TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ortadan kaldırabilmek {fi} zurückkönnen {v}
ortadan kaldırılamaz {s} unüberbrückbar {adj}
ortadan kaldırılmış {s} [huk]aufgehoben {adj}
ortadan kaldırma {i} die Abolition {f}
ortadan kaldırma {i} die Abschaffung {f}
ortadan kaldırma {i} die Austilgung {f}
ortadan kaldırma {i} die Beseitigung {f}
ortadan kaldırma {i} das Hinwegsschaffen {n}
ortadan kaldırma {i} die Vernichtung {f}
ortadan kaldırma {i} die Eliminierung {f}
ortadan kaldırmak {fi} abschaffen {v}
ortadan kaldırmak {fi} abtragen {v}
ortadan kaldırmak {fi} aufräumen {v}
ortadan kaldırmak {fi} ausräumen {v}
ortadan kaldırmak {fi} austilgen {v}
ortadan kaldırmak {v} beheben {v}
ortadan kaldırmak {fi} beiseite bringen {v}
ortadan kaldırmak {fi} Beiseite schaffen {v}
ortadan kaldırmak {v} beseitigen {v}
ortadan kaldırmak {fi} entfernen {v}
ortadan kaldırmak {v} erledigen {v}
ortadan kaldırmak {v} eskamotieren {v}
ortadan kaldırmak {fi} fortschaffen {v}
ortadan kaldırmak {fi} Hinwegsschaffen {v}
ortadan kaldırmak {fi} liquidieren {v}
ortadan kaldırmak {v} räumen {v}
ortadan kaldırmak {v} vernichten {v}
ortadan kaldırmak {v} [hayb]verscheuchen {v}
ortadan kaldırmak {fi} wegbringen {v}
ortadan kaldırmak {fi} wegmachen {v}
ortadan kaldırmak {fi} wegschaffen {v}
ortadan kaldırmak {fi} wegtun {v}
ortadan kalkma {i} der Fortfall {m}
ortadan kalkma {i} der Wegfall {m}
ortadan kalkma {i} der Entfall {m}
ortadan kalkmak {fi} aufhören {v}
ortadan kalkmak {fi} aussterben {v}
ortadan kalkmak {fi} fortfallen {v}
ortadan kalkmak {fi} wegfallen {v}
ortadan kaybolma {i} die Verflüchtigung {f}
ortadan kaybolma {i} das Vergehen {n}
ortadan kaybolma {i} das Verschwinden {n}
ortadan kaybolmak {itr} abhauen {itr}
ortadan kaybolmak {fi} ausbimsen {v}
ortadan kaybolmak {fi} ausbüxen {v}
ortadan kaybolmak {fi} auskneifen {v}
ortadan kaybolmak {fi} auswichsen {v}
ortadan kaybolmak {itr} entlaufen {itr}
ortadan kaybolmak {fi} entschwinden {v}
ortadan kaybolmak {itr} kneifen {itr}
ortadan kaybolmak {allg} lostippeln {allg}
ortadan kaybolmak {fi} Reißaus nehmen {v}
ortadan kaybolmak {allg} abziehen {allg}
ortadan kaybolmak {allg} dünne machen {allg}
ortadan kaybolmak {fi} dünnemachen {v}
ortadan kaybolmak {fi} fortscheren {v}
ortadan kaybolmak {allg} in die Büsche schlagen {allg}
ortadan kaybolmak {fi} verflüchtigen {v}
ortadan kaybolmak {itr} türmen {itr}
ortadan kaybolmak {fi} untertauchen {v}
ortadan kaybolmak {itr} verschwinden {itr}
ortadan kaybolmak {allg} von der Bildfläche verschwinden {allg}
ortadan yok olmak {fi} stiften gehen {v}
ortadan yok olmak {fi} wegkommen {v}
ortadan yokolmak {allg} in die Binsen gehen {allg}
Indirekte Treffer
alıp ortadan kaldırmak {fi} wegnehmen {v}
anlaşılmaları ortadan kaldırmak {v} glätten {v}
benzerliği ortadan kaldırmak {v} [biy]dissimilieren {v}
benzerliğin ortadan kaldırılması {i} die Dissimilation {f}
bir şeyi ortadan kaldırmak {fi} wegtun {v}
eserek ortadan kaldırmak {v} wehen {v}
etkinin ortadan giderilmesi {i} die Neutralisation {f}
