TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
devletler arasında birlik {i} [pol]die Konföderation {f}
devletler ardıllığı {i} die Staatennachfolge {f}
devletler birliği {i} [pol]der Staatenbund {m}
devletler hukuku {i} [huk]das Kollisionsrecht {n}
devletler hukuku {i} [huk]das Staatsrecht {n}
devletler hukuku {i} [huk]das Völkerrecht {n}
devletler hukuku sujesi {i} [huk]das Völkerrechtssubjekt {n}
devletler hukukuna ilişkin {s} [huk]völkerrechtlich {adj}
devletler konfederasyonu {i} der Staatenbund {m}
devletler topluluğu {i} die Föderation {f}
devletlerarası {s} zwischenstaatlich {adj}
devletlerarası antlaşma {i} der Staatsvertrag {m}
devletlerarası hukuk {i} [huk]das Völkerrecht {n}
devletlerarası kültür anlaşması {i} das Kulturabkommen {n}
devletlerin tanınması {allg} Anerkennung der Staaten {allg}
devletlerüstü {s} überstaatlich {adj}
Indirekte Treffer
Bağımsız Devletler Topluluğu {allg} GUS {allg}
Bağımsız Devletler Topluluğu {allg} Gemeinschaft unabhängiger Staaten {allg}
batılı devletler {ç} die Westmächte {pl}
birleşik devletler {allg} konföderierte Staaten {allg}
birleşik devletler sistemi {i} der Föderalismus {m}
devletler arasında birlik {i} [pol]die Konföderation {f}
devletler ardıllığı {i} die Staatennachfolge {f}
devletler birliği {i} [pol]der Staatenbund {m}
devletler hukuku {i} [huk]das Völkerrecht {n}
devletler hukuku {i} [huk]das Staatsrecht {n}
devletler hukuku {i} [huk]das Kollisionsrecht {n}
devletler hukuku sujesi {i} [huk]das Völkerrechtssubjekt {n}
devletler hukukuna ilişkin {s} [huk]völkerrechtlich {adj}
devletler konfederasyonu {i} der Staatenbund {m}
devletler topluluğu {i} die Föderation {f}
galip devletler {ç} [pol]die Siegermächte {pl}
gelişmekte olan devletler {ç} [eko]die Entwicklungsländer {pl}
kabul eden devletler {i} die Signatarmächte {f}
konfederasyona bağlı devletler {allg} konföderierte Staaten {allg}
Papalık ile diğer devletler arasında yapılan sözleşme {i} [huk]das Konkordat {n}