TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
tarafından {öt} durch {prp}
tarafından {öt} seitens {prp}
tarafından {adv} seits {adv}
tarafından {öt} von {prp}
tarafından yayımlanmıştır {allg} [Redw.]herausgegeben von {allg}
Indirekte Treffer
alıcı tarafından ödemeli navlun {i} [tic]die Frachtnachnahme {f}
alıcı tarafından ödenir cevap {allg} Antwort zahlt Empfänger {allg}
alıcı tarafından ödenmek üzere {allg} zu Last des Käufers {allg}
alım gücünün devlet tarafından vergi konarak massedilmesi {allg} Abschöpfung der Kaufkraft {allg}
ana tarafından {adv} mütterlicherseits {adv}
ana tarafından akraba {i} der Kognat {m}
ana tarafından akraba {i} die Kognatin {f}
baba tarafından {a} väterlicherseits {a}
baba tarafından {s} väterlich {adj}
baba tarafından akraba {i} der Agnat {m}
baba tarafından akrabalık {adv} väterlicherseits {adv}
bakanlık tarafından {s} ministerial {adj}
belirli bir çevre tarafından anlaşılabilen {s} esoterisch {adj}
bilgi ve belgelerin baskası tarafından izinsiz kullanımı {i} [huk]der Datenmissbrauch {m}
bilgisayar tarafından okunabilen {s} maschinenlesbar {adj}
bilgisayar tarafından okunabilme {i} die Maschinenlesbarkeit {f}
bilgisayar tarafından tanınacak şekilde yazılan yazılar {s} [biliş]computerlesbar {adj}
bilimsel tarzda ama herkes tarafından da anlaşılır biçimde {s} populärwissenschaftlich {adj}
bir gayri menkulün kayyum tarafından yönetilmesi {i} [huk]die Zwangsverwaltung {f}
bir kitabın yazarı tarafından bastırılıp dağıtılması {i} der Selbstverlag {m}
çöpçüler tarafından alınmayan büyük atık eşya {i} der Sperrmüll {m}
davacı tarafından {allg} [huk]seitens des Klägers {allg}
davalı davacılar tarafından aynı anda sorular sorulması {i} das Kreuzverhör {n}
deniz kargosu ücreti alıcı tarafından ödenen {i} der Destinatar {m}
denizciler tarafından denizci olmayanlara verilen ad {i} [den]die Landratte {f}
devlet tarafından idare {i} [sin]die Regie {f}
devlet tarafından yapılan sübvansiyon {i} [tic]der Bonus {m}
doktor tarafından aksi bildirilmediği takdirde {allg} wenn vom Arzt nicht anders verordnet {allg}
doktor tarafından muayene edilmek {allg} ärztlich untersucht werden {allg}
doktor tarafından yasaklanmış {allg} ärztlich untersagt {allg}
erkek arıların işçi arılar tarafından öldürülmesi {i} die Drohnenschlacht {f}
tarafından oluşan akrabalık {i} die Schwägerschaft {f}
gelinin damat tarafından evinden alınması {i} die Brautfahrt {f}
geniş halk kitleleri tarafından sevilme {i} die Popularität {f}
gümrük tarafından {s} zollamtlich {adj}
hakim tarafından {allg} richterlich {allg}
hakim tarafından cezanın takdir edilmesi {i} [huk]die Strafzumessung {f}
halk tarafından sevilen {s} volkstümlich {adj}
halk tarafından sevilme {i} die Volkstümlichkeit {f}
halk tarafından tanınma {i} die Publicity {f}
her şeye olumsuz tarafından bakmak {fi} schwarz sehen {v}
herkes tarafından anlaşılabilen {s} gemeinfasslich {adj}
herkes tarafından duyulan {s} ruchbar {adj}
herkes tarafından kabul edilen {s} unbestritten {adj}
herkes tarafından kolayca anlaşılabilir hale getirmek {v} popularisieren {v}
herkes tarafından sevilen {s} allbeliebt {adj}
herkes tarafından tanınan {s} bekannt {adj}
herkes tarafından tanınan {s} allbekannt {adj}
herkes tarafından tanınmış olmak {allg} bekannt sein wie ein bunter Hund {allg}
hükümet tarafından sunulan kanun tasarısı {i} die Regierungsvorlage {f}
iki kişi tarafından karşılıklı söylenen şarkı {i} das Duett {n}
işçi çocuklar tarafından üretilmiş mal {i} die Kinderarbeit {f}
işçi tarafından ilişkisinin feshini bildirme {allg} Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer {allg}
işçi tarafından sözleşmesinin feshini bildirme {allg} Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer {allg}
işveren tarafından anonim şirkette çalışan kadroya sunulan imtiyazlı hisse senedi {i} die Belegschaftsaktie {f}
işveren tarafından sözleşmesinin feshi {allg} Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber {allg}
kamuoyu tarafından bilinme {i} die Publizität {f}
katoliklerde aday papazın piskepos tarafından kutsanarak göreve başlaması {i} die Priesterweihe {f}
kilise tarafından verilen ceza {i} die Kirchenbuße {f}
kişiye veya kuruma devlet tarafından verilen teşekkür veya takdir yazısı {i} die Ehrenurkunde {f}
kral tarafından yönetilen devlet {i} [pol]das Königtum {n}
mahkeme tarafından belirlenen süre {i} [huk]die Präklusivfrist {f}
mahkeme tarafından görevlendirilmiş olan avukat {i} [huk]der Pflichtverteidiger {m}
masraflar devlet tarafından karşılanmak üzere {allg} auf Staatskosten {allg}
masrafların işyeri tarafından ödenmesi {allg} auf Geschäftskosten {allg}
öğretimin devlet tarafından parasız olarak verilmesi {i} die Schulgeldfreiheit {f}
öğretmen tarafından yapılan düzeltme {i} die Verbesserung {f}
onun tarafından {adv} seinerseits {adv}
onun tarafından {adv} ihrerseits {adv}
organizma tarafından salgılanan salgı {i} die Infektion {f}
Papa tarafından evliliğin bitirilmesi {i} [din]die Dispensehe {f}
polis tarafından {allg} polizeilich {allg}
polis tarafından kirli işlere bulaşan kişileri ayıklamak amacıyla yapılan temizlik harekatı {i} die Säuberungsaktion {f}
polis tarafından tutuklanma {i} der Polizeigewahrsam {m}
rüzgar tarafından dağıtılmak {itr} verwehen {itr}
sağ tarafından {adv} rechtsherum {adv}
sahibi tarafından kullanılan arsa {allg} eigengenutztes Grundstück {allg}
sahibi tarafından kullanılan konut {allg} eigengenutztes Haus {allg}
senin tarafından {tan.} deinerseits {Art.}
sigorta tarafından hastaya ödenen para {i} das Krankengeld {n}