TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
hakkı huzur {ç} [pol]die Diäten {pl}
hakkı ifa etmek {fi} Anspruch erfüllen {v}
hakkı ihtar etme {i} die Belehrung {f}
hakkı ihtar etmek {fi} belehren {v}
hakkı mahfuz {a} geschützt {a}
hakkı olan {s} berechtigt {adj}
hakkı olduğunu düşünerek olay çıkarmak {itr} querulieren {itr}
hakkı olmak {itr} gebühren {itr}
hakkı olmak {allg} zustehen {allg}
hakkı olmak {fi} jemandem zustehen {v}
hakkı olmak {fi} recht haben {v}
hakkı olmak {fi} zukommen {v}
hakkı olmak {fi} zustehen {v}
hakkı olmamama durumu {i} die Rechtlosigkeit {f}
hakkı olmayan {s} rechtlos {adj}
hakkı olmayan {s} unberufen {adj}
hakkı olmayan {adv} unverdientermaßen {adv}
hakkı saklı {a} geschützt {a}
hakkı saklı tutmak {i} das Recht vorbehalten {n}
hakkı yerine getirmek {fi} Anspruch erfüllen {v}
hakkıhuzur {i} das Anwesenheitsgeld {n}
hakkın devri {i} die Rechtsübertragung {f}
hakkın düşmesi {i} [huk]das Erlöschen {n}
hakkın düşmesi {i} die Präklusion {f}
hakkın ihlali {i} die Rechtsverletzung {f}
hakkın intikali {i} der Rechtsübergang {m}
hakkın kaybı {i} der Rechtsverlust {m}
hakkın konusu {i} das Rechtsobjekt {n}
hakkın korunması {i} der Rechtsschutz {m}
hakkın kötüye kullanılması {i} der Rechtsmissbrauch {m}
hakkın rahmetine kavuşma {i} das Vergehen {n}
hakkın rahmetine kavuşmuş {mf} Verewigte {mf}
hakkın takibi {i} die Rechtsverfolgung {f}
hakkın zaman aşımı {i} die Anspruchsverjährung {f}
hakkına düşmek {allg} zufallen {allg}
hakkında {s} betreffend {adj}
hakkında {öt} betreffs {prp}
hakkında {s} bezüglich {adj}
hakkında {adv} darüber {adv}
hakkında {adv} davon {adv}
hakkında {allg} in Betreff {allg}
hakkında {allg} in Bezug auf {allg}
hakkında {allg} mit Bezug auf {allg}
hakkında {öt} über {prp}
hakkında {öt} um {prp}
hakkında {a} uni {a}
hakkında atıp tutmak {v} beschwatzen {v}
hakkında ısrar etmek {allg} Anspruch aufrechterhalten {allg}
hakkında karar vermek {allg} dahin gestellt sein lassen {allg}
hakkında olmak {fi} handeln von {v}
hakkından cayma {allg} [huk]Ausschlagung eines Rechtes {allg}
hakkından çekilen kişi {i} [tic]der Zedent {m}
hakkından feragat etmek {allg} Anspruch abtreten {allg}
hakkından feragat etmek {allg} auf sein Recht verzichten {allg}
hakkından feragat etmek {fi} von einem Anspruch zurücktreten {v}
hakkından gelme {i} die Bewältigung {f}
hakkından gelmek {v} bewältigen {v}
hakkından gelmek {allg} einer Sache Herr werden {allg}
hakkından gelmek {v} meistern {v}
hakkından gelmek {fi} mit etw fertig werden {v}
hakkından gelmek {fi} unterkriegen {v}
hakkından gelmek {v} verkraften {v}
hakkından vazgeçen kişi {i} [tic]der Zedent {m}
hakkından vazgeçmek {allg} Anspruch aufgeben {allg}
hakkından vazgeçmek {fi} Anspruch fallenlassen {v}
hakkı {allg} nicht die Butter vom Brot nehmen lassen {allg}
hakkı almak {fi} Anspruch durchsetzen {v}
hakkı aramak {itr} rechten {itr}
hakkı aramak {fi} [pol]chapullieren {v}
hakkı arayan {s} prätentiös {adj}
hakkı elinden alma {i} die Entrechtung {f}
hakkı ispatlamak {fi} Anspruch begründen {v}
hakkı istemek {itr} rechten {itr}
hakkı kaybetme {i} die Verwirkung {f}
hakkı kaybetmek {v} verwirken {v}
hakkı kendisi arama {i} die Eigenhilfe {f}
hakkı kullanmak {fi} geltendmachen {v}
hakkı mahfuz tutmak {allg} vorbehalten {allg}
hakkı ödemek {fi} abfinden {v}
hakkı ödemek {fi} abgelten {v}
Indirekte Treffer
... üzerinde hakkı olmak {allg} Anspruch haben auf ... {allg}
abone hakkı {i} die Bezugsberechtigung {f}
abone hakkı kullanmak {allg} Bezugsrecht ausüben {allg}
aday çıkarma hakkı {i} das Vorschlagsrecht {n}
aday gösterme hakkı {i} das Vorschlagsrecht {n}
ağaç kesme hakkı {i} das Holzungsrecht {n}
aktif seçim hakkı {i} das Aktives Wahlrecht {n}
