TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ruhsal {s} geistig {adj}
ruhsal {s} [hek]psychisch {adj}
ruhsal {önk} psycho- {prä}
ruhsal {s} seelisch {adj}
ruhsal {s} spiritual {adj}
ruhsal {s} spirituell {adj}
ruhsal ağrı {i} der Seelischer Schmerz {m}
ruhsal anormallik {allg} geistige Missbildung {allg}
ruhsal bozukluk {i} der Dachschaden {m}
ruhsal bozukluk {i} [hek]die Dysphrenie {f}
ruhsal bozukluk {i} [hek]die Psychose {f}
ruhsal çöküntü {i} die Depression {f}
ruhsal çöküntü {allg} geistige Ermüdung {allg}
ruhsal çöküntü {i} der Verderb {m}
ruhsal çöküntülü {s} depressiv {adj}
ruhsal coşku {i} der Aufschwung {m}
ruhsal çözümleme {i} [hek]die Psychoanalyse {f}
ruhsal çözümleme uzmanı {i} [hek]der Psychoanalytiker {m}
ruhsal destek {i} die Motivation {f}
ruhsal destek {i} die Zuwendung {f}
ruhsal durum {i} die Disposition {f}
ruhsal durum {i} der Geisteszustand {m}
ruhsal durum {i} das Gemüt {n}
ruhsal durum {i} die Gemütsverfassung {f}
ruhsal durum {i} die Laune {f}
ruhsal durum {i} die Moral {f}
ruhsal durum betimlemesi {i} [hek]die Psychografie {f}
ruhsal fonksiyonların ölçümü {i} [hek]die Psychometrie {f}
ruhsal gelişim {i} [hek]die Psychogenese {f}
ruhsal hastalıklar {allg} seelische Krankheiten {allg}
ruhsal hayat {i} die Psyche {f}
ruhsal hayat {i} das Seelenleben {n}
ruhsal kurtuluş {i} das Seelenheil {n}
ruhsal sebeplerden dolayı konuşamama {i} der Mutismus {m}
ruhsal sebeplere dayanan {s} [hek]psychogen {adj}
ruhsal sinir hastalığı {i} [hek]die Neurose {f}
ruhsal tedavi {i} die Psychotherapie {f}
ruhsal yapıyı etkileyen ilaç {i} das Psychopharmakon {n}
ruhsal yaradılış {allg} geistige Beschaffenheit {allg}
ruhsal yorgunluk {allg} geistige Ermüdung {allg}
Indirekte Treffer
anlık ruhsal durum {i} die Laune {f}
her şeyin ruhsal bir temeli olduğunu savunan düşünce {i} der Panpsychismus {m}
ikizler üzerinde yapılan biyolojik ve ruhsal özellikler açısından araştırma {i} die Zwillingsforschung {f}
ruhsal ağrı {i} der Seelischer Schmerz {m}
ruhsal anormallik {allg} geistige Missbildung {allg}
ruhsal bozukluk {i} [hek]die Psychose {f}
ruhsal bozukluk {i} [hek]die Dysphrenie {f}
ruhsal bozukluk {i} der Dachschaden {m}
ruhsal çöküntü {i} die Depression {f}
ruhsal çöküntü {i} der Verderb {m}
ruhsal çöküntü {allg} geistige Ermüdung {allg}
ruhsal çöküntülü {s} depressiv {adj}
ruhsal coşku {i} der Aufschwung {m}
ruhsal çözümleme {i} [hek]die Psychoanalyse {f}
ruhsal çözümleme uzmanı {i} [hek]der Psychoanalytiker {m}
ruhsal destek {i} die Zuwendung {f}
ruhsal destek {i} die Motivation {f}
ruhsal durum {i} die Disposition {f}
ruhsal durum {i} die Laune {f}
ruhsal durum {i} die Gemütsverfassung {f}
ruhsal durum {i} das Gemüt {n}
ruhsal durum {i} der Geisteszustand {m}
ruhsal durum {i} die Moral {f}
ruhsal durum betimlemesi {i} [hek]die Psychografie {f}
ruhsal fonksiyonların ölçümü {i} [hek]die Psychometrie {f}
ruhsal gelişim {i} [hek]die Psychogenese {f}
ruhsal hastalıklar {allg} seelische Krankheiten {allg}
ruhsal hayat {i} das Seelenleben {n}
ruhsal hayat {i} die Psyche {f}
ruhsal kurtuluş {i} das Seelenheil {n}
ruhsal sebeplerden dolayı konuşamama {i} der Mutismus {m}
ruhsal sebeplere dayanan {s} [hek]psychogen {adj}
ruhsal sinir hastalığı {i} [hek]die Neurose {f}
ruhsal tedavi {i} die Psychotherapie {f}
ruhsal yapıyı etkileyen ilaç {i} das Psychopharmakon {n}
ruhsal yaradılış {allg} geistige Beschaffenheit {allg}
ruhsal yorgunluk {allg} geistige Ermüdung {allg}