TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
poz {i} [fot]die Pose {f}
poz {i} die Positur {f}
poz {i} die Stellung {f}
poz verilerek çekilmiş {s} [fot]gestellt {adj}
poz verme {i} die Sitzung {f}
poz vermek {itr} posieren {itr}
poz vermek {allg} in Positur setzen {allg}
poz vermek {itr} sitzen {itr}
poz yapmak {itr} posieren {itr}
poza süresi {i} [fot]die Belichtungszeit {f}
poza verme {i} [fot]die Belichtung {f}
pozalı çekim {i} [fot]der Zeitaufnahme {m}
pozcu {i} der Poseur {m}
pozisyon {i} [dilb]der Casus {m}
pozisyon {i} die Position {f}
pozisyon {i} der Posten {m}
pozisyon kaynağı {i} das Positionsschweißen {n}
pozisyonunu değiştirme {i} die Umlagerung {f}
pozitif {i} [fot]das Positiv {n}
pozitif dışsal etkiler {allg} positive externe Effekte {allg}
pozitif durum {i} die Aufbruchstimmung {f}
pozitif elektrik {allg} positive Elektrizität {allg}
pozitif elektron {i} [fiz]das Positron {n}
pozitif elektrot {i} [fiz]die Anode {f}
pozitif korelasyon {allg} positive Korrelation {allg}
pozitif kutup {i} [fiz]der Pluspol {m}
pozitif kutup {allg} [fiz]positiver {allg}
pozitif levha {i} [fiz]die Plusplatte {f}
pozitif olarak çekilen film {i} der Umkehrfilm {m}
pozitif plaka {i} [fiz]die Plusplatte {f}
pozitif sapma {allg} positive Abweichung {allg}
pozitivist {i} der Positivist {m}
pozitivist {s} positivistisch {adj}
pozitivizm {i} [fel]der Positivismus {m}
pozitron {i} [fiz]das Positron {n}
pozometre {i} [tek]der Belichtungsmesser {m}
pozometre {i} [fot]der Lichtmesser {m}
pozometri {i} die Lichtmessung {f}
pozu az verilmiş {s} [fot]unterbelichtet {adj}
pozu az verme {i} [fot]die Unterbelichtung {f}