gümrüklerin ortadan kaldırılması {allg} Abschaffung der Zölle {allg}
hayvan leşlerini veya kadavralarını ortadan kaldıran kimse {i} der Abdecker {m}
merkezileşmeyi ortadan kaldırma {i} die Dezentralisierung {f}
ortadan kaldırabilmek {fi} zurückkönnen {v}
ortadan kaldırılamaz {s} unüberbrückbar {adj}
ortadan kaldırılmış {s} [huk]aufgehoben {adj}
ortadan kaldırma {i} die Austilgung {f}
ortadan kaldırma {i} die Eliminierung {f}
ortadan kaldırma {i} die Abschaffung {f}
ortadan kaldırma {i} die Vernichtung {f}
ortadan kaldırma {i} die Abolition {f}
ortadan kaldırma {i} das Hinwegsschaffen {n}
ortadan kaldırma {i} die Beseitigung {f}
ortadan kaldırmak {fi} austilgen {v}
ortadan kaldırmak {fi} Hinwegsschaffen {v}
ortadan kaldırmak {v} beseitigen {v}
ortadan kaldırmak {v} [hayb]verscheuchen {v}
ortadan kaldırmak {fi} ausräumen {v}
ortadan kaldırmak {fi} fortschaffen {v}
ortadan kaldırmak {fi} wegtun {v}
ortadan kaldırmak {fi} Beiseite schaffen {v}
ortadan kaldırmak {v} vernichten {v}
ortadan kaldırmak {fi} aufräumen {v}
ortadan kaldırmak {v} eskamotieren {v}
ortadan kaldırmak {fi} wegschaffen {v}
ortadan kaldırmak {fi} beiseite bringen {v}
ortadan kaldırmak {v} räumen {v}
ortadan kaldırmak {fi} abtragen {v}
ortadan kaldırmak {v} erledigen {v}
ortadan kaldırmak {fi} wegmachen {v}
ortadan kaldırmak {v} beheben {v}
ortadan kaldırmak {fi} liquidieren {v}
ortadan kaldırmak {fi} abschaffen {v}
ortadan kaldırmak {fi} entfernen {v}
ortadan kaldırmak {fi} wegbringen {v}
ortadan kalkma {i} der Fortfall {m}
ortadan kalkma {i} der Entfall {m}
ortadan kalkma {i} der Wegfall {m}
ortadan kalkmak {fi} fortfallen {v}
ortadan kalkmak {fi} aussterben {v}
ortadan kalkmak {fi} aufhören {v}
ortadan kalkmak {fi} wegfallen {v}
ortadan kaybolma {i} das Verschwinden {n}
ortadan kaybolma {i} das Vergehen {n}
ortadan kaybolma {i} die Verflüchtigung {f}
ortadan kaybolmak {fi} auswichsen {v}
ortadan kaybolmak {fi} Reißaus nehmen {v}
ortadan kaybolmak {itr} verschwinden {itr}
ortadan kaybolmak {fi} fortscheren {v}
ortadan kaybolmak {fi} auskneifen {v}
ortadan kaybolmak {allg} lostippeln {allg}
ortadan kaybolmak {fi} untertauchen {v}
ortadan kaybolmak {itr} kneifen {itr}
ortadan kaybolmak {fi} dünnemachen {v}
ortadan kaybolmak {fi} ausbüxen {v}
ortadan kaybolmak {itr} türmen {itr}
ortadan kaybolmak {fi} entschwinden {v}
ortadan kaybolmak {allg} dünne machen {allg}
ortadan kaybolmak {fi} ausbimsen {v}
ortadan kaybolmak {fi} verflüchtigen {v}
ortadan kaybolmak {itr} entlaufen {itr}
ortadan kaybolmak {allg} abziehen {allg}
ortadan kaybolmak {allg} von der Bildfläche verschwinden {allg}
ortadan kaybolmak {itr} abhauen {itr}
ortadan kaybolmak {allg} in die Büsche schlagen {allg}
ortadan yok olmak {fi} wegkommen {v}
ortadan yok olmak {fi} stiften gehen {v}
ortadan yokolmak {allg} in die Binsen gehen {allg}
sanayiyi ortadan kaldırmak {fi} entindustrialisieren {v}
yanlış anlamaları ortadan kaldırmak {v} klären {v}
yavaş yavaş ortadan kaybolmaya yüz tutmak {allg} dezimieren {allg}
yavaşça ortadan kaybolmak {fi} fortstehlen {v}