TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
başlama {i} der Anbruch {m}
başlama {i} der Antritt {m}
başlama {i} die Aufnahme {f}
başlama {i} die Einleitung {f}
başlama {i} der Eintritt {m}
başlama {i} die Inangriffnahme {f}
başlama {i} [sp]der Start {m}
başlama {i} die Vornahme {f}
başlama düdüğü çalmak {fi} [sp]anpfeifen {v}
başlama düdüğünün çalınması {i} [sp]der Anpfiff {m}
başlama işareti {i} das Anfangszeichen {n}
başlama işareti {i} das Startzeichen {n}
başlama vuruşu {i} der Anpfiff {m}
başlama vuruşu {i} [sp]das Anspiel {n}
başlama vuruşu {i} [sp]der Anstoß {m}
başlama vuruşu {i} [sp]der Anwurf {m}
başlama vuruşu yapmak {fi} [sp]anwerfen {v}
başlama yaşı {i} das Eintrittsalter {n}
başlamak {itr} anbrechen {itr}
başlamak {fi} anfangen {v}
başlamak {fi} angehen {v}
başlamak {fi} angreifen {v}
başlamak {fi} anknüpfen {v}
başlamak {fi} [sp]anlaufen {v}
başlamak {fi} anpacken {v}
başlamak {allg} Ansatz nehmen {allg}
başlamak {fi} ansetzen {v}
başlamak {fi} anspinnen {v}
başlamak {allg} Anstalten treffen {allg}
başlamak {fi} antreten {v}
başlamak {itr} anziehen {itr}
başlamak {fi} aufgehen {v}
başlamak {fi} aufnehmen {v}
başlamak {v} beginnen {v}
başlamak {v} beschreiten {v}
başlamak {fi} darangehen {v}
başlamak {allg} davon ausgehen {allg}
başlamak {fi} einleiten {v}
başlamak {fi} eintreten {v}
başlamak {v} inaugurieren {v}
başlamak {fi} losgehen {v}
başlamak {fi} loslegen {v}
başlamak {fi} näher treten {v}
başlamak {fi} schreiten {v}
başlamak {fi} aufmachen {v}
başlamak {fi} begeben {v}
başlamak {fi} daranmachen {v}
başlamak {allg} daransetzen {allg}
başlamak {fi} dranmachen {v}
başlamak {fi} entspinnen {v}
başlamak {fi} heranmachen {v}
başlamak {fi} starten {v}
başlamak {allg} zum Ausbruch kommen {allg}
başlama {s} [dilb]inchoativ {adj}
başlamaya hazır {s} startbereit {adj}
Indirekte Treffer
başlama düdüğü çalmak {fi} [sp]anpfeifen {v}
başlama düdüğünün çalınması {i} [sp]der Anpfiff {m}
başlama işareti {i} das Anfangszeichen {n}
başlama işareti {i} das Startzeichen {n}
başlama vuruşu {i} [sp]der Anstoß {m}
başlama vuruşu {i} [sp]das Anspiel {n}
başlama vuruşu {i} der Anpfiff {m}
başlama vuruşu {i} [sp]der Anwurf {m}
başlama vuruşu yapmak {fi} [sp]anwerfen {v}
başlama yaşı {i} das Eintrittsalter {n}
bir işe başlama {i} die Aufnahme {f}
bozulmaya başlama {i} der Anbruch {m}
çalışma hayatına başlama {allg} Eintritt ins Erwerbsleben {allg}
faaliyete başlama {i} die Betriebsaufnahme {f}
geçerliliğin başlama süresi {i} der Lauffrist {m}
göreve başlama {i} der Amtsantritt {m}
göreve başlama {i} der Dienstantritt {m}
göreve başlama nedeniyle yapılan konuşma {i} die Antrittsrede {f}
inşaata başlama {i} der Baubeginn {m}
faaliyetine başlama {allg} Aufnahme der Geschäftstätigkeit {allg}
işe başlama {i} der Angriff {m}
işe başlama {i} der Antritt {m}
işe başlama {i} der Arbeitsantritt {m}
işe başlama maaşı {i} das Anfangsgehalt {n}
işe başlama saati {i} das Arbeitsbeginn {n}
işe başlama sermayesi {i} [tic]das Anfangskapital {n}
işlemeye başlama {i} die Inbetriebnahme {f}
işletmeye başlama {allg} in Betrieb nehmen {allg}
işletmeye başlama {i} die Betriebsaufnahme {f}
kazanç sağlamaya başlama {allg} Eintritt ins Erwerbsleben {allg}
kokmaya başlama {i} der Anbruch {m}
pazarlığa başlama fiyatı {i} die Verhandlungsbasis {f}
resmi göreve başlama {i} der Amtsantritt {m}
resmi göreve başlama yemini {i} der Amtseid {m}
tekrar başlama {i} der Wiederbeginn {m}
uçuşa başlama {i} der Anflug {m}
vazifeye başlama {i} der Amtsantritt {m}
yeniden başlama {i} der Wiederbeginn {m}
yeniden başlama {i} die Wiederaufnahme {f}
yeniden başlama durağı {i} die Wiederanlaufadresse {f}
yeniden başlama durağı {i} der Wiederholpunkt {m}
yeniden başlama durağı {i} der Wiederaufnahmepunkt {m}
yeniden başlama durağı {i} der Wiederanlaufpunkt {m}
yüklemeye başlama {i} der Ladebeginn {m}
yürüyüşe başlama {i} der Abmarsch {m}