TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ele aldığı her işin üstesinden gelebilmek {allg} in allen Sätteln gerecht sein {allg}
ele alınmamış {s} unbearbeitet {adj}
ele alma {i} die Aufnahme {f}
ele alma {i} die Befassung {f}
ele alma {i} die Vornahme {f}
ele almak {fi} abhandeln {v}
ele almak {fi} anfassen {v}
ele almak {v} angehen {v}
ele almak {fi} anpacken {v}
ele almak {fi} behandeln {v}
ele almak {fi} in die Hand nehmen {v}
ele almak {v} inaugurieren {v}
ele almak {v} thematisieren {v}
ele almamak {fi} ruhen lassen {v}
ele avuca alır yanı olmamak {allg} unter aller Kritik sein {allg}
ele avuca gelmeyecek kadar kaygan {s} aalglatt {adj}
ele avuca sığmayan {s} quecksilberig {adj}
ele avuca sığmaz {s} quirig {adj}
ele avuca sığmaz {s} quirlig {adj}
ele avuca sığmaz {a} unbändig {a}
ele geçirilemez {s} uneinnehmbar {adj}
ele geçirilmiş {s} aufgebracht {adj}
ele geçirme {i} die Abfassung {f}
ele geçirme {i} die Annektierung {f}
ele geçirme {i} die Besitzergreifung {f}
ele geçirme {i} die Besitznahme {f}
ele geçirme {i} die Inbesitznahme {f}
ele geçirme {i} die Kaperei {f}
ele geçirme {i} die Verhaftung {f}
ele geçirmek {fi} abfangen {v}
ele geçirmek {allg} an sich bringen {allg}
ele geçirmek {v} annektieren {v}
ele geçirmek {fi} auffangen {v}
ele geçirmek {fi} auflesen {v}
ele geçirmek {fi} aufschnappen {v}
ele geçirmek {fi} ausheben {v}
ele geçirmek {fi} bemächtigen {v}
ele geçirmek {v} betreten {v}
ele geçirmek {v} erbeuten {v}
ele geçirmek {v} ergreifen {v}
ele geçirmek {v} erhaschen {v}
ele geçirmek {fi} erlangen {v}
ele geçirmek {v} erreichen {v}
ele geçirmek {v} erwerben {v}
ele geçirmek {v} erwischen {v}
ele geçirmek {itr} fassen {itr}
ele geçirmek {v} kapern {v}
ele geçirmek {v} kriegen {v}
ele geçirmek {v} nehmen {v}
ele geçirmek {v} okkupieren {v}
ele geçirmek {v} packen {v}
ele geçirmek {v} rapschen {v}
ele geçirmek {v} rapsen {v}
ele geçirmek {v} schnappen {v}
ele geçirmek {fi} einer Sache bemächtigen {v}
ele geçirmek {fi} aneignen {v}
ele geçirmek {fi} bemächtigen {v}
ele gelen {s} handlich {adj}
ele gelmek {allg} erreichbar sein {allg}
ele gelmek {fi} anfühlen {v}
ele ilk geçen {s} nächstliegend {adj}
ele iyi oturan {s} griffig {adj}
ele kolay oturan {s} handlich {adj}
ele verme {i} der Spion {m}
ele vermek {fi} petzen {v}
ele vermek {fi} Verraten {v}
elebaşı {i} der Anführer {m}
elebaşı {i} die Anführerin {f}
elebaşı {i} der Bandenführer {m}
elebaşı {i} der Häuptling {m}
elebaşı {i} der Obmann {m}
elebaşı {i} der Rädelsführer {m}
elebaşı {i} die Rädelsführerin {f}
elegan {s} fesch {adj}
elek {i} der Durchschlag {m}
elek {i} der Mehlsieb {m}
elek {i} die Reiter {f}
elek {i} das Sieb {n}
elek {i} das Mehlsieb {n}
elekjak fiş {i} [tek]der Kupplungstecker {m}