları inceleme bilimi {i} [bitk]die Phytopathologie {f}
bitki hormonu {i} [bitk]der Wuchsstoff {m}
bitki ıslahı {i} [bitk]die Pflanzenzüchtung {f}
bitki kökündeki soğan {i} [bitk]die Bolle {f}
bitki koruma {i} [bitk]der Pflanzenschutz {m}
bitki koruma ilacı {i} [bitk]das Pflanzenschutzmittel {n}
bitki mazaratlısı {i} [bitk]der Pflanzenschädling {m}
bitki nişastası unu {i} [bitk]das Stärkemehl {n}
bitki örtüsü {i} [bitk]die Flora {f}
bitki örtüsü {i} [bitk]die Pflanzengesellschaft {f}
bitki örtüsü {i} [bitk]die Vegetation {f}
bitki örtüsü haritası {i} [bitk]die Vegetationskarte {f}
bitki soğanı {i} [bitk]die Blumenzwiebel {f}
bitki sosyolojisi {i} [bitk]die Pflanzensoziologie {f}
bitki tedavisi {i} [bitk]die Phytotherapie {f}
bitki toplamak {itr} [bitk]botanisieren {itr}
bitki topluluğu {i} [bitk]die Pflanzengesellschaft {f}
bitki toplumu {i} [bitk]die Pflanzengesellschaft {f}
bitki ve hayvanların çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı {i} [bitk]die Ökologie {f}
bitki ve otlarla yapılmış acımtırak bir içki {i} [bitk]der Bitterschnaps {m}
bitki veya hayvanlara zararlı canlı organizmaları öldüren kimyasal madde {i} das Pestizid {n}
bitki yapısı {i} [bitk]die Pflanzenphysiologie {f}
bitki yapraklarından elde edilen içecek {i} [bitk]der Tee {m}
bitki yetiştiricisi {i} [bitk]der Pflanzer {m}
bitki yetiştirme {i} [bitk]die Anpflanzung {f}
bitki yetiştirme {i} [bitk]der Pflanzenbau {m}
bitki yetiştirmek {fi} [bitk]anpflanzen {v}
bitki yetiştirmek {fi} [bitk]auftreiben {v}
bitki yetiştirmek {v} [bitk]bauen {v}
bitkibilim {i} [bitk]die Botanik {f}
bitkibilimci {i} [bitk]der Botaniker {m}
bitkibilimci {i} die Botanikerin {f}
bitkibilimi {i} die Botanik {f}
bitkibilimi {i} die Pflanzenkunde {f}
bitkicilik {i} [bitk]der Pflanzenbau {m}
bitkiler {ç} [bitk]die Vegetabilien {pl}
bitkiler kök salar {allg} [bitk]Pflanzen treiben Wurzel {allg}
bitkilerde oluşan kahverengi lekeler {ç} [bitk]die Braunfäule {pl}
bitkilerden elde edilen {s} [bitk]phytogen {adj}
bitkilerden elde edilen sarı boyar madde {i} [bitk]das Xanthophyll {n}
bitkilerden iksir elde etme {i} [bitk]die Digestion {f}
bitkileri ehlileştirme {i} [bitk]die Domestikation {f}
bitkileri ehlileştirme {v} [bitk]domestizieren {v}
bitkileri koruma {i} [bitk]der Pflanzenschutz {m}
bitkilerin büyümesi {i} [bitk]die Vegetationskarte {f}
bitkilerin korunması {i} [bitk]der Pflanzenschutz {m}
bitkilerin üzerinde oluşan zehirli mantar {i} [bitk]das Mutterkom {n}
bitkilerle çevrelemek {v} [bitk]umpflanzen {v}
bitkilerle kaplanmak {fi} [bitk]zuwachsen {v}
bitkimsi {s} [bitk]pflanzlich {adj}
bitkin {s} abgekämpft {adj}
bitkin {s} abgeschlafft {adj}
bitkin {s} abgeschlagen {adj}
Indirekte Treffer
ana bitki {i} [bitk]die Mutterpflanze {f}
aşılanan bitki {i} [bitk]die Unterlage {f}
baharatlı bitki {i} [bitk]das Kraut {n}
bir başka bitki veya ağaç üzerinde yetişen bitki {i} [bitk]die Überpflanze {f}
bir demet köklü bitki {i} [bitk]das Wurzelwerk {n}
bir tür bitki hastalığı {i} [bitk]die Bräune {f}
bitki anatomisi {i} [bitk]die Pflanzenanatomie {f}
bitki bilimi {i} [bitk]die Pflanzenkunde {f}
bitki bilimi {i} [bitk]die Phytologie {f}
bitki çayı {i} [mutf]der Kräuterte {m}
bitki coğrafyası {i} [coğ]die Phytogeografie {f}
bitki coğrafyası {i} [coğ]die Pflanzengeografie {f}
bitki dikme {i} [bitk]die Bepflanzung {f}
