TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yasalara aykırı {s} ordnungswidrig {adj}
yasalara aykırı {s} ungesetzlich {adj}
yasalara aykırı {s} unrechtmäßig {adj}
yasalara aykırı {s} widerrechtlich {adj}
yasalara aykırı hareket etme {i} [huk]die Überschreitung {f}
yasalara aykırı hareketlerde bulunmak {v} brechen {v}
yasalara aykırı ölçü kullanma {allg} Gebrauch unzulässiger Maße {allg}
yasalara aykırılık {i} die Gesetzeswidrigkeit {f}
yasalara aykırılık {i} die Ordnungswidrigkeit {f}
yasalara çok bağlı kimse {i} der Paragrafenretter {m}
yasalara ikramiye {allg} Agio vor dem Gesetz {allg}
yasalara karşı {allg} [huk]contra legem {allg}
yasalara karşı gelme {i} die Gesetzesumgehung {f}
yasalara karşı gelme {i} die Zuwiderhandlung {f}
yasalara karşı gelmek {allg} [huk]das Recht beugen {allg}
yasalara karşı gelmek {allg} mit dem Gesetz in Konflikt geraten {allg}
yasalara uygun {s} legal {adj}
yasalara uygun {s} legitim {adj}
yasalara uygun {s} ordnungsgemäß {adj}
yasalara uygun {s} regulär {adj}
yasalara uygun olduğunu belgeleme {i} die Legitimation {f}
yasalara uygun olma {i} die Rechtmäßigkeit {f}
yasalara uygunluk {i} die Legalität {f}
yasalara uygunluk {i} die Legitimität {f}
yasalara uygunluluk {i} die Rechtlichkeit {f}
yasalara uymama {i} die Nichtachtung {f}
yasalara uymama {i} die Umgehung {f}
yasalara uymamak {allg} das Gesetz missachten {allg}
Indirekte Treffer
bir ülkede bulunan kişinin o ülkede geçerli yasalara tabi olması {i} [huk]das Territorialitätsprinzip {n}
yasalara aykırı {s} widerrechtlich {adj}
yasalara aykırı {s} unrechtmäßig {adj}
yasalara aykırı {s} ungesetzlich {adj}
yasalara aykırı {s} ordnungswidrig {adj}
yasalara aykırı hareket etme {i} [huk]die Überschreitung {f}
yasalara aykırı hareketlerde bulunmak {v} brechen {v}
yasalara aykırı ölçü kullanma {allg} Gebrauch unzulässiger Maße {allg}
yasalara aykırılık {i} die Gesetzeswidrigkeit {f}
yasalara aykırılık {i} die Ordnungswidrigkeit {f}
yasalara çok bağlı kimse {i} der Paragrafenretter {m}
yasalara ikramiye {allg} Agio vor dem Gesetz {allg}
yasalara karşı {allg} [huk]contra legem {allg}
yasalara karşı gelme {i} die Gesetzesumgehung {f}
yasalara karşı gelme {i} die Zuwiderhandlung {f}
yasalara karşı gelmek {allg} mit dem Gesetz in Konflikt geraten {allg}
yasalara karşı gelmek {allg} [huk]das Recht beugen {allg}
yasalara uygun {s} legal {adj}
yasalara uygun {s} regulär {adj}
yasalara uygun {s} ordnungsgemäß {adj}
yasalara uygun {s} legitim {adj}
yasalara uygun olduğunu belgeleme {i} die Legitimation {f}
yasalara uygun olma {i} die Rechtmäßigkeit {f}
yasalara uygunluk {i} die Legitimität {f}
yasalara uygunluk {i} die Legalität {f}
yasalara uygunluluk {i} die Rechtlichkeit {f}
yasalara uymama {i} die Umgehung {f}
yasalara uymama {i} die Nichtachtung {f}
yasalara uymamak {allg} das Gesetz missachten {allg}