alacak hakkı {i} der Forderungsanspruch {m}
alacak üstünde haciz hakkı {allg} Pfändungspfandrecht an Forderungen {allg}
alacak üstünde rehin hakkı {allg} Pfandrecht an Forderungen {allg}
alacak üstünde rehin hakkı {i} das Forderungspfandrecht {n}
alacak üzerinde rehin hakkı {i} [huk]das Forderungspfandrecht {n}
alacaklının hakkı {i} der Gläubigeranspruch {m}
alıkoyma hakkı {i} [huk]das Zurückbehaltungsrecht {n}
alım hakkı {i} die Bezugsberechtigung {f}
alım hakkı {i} das Kaufrecht {n}
alma hakkı {i} das Wegnahmerecht {n}
analık hakkı {i} das Mutterrecht {n}
arama hakkı {i} das Durchsuchungsrecht {n}
araştırma hakkı {i} das Enqueterecht {n}
arazi irtifak hakkı {i} die Grunddienstbarkeit {f}
arazi rehin hakkı {i} das Grundpfandrecht {n}
arsa hakkı {i} das Grundstücksrecht {n}
arsa üzerinde mülkiyet hakkı {allg} Eigentumsrecht am Grundstück {allg}
arsa üzerinde zilyetlik hakkı {allg} Besitzrecht auf ein Grundstück {allg}
arzuhal hakkı {i} das Petitionsrecht {n}
asli zilyetlik hakkı {allg} alleiniges Besitzrecht {allg}
atama hakkı {i} das Ernennungsrecht {n}
av hakkı {i} das Jagdrecht {n}
avlanma hakkı {i} das Jagdausübungsrecht {n}
ayni mülkiyet hakkı {allg} dingliches Eigentumsrecht {allg}
ayrıcalık hakkı {i} das Sonderrecht {n}
balık avlama hakkı {ç} die Fangrechte {pl}
balıkçılık hakkı {i} das Fischereirecht {n}
baltalık hakkı {i} das Holzungsrecht {n}
bankalar rehin hakkı {i} das Bankenpfandrecht {n}
banknot çıkarma hakkı olan banka {i} die Notenbank {f}
barut hakkı {i} [ask]die Füllung {f}
başkasına ait bir maldan yararlanma hakkı {i} [huk]die Nutznießung {f}
başkasına ait bir maldan yararlanma hakkı {i} der Nießbrauch {m}
başkasının taşınmaz malından yararlanma hakkı {i} [huk]die Dienstbarkeit {f}
başvuru hakkı {i} der Regressanspruch {m}
başvuru hakkı {i} das Petitionsrecht {n}
bilgi alma hakkı {i} das Informationsrecht {n}
bilgi alma hakkı {i} der Auskunftsrecht {m}
bilgi vermekten çekinme hakkı {i} das Auskunftsverweigerungsrecht {n}
bilgilenme hakkı {i} der Auskunftsrecht {m}
bir gayri menkulün verasetle doğan kullanım hakkı {i} [huk]die Erbpacht {f}
bir hakkı kullanma {allg} Ausübung eines Rechts {allg}
bir şeye hakkı olmak {allg} auf etw Anspruch haben {allg}
birisine bir şey hakkı tanımak {allg} zusprechen {allg}
birisine hakkı olanı vermemek {allg} vorenthalten {allg}
birisine vatandaşlık hakkı vermek {allg} das Bürgerrecht verleihen {allg}
birlikte oy kullanma hakkı {i} das Mitbestimmungsrecht {n}
bırakma hakkı {i} das Abandonrecht {n}
büyük evlat hakkı {i} [huk]das Majorat {n}
çalışma hakkı {i} die Arbeitsberechtigung {f}
cayma hakkı {i} das Rücktrittsrecht {n}
çocukla şahsi münasebette bulunmak hakkı {i} das Umgangsrecht {n}
çoğaltma hakkı {i} das Copyright {n}
dava hakkı {i} [huk]das Klagerecht {n}
davet hakkı {i} das Evokationsrecht {n}
değiştirme hakkı {i} das Änderungsrecht {n}
değiştirme hakkı saklıdır {allg} Änderungen vorbehalten {allg}
Den Haag Satın Alma Hakkı Sözleşmesi {i} das Haager Kaufrechtsübereinkommen {n}
denetim hakkı {i} das Kontrollrecht {n}
devlet miras hakkı {i} [huk]das Heimfallsrecht {n}
devralma hakkı {allg} Anspruch auf Herausgabe {allg}
dilekçe hakkı {i} das Petitionsrecht {n}
dilekçe hakkı {i} das Beschwerderecht {n}
dilekçe verme hakkı {i} das Petitionsrecht {n}
dinim hakkı için {allg} [din]auf mein Wort {allg}
direnme hakkı {i} das Widerstandsrecht {n}
disiplin hakkı {i} die Disziplinargewalt {f}
dönme hakkı {i} das Rücktrittsrecht {n}
dönme hakkı {i} das Widerrufsrecht {n}
düşünceyi özgürce açıklama hakkı {i} die Meinungsfreiheit {f}
ebeveynin çocuklarına bakma hakkı {i} das Sorgerecht {n}
edim hakkı {i} der Leistungsanspruch {m}
egemenlik hakkı {i} das Hoheitsrecht {n}