TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
soru {i} die Anfrage {f}
soru {i} die Erkundigung {f}
soru {i} die Frage {f}
soru adılı {i} [dilb]das Fragepronomen {n}
soru adılı {i} [dilb]das Interrogativpronomen {n}
soru belirteci {i} [dilb]das Frageadverb {n}
soru belirteci {i} [dilb]das Interrogativadverb {n}
soru cümlesi {i} [dilb]der Fragesatz {m}
soru eki {i} [dilb]die Fragepartikel {f}
soru ilgeci {i} [dilb]das Interrogativpartikel {n}
soru işareti {i} das Fragezeichen {n}
soru kağıdı {i} der Fragebogen {m}
soru kağıdını doldurmak {allg} Fragebogen ausfüllen {allg}
soru listesi {i} der Fragebogen {m}
soru önergesi {i} [pol]die Anfrage {f}
soru saati {i} die Fragestunde {f}
soru sahibi {i} der Fragesteller {m}
soru sahibi {i} die Fragestellerin {f}
soru sıfatı {i} [dilb]das Fragewort {n}
soru sıfatı {allg} [dilb]interrogatives Adjektiv {allg}
soru soran {i} der Fragesteller {m}
soru soran kimse {i} der Frager {m}
soru sorma hakkı {i} das Fragerecht {n}
soru sormak {fi} fragen {v}
soru sormak {allg} Fragen stellen {allg}
soru sormak {fi} jemandem eine Frage stellen {v}
soru sormak {fi} nachfragen {v}
soru ve cevap yöntemi {allg} Frage und Antwort Methode {allg}
soru ve yanıtı mümkün kılan {adv} interaktiv {adv}
soru yağmuru {allg} eine Flut von Fragen {allg}
soru yağmuruna tutmak {fi} bestürmen {v}
soru yağmuruna tutmak {allg} jdn mit Fragen bestürmen {allg}
soru yönelten {i} der Fragesteller {m}
soru yöneltme {i} das Interview {n}
soru yöneltmek {allg} eine Frage stellen {allg}
soru yöneltmek {itr} fragen {itr}
soru yöneltmek {allg} Fragen stellen {allg}
soru zamiri {i} [dilb]das Fragefürwort {n}
soru zamiri {i} [dilb]das Fragepronomen {n}
soru zamiri {i} [dilb]das Fragewort {n}
soru zamiri {i} [dilb]das Interrogativpronomen {n}
soru zamiri {tan.} wessen {Art.}
soru zamiri {adv} weswegen {adv}
soru zarfı {i} [dilb]das Fragewort {n}
soru zarfı {adv} wie viel {adv}
soru zarfı {adv} wo {adv}
soru zarfı {adv} wobei {adv}
soru zarfı {adv} wodurch {adv}
soru zarfı {adv} wofür {adv}
soru zarfı {adv} wogegen {adv}
soru zarfı {adv} woher {adv}
soru zarfı {adv} wohin {adv}
soru zarfı {adv} womit {adv}
soru zarfı {adv} wonach {adv}
soru zarfı {adv} worüber {adv}
soru zarfı {adv} worum {adv}
soru zarfı {adv} worunter {adv}
soru zarfı {adv} wovon {adv}
soru zarfı {adv} wovor {adv}
soru zarfı {adv} wozu {adv}
soru-cevap oyunu {i} das Quiz {n}
sorulan {s} gefragt {adj}
sorulan soru {i} die Fragestellung {f}
sorular yöneltmek {v} interviewen {v}
sorulmadan {adv} ungefragt {adv}
sorulmaksızın {adv} ungefragt {adv}
sorulu-cevaplı ödüllü yarışma {i} die Quizveranstaltung {f}
sorulur mu! {allg} und ob {allg}
sorumlu {i} der Betreuer {m}
sorumlu {s} haftbar {adj}
sorumlu {i} der Haftender {m}
sorumlu {s} haftpflichtig {adj}
sorumlu {i} Haftpflichtiger {nom}
sorumlu {s} schuldig {adj}
sorumlu {mf} [huk]Schuldiger {mf}
sorumlu {s} zuständig {adj}
sorumlu {s} verantwortlich {adj}
sorumlu {i} Verantwortlicher {nom}
sorumlu {i} die Beauftragte {f}
sorumlu garson {i} der Oberkellner {m}
Indirekte Treffer
araya sıkıştırılan soru {i} die Zwischenfrage {f}
bir soru sormak {allg} eine Frage stellen {allg}
birisine bir soru yöneltmek {allg} eine Frage stellen {allg}
