TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
toplum {i} die Community {f}
toplum {i} die Gesamtheit {f}
toplum {i} die Gesellschaft {f}
toplum {ç} die Leute {pl}
toplum bilimci {i} der Soziologe {m}
toplum bilimi {i} die Gesellschaftswissenschaften {f}
toplum bilimi {i} die Soziologie {f}
toplum dışına itilmiş {adv} isoliert {adv}
toplum dışına itilmiş kişi {i} der Outcast {m}
toplum dışına itme {i} die Isolation {f}
toplum dışına itme {i} die Isolierung {f}
toplum düşmanı {s} asozial {adj}
toplum düzeni {i} die Gesellschaftsordnung {f}
toplum eleştirisi {i} die Gesellschaftskritik {f}
toplum eleştirisi {i} die Sozialkritik {f}
toplum eleştirisi yapan {s} sozialkritisch {adj}
toplum hekimliği {i} [hek]die Sozialmedizin {f}
toplum için tehlikeli {s} gemeingefährlich {adj}
toplum için tehlikeli suçlar {allg} gemeingefährliche Straftaten {allg}
toplum içinde yaşama bilgisi {i} die Sozialethik {f}
toplum içine girebilen {s} soziabel {adj}
toplum içine girebilme {i} die Soziabilität {f}
toplum içine sokmak {v} sozialisieren {v}
toplum kesimi {i} die Bevölkerungsschicht {f}
toplum kurallarına aykırı {s} unanständig {adj}
toplum mühendisliği {i} [pol]das Social engineering {n}
toplum önünde söylenebilir {s} salonfähig {adj}
toplum önüne çıkartılabilir {s} salonfähig {adj}
toplum polisi {i} die Volkspolizei {f}
toplum polisi {i} die Schutzpolizei {f}
toplum polisi {i} die SchuPo {f}
toplum psikolojisi {i} die Massenpsychologie {f}
toplum sistemi {i} das Gesellschaftssystem {n}
toplum yapısı {i} die Gesellschaftsstruktur {f}
toplum yararına {allg} gemeinnützig {allg}
toplum yaşamı {i} das Gesellschaftsleben {n}
toplum yaşamına aykırı {s} asozial {adj}
topluma giriş {i} die Sozialisation {f}
topluma giriş {i} die Sozialisierung {f}
topluma karşıt {s} asozial {adj}
topluma kazandırma {i} die Eingliederung (in die Gesellschaft) {f}
topluma kazandırmak {v} sozialisieren {v}
topluma ters düşen kimse {i} der Ketzer {m}
toplumbilim {i} die Soziologie {f}
toplumbilimci {i} der Soziologe {m}
toplumbilimsel {s} soziologisch {adj}
toplumca kabul edilir {s} gesellschaftsfähig {adj}
toplumcu {i} der Sozialist {m}
toplumcu {a} sozialistisch {a}
toplumculuk {i} [pol]der Sozialismus {m}
toplumda kadının erkeklerce ezildiğini vurgulayan bir slogan {i} die Phallokratie {f}
toplumda orta tabaka {i} die Mittelschicht {f}
toplumdaki konumuna uygun {s} standesgemäß {adj}
toplumdaki zengin kesim {i} die Lebeweit {f}
toplumdan ayrı yaşamak {allg} isolieren {allg}
toplumdan ayrı yaşayan {i} der Isolationist {m}
toplumla ilgili {s} sozial {adj}
toplumsal {s} gesellschaftlich {adj}
toplumsal {i} das Kollektiv {n}
toplumsal {s} sozial {adj}
toplumsal ayrımcılık {i} die Segregation {f}
toplumsal canlı {i} das Zoon-politikon {n}
toplumsal davranış kuralları {i} der Kodex {m}
toplumsal değerler {ç} die Wertvorstellungen {pl}
toplumsal değişim {s} der soziale Wandel {adj}
toplumsal ekonomi {i} die Gemeinwirtschaft {f}