bitki dikme {i} [bitk]die Anpflanzung {f}
bitki dikmek {v} [bitk]setzen {v}
bitki dikmek {allg} [bitk]Pflanzen setzen {allg}
bitki dikmek {v} [bitk]bepflanzen {v}
bitki dizisi {i} [bitk]die Zeile {f}
bitki ekicisi {i} [bitk]der Pflanzer {m}
bitki ekili arazi {i} [bitk]die Pflanzung {f}
bitki ekmek {v} [bitk]bepflanzen {v}
bitki ekmek {v} [bitk]bauen {v}
bitki evreni {i} [bitk]das Pflanzenreich {n}
bitki evreni {i} [bitk]die Pflanzenwelt {f}
bitki fizyolojisi {i} [bitk]die Pflanzenphysiologie {f}
bitki fosili {i} [bitk]die Reliktenflora {f}
bitki grubu {i} [bitk]der Verband {m}
bitki hastalığı {i} [bitk]die Pflanzenkrankheit {f}
bitki hastalığı {i} [bitk]die Krätze {f}
bitki hastalıkları bilimi {i} [bitk]die Pflanzenpathologie {f}
bitki hastalıkları inceleme bilimi {i} [bitk]die Phytopathologie {f}
bitki hormonu {i} [bitk]der Wuchsstoff {m}
bitki ıslahı {i} [bitk]die Pflanzenzüchtung {f}
bitki kökündeki soğan {i} [bitk]die Bolle {f}
bitki koruma {i} [bitk]der Pflanzenschutz {m}
bitki koruma ilacı {i} [bitk]das Pflanzenschutzmittel {n}
bitki mazaratlısı {i} [bitk]der Pflanzenschädling {m}
bitki nişastası unu {i} [bitk]das Stärkemehl {n}
bitki örtüsü {i} [bitk]die Vegetation {f}
bitki örtüsü {i} [bitk]die Pflanzengesellschaft {f}
bitki örtüsü {i} [bitk]die Flora {f}
bitki örtüsü haritası {i} [bitk]die Vegetationskarte {f}
bitki soğanı {i} [bitk]die Blumenzwiebel {f}
bitki sosyolojisi {i} [bitk]die Pflanzensoziologie {f}
bitki tedavisi {i} [bitk]die Phytotherapie {f}
bitki toplamak {itr} [bitk]botanisieren {itr}
bitki topluluğu {i} [bitk]die Pflanzengesellschaft {f}
bitki toplumu {i} [bitk]die Pflanzengesellschaft {f}
bitki ve hayvanların çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı {i} [bitk]die Ökologie {f}
bitki ve otlarla yapılmış acımtırak bir içki {i} [bitk]der Bitterschnaps {m}
bitki veya hayvanlara zararlı canlı organizmaları öldüren kimyasal madde {i} das Pestizid {n}
bitki yapısı {i} [bitk]die Pflanzenphysiologie {f}
bitki yapraklarından elde edilen içecek {i} [bitk]der Tee {m}
bitki yetiştiricisi {i} [bitk]der Pflanzer {m}
bitki yetiştirme {i} [bitk]der Pflanzenbau {m}
bitki yetiştirme {i} [bitk]die Anpflanzung {f}
bitki yetiştirmek {v} [bitk]bauen {v}
bitki yetiştirmek {fi} [bitk]auftreiben {v}
bitki yetiştirmek {fi} [bitk]anpflanzen {v}
bodur bitki {i} [bitk]der Strauch {m}
buğdayımsı bitki {i} [bitk]die Getreidepflanze {f}
Çay (bitki) {i} [bitk]der Teestrauch {m}
Çay (bitki) {i} [bitk]der Chinabaum {m}
çiçeksiz bitki {i} [bitk]die Kryptogame {f}
çiçeksiz bitki üreme organı kesesi {i} [bitk]das Sporangium {n}
çürümüş bitki artığı {i} [bitk]der Torf {m}
dal veya bitki ile örtülme {i} die Bewachung {f}
duvar şeklinde bitki veya ağaç dizisi {i} die Palisade {f}
etrafına bitki dikmek {v} umpflanzen {v}
faydalı bitki {i} [bitk]die Nutzpflanze {f}
genel olarak şifalı bitki {i} [bitk]das Kraut {n}
gübre elde etmek amacıyla bitki kalıntılarının yığınlandığı yer {i} der Komposthaufen {m}
iki yıllık bitki {s} [bitk]zweijährig {adj}
ilaç olarak kullanılan bitki {i} die Heilpflanze {f}
ilaç yapımında kullanılan bitki {i} die Arzneipflanze {f}
insandan kaynaklanan kötü etkiler nedeniyle doğal yaşama alanını terk etmek zorunda kalan bitki veya hayvan {ç} die Kulturflüchter {pl}
konakçı bitki {i} [bitk]die Wirtspflanze {f}