TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
dini {s} [din]geistlich {adj}
dini {s} [din]göttlich {adj}
dini {s} [din]gottvoll {adj}
dini {a} kirchlich {a}
dini {s} [din]religiös {adj}
dini {s} [din]rituell {adj}
dini {s} [din]sakral {adj}
dini açıdan fazla katı {s} [din]orthodox {adj}
dini adetlerle ilgili {s} [din]rituell {adj}
dini alay {i} [din]die Prozession {f}
dini amaçlı insan kurban etme {i} [din]der Ritualmord {m}
dini amaçlı olmayan bina {i} [din]der Profanbau {m}
dini ayin {i} [din]der Gottesdienst {m}
dini azınlığın yaşadığı arazi {i} [pol]die Diaspora {f}
dini bağlardan kurtulma {i} [din]die Säkularisierung {f}
dini bayram günleri {allg} [din]kirchliche Feiertage {allg}
dini birlik {i} [din]die Religionsgemeinschaft {f}
dini broşür {i} [din]das Traktätchen {n}
dini bütün {s} [din]fromm {adj}
dini bütünlük {i} [din]die Frömmigkeit {f}
dini cemaat {i} [din]die Glaubensgemeinschaft {f}
dini cemaat {i} [din]die Kirchengemeinde {f}
dini cemaat {i} [din]die Konfessionsgruppe {f}
dini cemaat {i} [din]die Religionsgemeinschaft {f}
dini cemaat {i} [din]die Religionsgesellschaft {f}
dini efsane {i} [din]die Legende {f}
dini eğitim sonrası cemaate kabul etmek {v} [din]konfirmieren {v}
dini esaslara göre {s} [din]kanonisch {adj}
dini gereği yerine getirmek {allg} [din]das Glaubensbekenntnis ablegen {allg}
dini gerekleri yerine getirme {i} [din]die Religionsübung {f}
dini gereksinim {i} [din]das Glaubensbekenntnis {n}
dini hukuk {allg} [din]göttliches Recht {allg}
dini içerikli açıklama yazısı {i} [din]das Traktätchen {n}
dini içerikli konuşma yapmak {itr} [din]predigen {itr}
dini içerikli yazı {mn} [din]Traktat {mn}
dini ilkelere bağlılık {i} [din]die Orthodoxie {f}
dini inanç {i} [din]die Konfession {f}
dini inanç {i} [din]die Religion {f}
dini inanç {i} [din]das Religionsbekenntnis {n}
dini inanç {i} [din]die Religiosität {f}
dini inancı olmama {i} [din]die Irreligiosität {f}
dini inancını açıklamak {allg} [din]das Glaubensbekenntnis ablegen {allg}
dini inançlara karşı baskı yapma {i} [din]das Glaubenszwang {n}
dini inançlara saygısız {s} [din]pietätlos {adj}
dini inançları yayma çabası {i} [din]die Mission {f}
dini inançsız {s} [din]pietätlos {adj}
dini kalıplar {i} [din]der Ritus {m}
dini kitap {i} [din]das Erbauungsbuch {n}
dini kitap {i} [din]die Postille {f}
dini külliye {i} [din]der Sakralbau {m}
dini kurallar {i} [din]der Ritus {m}
dini kurallara uymak {fi} [din]einhalten {v}
dini kutsama {i} [din]die Weihe {f}
dini lider {allg} [din]geistliches Oberhaupt {allg}
dini makam {i} [din]die Pfründe {f}
dini meclis üyesi {i} [din]der Synodale {m}
dini mensubiyet {i} [din]die Religionszugehörigkeit {f}
dini müzik {i} [din]die Kirchenmusik {f}
dini nikah {allg} [din]kirchliche Trauung {allg}
dini nikah kıymak {allg} [din]Altar führen {allg}
dini oyun {i} die Moralität {f}
dini ritueller içeren kitap {i} [din]das Ritualbuch {n}
dini şeyler {ç} [din]die Spiritualien {pl}
dini törenle kutsamak {v} [din]weihen {v}
dini törenlerde usul ve sıra {i} [din]die Liturgie {f}
dini tutum ve davranışlar {allg} [din]kultische Handlungen {allg}
dini yol gösterme ile ilgili {s} [din]seelsorgerisch {adj}
dini yol gösterme ile ilgili {s} [din]seelsorglich {adj}
dinim hakkı için {allg} [din]auf mein Wort {allg}
dininden döndürmek {fi} [din]bekehren {v}
dininden dönen kişi {i} [din]der Renegat {m}
dininden dönme {i} [din]die Bekehrung {f}
dininden dönmek {fi} [din]bekehren {v}
dinitrofenol {i} [kim]das Dinitrophenol {n}
dinitrogliserin {i} [kim]das Dinitroglyserin {n}
diniyor {allg} es schwindet {allg}