toplumsal eleştiri {i} die Sozialkritik {f}
toplumsal hekimlik {i} [hek]die Sozialmedizin {f}
toplumsal hizmet {i} der öffentlicher Dienst {m}
toplumsal ihtiyaçlar {ç} die Gemeinbedürfnisse {pl}
toplumsal ihtiyaçlar {ç} die Kollektivbedürfnisse {pl}
toplumsal ihtiyaçlar {allg} öffentliche Bedürfnisse {allg}
toplumsal ilişki {i} der Umgang {m}
toplumsal istikrar {allg} soziales Gleichgewicht {allg}
toplumsal kalkınma {allg} soziale Entwicklung {allg}
toplumsal kayıtsızlık eğrisi {allg} gesellschaftliche Indifferenzkurve {allg}
toplumsal mal {i} das Kollektivgut {n}
toplumsal maliyet {allg} volkswirtschaftliche Kosten {allg}
toplumsal mallar {ç} die Kollektivgüter {pl}
toplumsal marjinal maliyet {allg} volkswirtschaftliche Grenzkosten {allg}
Indirekte Treffer
anayı temel alan toplum düzeni {i} das Mutterrecht {n}
başarılı ve rekabeti hedeflemiş toplum {i} die Leistungsgesellschaft {f}
çok kültürlü toplum {allg} multikulturelle Gesellschaft {allg}
endüstriyel toplum {i} die Industriegesellschaft {f}
göçebe toplum {i} das Hirtenvolk {n}
paralel toplum {i} die Parallelgesellschaft {f}
sivil toplum {i} die Zivilgesellschaft {f}
sivil toplum örgütleri {ç} [pol]die Verbände {pl}
sivil toplum örgütü {i} [pol]die Nichtregierungsorganisation {f}
sivil toplum örgütü {i} [pol]die Gemeinnützige Organisation {f}
sınıflara ayrılmış toplum {i} die Klassengesellschaft {f}
sınıfsız toplum {allg} die klassenlose Gesellschaft {allg}
toplum bilimci {i} der Soziologe {m}
toplum bilimi {i} die Soziologie {f}
toplum bilimi {i} die Gesellschaftswissenschaften {f}
toplum dışına itilmiş {adv} isoliert {adv}
toplum dışına itilmiş kişi {i} der Outcast {m}
toplum dışına itme {i} die Isolierung {f}
toplum dışına itme {i} die Isolation {f}
toplum düşmanı {s} asozial {adj}
toplum düzeni {i} die Gesellschaftsordnung {f}
toplum eleştirisi {i} die Sozialkritik {f}
toplum eleştirisi {i} die Gesellschaftskritik {f}
toplum eleştirisi yapan {s} sozialkritisch {adj}
toplum hekimliği {i} [hek]die Sozialmedizin {f}
toplum için tehlikeli {s} gemeingefährlich {adj}
toplum için tehlikeli suçlar {allg} gemeingefährliche Straftaten {allg}
toplum içinde yaşama bilgisi {i} die Sozialethik {f}
toplum içine girebilen {s} soziabel {adj}
toplum içine girebilme {i} die Soziabilität {f}
toplum içine sokmak {v} sozialisieren {v}
toplum kesimi {i} die Bevölkerungsschicht {f}
toplum kurallarına aykırı {s} unanständig {adj}
toplum mühendisliği {i} [pol]das Social engineering {n}
toplum önünde söylenebilir {s} salonfähig {adj}
toplum önüne çıkartılabilir {s} salonfähig {adj}
toplum polisi {i} die SchuPo {f}
toplum polisi {i} die Schutzpolizei {f}
toplum polisi {i} die Volkspolizei {f}
toplum psikolojisi {i} die Massenpsychologie {f}
toplum sistemi {i} das Gesellschaftssystem {n}
toplum yapısı {i} die Gesellschaftsstruktur {f}
toplum yararına {allg} gemeinnützig {allg}
toplum yaşamı {i} das Gesellschaftsleben {n}
toplum yaşamına aykırı {s} asozial {adj}