TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
göstermek {fi} andeuten {v}
göstermek {fi} anzeigen {v}
göstermek {fi} aufweisen {v}
göstermek {fi} aufzeigen {v}
göstermek {fi} auslassen {v}
göstermek {fi} äußern {v}
göstermek {v} bedeuten {v}
göstermek {fi} beibringen {v}
göstermek {itr} bekunden {itr}
göstermek {v} betätigen {v}
göstermek {v} bewähren {v}
göstermek {fi} beweisen {v}
göstermek {v} bezeichnen {v}
göstermek {v} bezeigen {v}
göstermek {v} bringen {v}
göstermek {fi} darlegen {v}
göstermek {fi} darstellen {v}
göstermek {v} dartun {v}
göstermek {fi} demonstrieren {v}
göstermek {fi} designieren {v}
göstermek {v} deuten {v}
göstermek {allg} die Feuertaufe erhalten {allg}
göstermek {fi} entgegenbringen {v}
göstermek {v} ergeben {v}
göstermek {v} erweisen {v}
göstermek {v} erzeigen {v}
göstermek {allg} mit illustrieren {allg}
göstermek {v} exhibieren {v}
göstermek {fi} fletschen {v}
göstermek {fi} herauskehren {v}
göstermek {fi} hervorheben {v}
göstermek {fi} hervorkehren {v}
göstermek {fi} herzeigen {v}
göstermek {fi} hindeuten {v}
göstermek {fi} hinhalten {v}
göstermek {fi} hinweisen {v}
göstermek {fi} hinzeigen {v}
göstermek {v} implizieren {v}
göstermek {fi} liefern {v}
göstermek {itr} manifestieren {itr}
göstermek {fi} stellen {v}
göstermek {v} [tiy]verkörpern {v}
göstermek {fi} vorführen {v}
göstermek {fi} Vorstellen {v}
göstermek {fi} vorweisen {v}
göstermek {fi} vorzeigen {v}
göstermek {itr} weisen {itr}
göstermek {v} zeigen {v}
Indirekte Treffer
acizliğini göstermek {allg} ein Armutszeugnis ausstellen {allg}
aday göstermek {v} nominieren {v}
aday olarak göstermek {allg} als Kandidat aufstellen {allg}
allayıp pullayıp göstermek {itr} überzuckern {itr}
ani değişim göstermek {fi} umschlagen {v}
aniden reaksiyon göstermek {allg} blitzschnell reagieren {allg}
anlayış göstermek {fi} wohl wollen {v}
anlayış göstermek {fi} Verständnis aufbringen {v}
anlayış göstermek {fi} ein Einsehen haben {v}
aşırı ilgi göstermek {itr} eifern {itr}
aşırı özen göstermek {v} verzärteln {v}
aşırı tepki göstermek {itr} [ruhb]überreagieren {itr}
ata binme hünerlerini göstermek {fi} vorreiten {v}
ateşe göstermek {fi} ansengen {v}
aykırılık göstermek {itr} kontrastieren {itr}
ayrı ayrı göstermek {v} spezifizieren {v}
ayrı ayrı göstermek {v} spezialisieren {v}
ayrım göstermek {itr} differieren {itr}
bağlılığını göstermek {itr} huldigen {itr}
bahane olarak göstermek {fi} vorschützen {v}
baş göstermek {allg} geltend machen {allg}
baş göstermek {fi} einstellen {v}
baş göstermek {fi} bemerkbar machen {v}
baş göstermek {fi} ausbrechen {v}
baş göstermek {fi} zum Durchbruch kommen {v}
becerilerini düşük göstermek {fi} tiefstapeln {v}
becerisini göstermek {itr} brillieren {itr}
bir filmin veya yayının içinde göstermek {fi} [sin]einblenden {v}
bir filmin veya yayının içinde göstermek (örneğin jeneriği) {fi} einblenden {v}
bir şey göstermek {v} indizieren {v}
bir şey için çaba göstermek {allg} für etw sorgen {allg}
bir şey için çaba göstermek {fi} befleißigen {v}
bir şeye ilgi göstermek {allg} an etw Anteil nehmen {allg}
bir şeye tepki göstermek {allg} auf etw reagieren {allg}
bir şeyi çizimle göstermek {allg} zeichnerisch darstellen {allg}
bir şeyi göstermek {v} fletschen {v}
bir şeyi şematik olarak göstermek {allg} grafisch darstellen {allg}
bir şeyi yapma cesaretini göstermek {allg} vermessen etw zu tun {allg}
bir tanık göstermek {allg} [huk]einen Zeugen stellen {allg}
bir tavır göstermek {allg} eine Haltung einnehmen {allg}
birine diş göstermek {allg} jemandem die Zähne zeigen {allg}
birisine bir konuda kolaylık göstermek {fi} Entgegenkommen {v}
birisine göstermek {allg} es jdm geben {allg}
birisine güler yüz göstermek {allg} Gunst erweisen {allg}
birisine gününü göstermek {allg} jemandem zeigen was eine Harke ist {allg}
birisine kapıyı göstermek {allg} die Tür weisen {allg}
birisine karşı güler yüz göstermek {allg} wohlgesinnt sein {allg}
birisine saygı göstermek {allg} jdn ehren {allg}
birisine saygı göstermek {allg} Ehre antun {allg}
birisine saygı göstermek {allg} Achtung zollen {allg}
birisine saygı göstermek {v} ehren {v}
birisine saygı göstermek {allg} auf jdn Rücksicht nehmen {allg}
birisini eliyle göstermek {v} zeigen {v}
birlikte gitmesine rıza göstermek {fi} mitlassen {v}
boy göstermek {fi} aufspielen {v}
büyük bir becermiş gibi kendini göstermek {v} klotzen {v}
büyüklük göstermek {allg} Größe zeigen {allg}
çaba göstermek {fi} Anstrengungen unternehmen {v}
çaba göstermek {allg} ausarbeiten {allg}
çaba göstermek {fi} hierher bemühen {v}
cesaret göstermek {allg} Mut entwickeln {allg}
cesaretini göstermek {v} entwickeln {v}
daha zararsızmış gibi göstermek {fi} herunterspielen {v}
değerini göstermek {fi} durchsetzen {v}
değersiz göstermek {v} verniedlichen {v}
değersizmiş gibi göstermek {v} banalisieren {v}
değişiklik göstermek {itr} variieren {itr}
değişiklik göstermek {itr} abstechen {itr}
delil göstermek {fi} aufstellen {v}
delil göstermek {itr} [huk]beweisantreten {itr}
delil göstermek {v} argumentieren {v}
delil göstermek {allg} [huk]Beweis führen {allg}
delil göstermek {fi} antreten {v}
delil göstermek {allg} unter Berufung auf {allg}
delil göstermek {itr} Beweis aufstellen {itr}
delil göstermek {allg} [huk]einen Beweis erbringen {allg}
delil göstermek {allg} Beleg vorlegen {allg}
delil göstermek {allg} [huk]Beweise vorlegen {allg}
derin hürmet göstermek {allg} in Ehrfurcht ersterben {allg}
dikkat çekici bir şekilde göstermek {v} plakatieren {v}