Indirekte Treffer
belirli kurallar dahilinde yaşayan dini veya siyasi topluluk {i} der Orden {m}
Brahman dini {i} [din]der Brahmanismus {m}
çok sesli dini koro eseri {i} [müz]die Motette {f}
devlet dini {i} die Staatsreligion {f}
dini açıdan fazla katı {s} [din]orthodox {adj}
dini adetlerle ilgili {s} [din]rituell {adj}
dini alay {i} [din]die Prozession {f}
dini amaçlı insan kurban etme {i} [din]der Ritualmord {m}
dini amaçlı olmayan bina {i} [din]der Profanbau {m}
dini ayin {i} [din]der Gottesdienst {m}
dini azınlığın yaşadığı arazi {i} [pol]die Diaspora {f}
dini bağlardan kurtulma {i} [din]die Säkularisierung {f}
dini bayram günleri {allg} [din]kirchliche Feiertage {allg}
dini birlik {i} [din]die Religionsgemeinschaft {f}
dini broşür {i} [din]das Traktätchen {n}
dini bütün {s} [din]fromm {adj}
dini bütünlük {i} [din]die Frömmigkeit {f}
dini cemaat {i} [din]die Religionsgesellschaft {f}
dini cemaat {i} [din]die Religionsgemeinschaft {f}
dini cemaat {i} [din]die Konfessionsgruppe {f}
dini cemaat {i} [din]die Kirchengemeinde {f}
dini cemaat {i} [din]die Glaubensgemeinschaft {f}
dini efsane {i} [din]die Legende {f}
dini eğitim sonrası cemaate kabul etmek {v} [din]konfirmieren {v}
dini esaslara göre {s} [din]kanonisch {adj}
dini gereği yerine getirmek {allg} [din]das Glaubensbekenntnis ablegen {allg}
dini gerekleri yerine getirme {i} [din]die Religionsübung {f}
dini gereksinim {i} [din]das Glaubensbekenntnis {n}
dini hukuk {allg} [din]göttliches Recht {allg}
dini içerikli açıklama yazısı {i} [din]das Traktätchen {n}
dini içerikli konuşma yapmak {itr} [din]predigen {itr}
dini içerikli yazı {mn} [din]Traktat {mn}
dini ilkelere bağlılık {i} [din]die Orthodoxie {f}
dini inanç {i} [din]das Religionsbekenntnis {n}
dini inanç {i} [din]die Religion {f}
dini inanç {i} [din]die Konfession {f}
dini inanç {i} [din]die Religiosität {f}
dini inancı olmama {i} [din]die Irreligiosität {f}
dini inancını açıklamak {allg} [din]das Glaubensbekenntnis ablegen {allg}
dini inançlara karşı baskı yapma {i} [din]das Glaubenszwang {n}
dini inançlara saygısız {s} [din]pietätlos {adj}
dini inançları yayma çabası {i} [din]die Mission {f}
dini inançsız {s} [din]pietätlos {adj}
dini kalıplar {i} [din]der Ritus {m}
dini kitap {i} [din]das Erbauungsbuch {n}
dini kitap {i} [din]die Postille {f}
dini külliye {i} [din]der Sakralbau {m}
dini kurallar {i} [din]der Ritus {m}
dini kurallara uymak {fi} [din]einhalten {v}
dini kutsama {i} [din]die Weihe {f}
dini lider {allg} [din]geistliches Oberhaupt {allg}
dini makam {i} [din]die Pfründe {f}
dini meclis üyesi {i} [din]der Synodale {m}
dini mensubiyet {i} [din]die Religionszugehörigkeit {f}
dini müzik {i} [din]die Kirchenmusik {f}
dini nikah {allg} [din]kirchliche Trauung {allg}
dini nikah kıymak {allg} [din]Altar führen {allg}
dini oyun {i} die Moralität {f}
dini ritueller içeren kitap {i} [din]das Ritualbuch {n}
dini şeyler {ç} [din]die Spiritualien {pl}
dini törenle kutsamak {v} [din]weihen {v}
dini törenlerde usul ve sıra {i} [din]die Liturgie {f}
dini tutum ve davranışlar {allg} [din]kultische Handlungen {allg}
dini yol gösterme ile ilgili {s} [din]seelsorgerisch {adj}
dini yol gösterme ile ilgili {s} [din]seelsorglich {adj}
en üst dini makamla ilgili {s} synodal {adj}
en yüksek dini makam {i} der Synod {m}
erken saatte yapılan dini ayin {i} [din]die Mette {f}
gayri dini {s} areligiös {adj}
gizli dini toplantı {i} das Konventikel {n}
hak dini {allg} [din]rechter Glaube {allg}
hindu dini {i} [din]der Brahmanismus {m}
Hıristiyanlık dini {i} [din]der Christenglaube {m}