TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
başarılı {allg} bestanden {allg}
başarılı {s} erfolgreich {adj}
başarılı {s} gedeihlich {adj}
başarılı {s} gelungen {adj}
başarılı {s} geschickt {adj}
başarılı {s} glücklich {adj}
başarılı {allg} von Erfolg gekrönt {allg}
başarılı {s} wirkungsvoll {adj}
başarılı {s} wohlgeraten {adj}
başarılı eser {i} der Schlager {m}
başarılı eser {i} der Spitzenreiter {m}
başarılı güç {i} die Durchsatzleistung {f}
başarılı {i} das Kabinettstück {n}
başarılı kimse {i} der König {m}
başarılı olabilir {s} existenzfähig {adj}
başarılı olamamak {fi} abblitzen {v}
başarılı olamamak {allg} keinen Erfolg haben {allg}
başarılı olay {i} das Kabinettstück {n}
başarılı olmak {fi} durchkommen {v}
başarılı olmak {v} entsprechen {v}
başarılı olmak {fi} Erfolg haben {v}
başarılı olmak {fi} fortkommen {v}
başarılı olmak {itr} reüssieren {itr}
başarılı olmak {fi} durchsetzen {v}
başarılı olmamak {fi} fehlschlagen {v}
başarılı sonuç {i} das Erfolgserlebnis {n}
başarılı sporcu {i} der Spitzensportler {m}
başarılı ve rekabeti hedeflemiş toplum {i} die Leistungsgesellschaft {f}
başarılı yazar {i} der Erfolgsautor {m}
Indirekte Treffer
başarılı eser {i} der Spitzenreiter {m}
başarılı eser {i} der Schlager {m}
başarılı güç {i} die Durchsatzleistung {f}
başarılı {i} das Kabinettstück {n}
başarılı kimse {i} der König {m}
başarılı olabilir {s} existenzfähig {adj}
başarılı olamamak {fi} abblitzen {v}
başarılı olamamak {allg} keinen Erfolg haben {allg}
başarılı olay {i} das Kabinettstück {n}
başarılı olmak {fi} Erfolg haben {v}
başarılı olmak {v} entsprechen {v}
başarılı olmak {fi} durchsetzen {v}
başarılı olmak {fi} durchkommen {v}
başarılı olmak {itr} reüssieren {itr}
başarılı olmak {fi} fortkommen {v}
başarılı olmamak {fi} fehlschlagen {v}
başarılı sonuç {i} das Erfolgserlebnis {n}
başarılı sporcu {i} der Spitzensportler {m}
başarılı ve rekabeti hedeflemiş toplum {i} die Leistungsgesellschaft {f}
başarılı yazar {i} der Erfolgsautor {m}
en başarılı devre {i} die Glanzperiode {f}
hayatta başarılı olamamak {allg} gescheiterte Existenz {allg}
hayatta başarılı olmak {allg} seinen Weg machen {allg}
mesleğinde başarılı kadın {i} die Karrierefrau {f}
oldukça başarılı olmak {allg} Lorbeeren ernten {allg}
savaşta başarılı olmuş genç delikanlı {i} der Edelknappe {m}
sınavda başarılı olamamak {fi} durchfallen {v}
üstün başarılı {önk} Klasse- {prä}