DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Reißen {n} ağrı {i}
reißen {itr} ayrılmak {itr}
reißen {v} bölmek {v}
reißen {v} fotoğraf çekmek {v}
reißen {v} gasp etmek {fi}
reißen {v} [Sp]koparmak {v}
reißen {itr} kopmak {itr}
reißen {v} parçalamak {v}
reißen {itr} parçalanmak {itr}
reißen {v} resmini yapmak {v}
das Reißen {n} [Med.]romatizma ağrısı {i}
das Reißen {n} sancı {i}
das Reißen {n} sızı {i}
reißen {itr} yarılmak {itr}
reißen {v} yırtmak {fi}
reißen {v} zorla almak {fi}
reißen {v} zorla çekmek {v}
reißend {adj} çok hızlı {s}
reißend {adj} çok şiddetli akan {s}
reißend {a} deli {a}
reißend {a} delice {a}
reißend {adj} hızlı {s}
reißend {adj} oldukça şiddetli akan {s}
reißend {adj} [Handel]satışı kolay {s}
reißend {adj} şiddetli ağrı {s}
reißend {adj} vahşi {s}
reißend {adj} [Zoo]yırtıcı {s}
reißender Fluss {allg} deli ırmak {allg}
reißendes Tier {allg} yırtıcı hayvan {allg}
Indirekte Treffer
an der Kette reißen {allg} zincirden kurtulmaya çalışmak {allg}
an sich reißen {allg} çekerek almak {allg}
an sich reißen {allg} bir şeyi zorla almak {allg}
auseinander reißen {v} yırtmak {fi}
die Latte reißen {allg} [Sp]yüksek atlama çıtasını düşürmek {allg}
entzwei reißen {itr} yırtılıp ikiye ayrılmak {itr}
entzwei reißen {v} yırtıp ikiye ayırmak {fi}
in Fetzen reißen {allg} parça parça etmek {allg}
wenn alle Stricke reißen {allg} başka amaç kalmadığı takdirde {allg}
Witze reißen {v} şaka yapmak {fi}