birisine bir soru yöneltmek {allg} eine Frage an jdn richten {allg}
birisini soru bombardımanına tutmak {allg} jdn mit Fragen bombardieren {allg}
birisini soru bombardımanına tutmak {allg} jdn mit Fragen bestürmen {allg}
cevabı hazır olarak soru yöneltilen kişiye verilen soru {i} die Suggestivfrage {f}
cevap beklenmeyen soru {allg} [ed]rhetorische Frage {allg}
çözümsel soru {allg} analytische Frage {allg}
dolaylı ve dolaysız soru zarfı {adv} wie {adv}
düşünerek çözülmesi gereken soru veya ödev {i} die Denkaufgabe {f}
güç bir soru {allg} eine schwierige Frage {allg}
karşı soru {i} die Rückfrage {f}
karşı soru {i} die Gegenfrage {f}
konuyu açıklığa kavuşturmak için yöneltilen soru {i} die Rückfrage {f}
motorlu kara taşıtları mecburi mali mesuliyet soru {i} die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung {f}
ödüllü soru {i} die Quizfrage {f}
ön soru {i} die Voranfrage {f}
önemli bir soru {allg} eine brennende Frage {allg}
önemli soru {i} die Kardinalfrage {f}
ortaya bir soru sormak {allg} eine Frage aufwerfen {allg}
şaşırtıcı soru {i} die Querfrage {f}
soru adılı {i} [dilb]das Interrogativpronomen {n}
soru adılı {i} [dilb]das Fragepronomen {n}
soru belirteci {i} [dilb]das Interrogativadverb {n}
soru belirteci {i} [dilb]das Frageadverb {n}
soru cümlesi {i} [dilb]der Fragesatz {m}
soru eki {i} [dilb]die Fragepartikel {f}
soru ilgeci {i} [dilb]das Interrogativpartikel {n}
soru işareti {i} das Fragezeichen {n}
soru kağıdı {i} der Fragebogen {m}
soru kağıdını doldurmak {allg} Fragebogen ausfüllen {allg}
soru listesi {i} der Fragebogen {m}
soru önergesi {i} [pol]die Anfrage {f}
soru saati {i} die Fragestunde {f}
soru sahibi {i} die Fragestellerin {f}
soru sahibi {i} der Fragesteller {m}
soru sıfatı {i} [dilb]das Fragewort {n}
soru sıfatı {allg} [dilb]interrogatives Adjektiv {allg}
soru soran {i} der Fragesteller {m}
soru soran kimse {i} der Frager {m}
soru sorma hakkı {i} das Fragerecht {n}
soru sormak {fi} fragen {v}
soru sormak {fi} nachfragen {v}
soru sormak {fi} jemandem eine Frage stellen {v}
soru sormak {allg} Fragen stellen {allg}
soru ve cevap yöntemi {allg} Frage und Antwort Methode {allg}
soru ve yanıtı mümkün kılan {adv} interaktiv {adv}
soru yağmuru {allg} eine Flut von Fragen {allg}
soru yağmuruna tutmak {allg} jdn mit Fragen bestürmen {allg}
soru yağmuruna tutmak {fi} bestürmen {v}
soru yönelten {i} der Fragesteller {m}
soru yöneltme {i} das Interview {n}
soru yöneltmek {allg} Fragen stellen {allg}
soru yöneltmek {itr} fragen {itr}
soru yöneltmek {allg} eine Frage stellen {allg}
soru zamiri {tan.} wessen {Art.}
soru zamiri {i} [dilb]das Interrogativpronomen {n}
soru zamiri {i} [dilb]das Fragewort {n}
soru zamiri {i} [dilb]das Fragepronomen {n}
soru zamiri {i} [dilb]das Fragefürwort {n}
soru zamiri {adv} weswegen {adv}
soru zarfı {adv} wohin {adv}
soru zarfı {adv} wobei {adv}
soru zarfı {adv} worum {adv}
soru zarfı {adv} woher {adv}
soru zarfı {adv} wozu {adv}
soru zarfı {adv} wo {adv}
soru zarfı {adv} worüber {adv}
soru zarfı {adv} wogegen {adv}
soru zarfı {adv} wovor {adv}
soru zarfı {adv} wie viel {adv}
soru zarfı {adv} wonach {adv}
soru zarfı {adv} wofür {adv}
soru zarfı {adv} wovon {adv}
soru zarfı {i} [dilb]das Fragewort {n}
soru zarfı {adv} womit {adv}