TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
oluşturmak {v} bilden {v}
oluşturmak {fi} darstellen {v}
oluşturmak {allg} entstehen lassen {allg}
oluşturmak {fi} entwickeln {v}
oluşturmak {itr} erschaffen {itr}
oluşturmak {fi} erschließen {v}
oluşturmak {fi} formieren {v}
oluşturmak {v} werfen {v}
oluşturmak {v} zeitigen {v}
oluşturmak {v} zeugen {v}
Indirekte Treffer
akın oluşturmak {fi} zuströmen {v}
akort oluşturmak {fi} [müz]zusammenklingen {v}
alaşım oluşturmak {v} [kim]legieren {v}
antik değerdeki şeyleri yeniden oluşturmak {v} rekonstruieren {v}
billur oluşturmak {itr} kristallisieren {itr}
bir paralellik oluşturmak {allg} eine Parallele ziehen {allg}
birçok parçadan oluşturmak {fi} zusammenstückeln {v}
birlik oluşturmak {fi} verbünden {v}
çift oluşturmak {fi} zusammengehören {v}
çıkıntı oluşturmak {fi} hervortreten {v}
çıkıntı oluşturmak {fi} [mim]vorspringen {v}
çıkıntı oluşturmak {fi} hervorstehen {v}
çıkıntı oluşturmak {fi} überstehen {v}
çıkıntı oluşturmak {fi} ausladen {v}
çıkıntı oluşturmak {fi} [mim]überragen {v}
çıkıntı oluşturmak {fi} vortreten {v}
çıkıntı oluşturmak {fi} überhängen {v}
çıkıntı oluşturmak {fi} vorstehen {v}
çözgü oluşturmak {itr} schären {itr}
engel oluşturmak {allg} hemmend wirken {allg}
girdap oluşturmak {itr} strudeln {itr}
iki sesli oluşturmak {v} [dilb]diphtongieren {v}
iki sesliden oluşturmak {v} [dilb]diphtongieren {v}
istisna oluşturmak {allg} eine Ausnahme bilden {allg}
ittifak oluşturmak {fi} verbünden {v}
kanaat oluşturmak {allg} die Gewissheit erlangen {allg}
kaynak oluşturmak {allg} mit Mitteln ausstatten {allg}
kendi fikrini oluşturmak {v} verarbeiten {v}
kristal oluşturmak {itr} kristallisieren {itr}
kümeler oluşturmak {fi} zusammenlaufen {v}
öne doğru çıkıntı oluşturmak {fi} überstehen {v}
organı yeniden oluşturmak {v} [biy]regenerieren {v}
sağlıklı bir yaşanacak yer oluşturmak {v} sanieren {v}
sermaye oluşturmak {v} kapitalisieren {v}
sürüm ve satış pazarı oluşturmak {allg} Absatzmarkt erschließen {allg}
tekelci birlik oluşturmak {v} [tic]vertrusten {v}
tepe noktasını oluşturmak {v} krönen {v}
yakamoz oluşturmak {itr} [den]leuchten {itr}
yığınlar oluşturmak {fi} zusammenlaufen {v}