TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
temizle {allg} [biliş]Markierung Löschen {allg}
temizleme {i} [tek]die Ausbaggerung {f}
temizleme {i} die Bereinigung {f}
temizleme {i} die Defäkation {f}
temizleme {i} die Durchreiserung {f}
temizleme {i} die Entsorgung {f}
temizleme {i} die Läuterung {f}
temizleme {i} die Reinigung {f}
temizleme {i} die Reinlichkeit {f}
temizleme {i} die Säuberung {f}
temizleme {i} die Spülung {f}
temizleme aralığı {i} der Spülschlitz {m}
temizleme efekti {i} der Reinigungseffekt {m}
temizleme maddesi {i} die Reinigungsmasse {f}
temizleme musluğu {i} der Reinigungshahn {m}
temizleme sütü {i} die Reinigungsmilch {f}
temizleme suyu {i} die Waschlauge {f}
temizlemek {fi} abklauben {v}
temizlemek {fi} abputzen {v}
temizlemek {fi} abräumen {v}
temizlemek {fi} abschürfen {v}
temizlemek {fi} abwischen {v}
temizlemek {v} aufklaren {v}
temizlemek {fi} aufputzen {v}
temizlemek {fi} aufwaschen {v}
temizlemek {fi} auskratzen {v}
temizlemek {fi} ausmisten {v}
temizlemek {fi} ausputzen {v}
temizlemek {fi} ausscheuern {v}
temizlemek {v} blänken {v}
temizlemek {v} defäkieren {v}
temizlemek {fi} entsorgen {v}
temizlemek {v} fegen {v}
temizlemek {allg} [yerb]frei präparieren {allg}
temizlemek {fi} klären {v}
temizlemek {v} [mad]kutten {v}
temizlemek {v} läutern {v}
temizlemek {v} purgieren {v}
temizlemek {v} purifizieren {v}
temizlemek {itr} putzen {itr}
temizlemek {v} reinigen {v}
temizlemek {fi} reinwaschen {v}
temizlemek {fi} sauber machen {v}
temizlemek {itr} säubern {itr}
temizlemek {fi} scheuern {v}
temizlemek {v} schniegeln {v}
temizlemek {v} schwingen {v}
temizlemek {fi} töten {v}
temizlemek (yerbilim) {fi} frei präparieren (Geologie) {v}
temizlemek amacıyla kaynatmak {fi} auskochen {v}
temizlemek için kullanılan kimyevi madde {i} der Äscher {m}
temizlenme {i} die Läuterung {f}
temizlenme {i} die Lustration {f}
temizlenmek {fi} putzen {v}
temizlenmek {fi} reinigen {v}
temizlenmiş {s} besenrein {adj}
temizlenmiş {a} gereinigt {a}
temizlenmiş keten {i} der Schwingflachs {m}
temizleyici {i} der Putzer {m}
temizleyici {i} der Reiniger {m}
Indirekte Treffer
geri al temizle {allg} [biliş]Rückgängig Eingabe {allg}
yinele temizle {allg} [biliş]Wiederholen Eingabe {allg}