TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
itina {i} die Achtsamkeit {f}
itina {i} die Aufmerksamkeit {f}
itina {i} der Bedacht {m}
itina {i} die Bemühung {f}
itina {i} die Besorgnis {f}
itina {i} die Exaktheit {f}
itina {i} der Fleiß {m}
itina {i} die Fürsorge {f}
itina {i} die Genauigkeit {f}
itina {i} die Freundschaft {f}
itina {i} die Mühe {f}
itina {i} die Peinlichkeit {f}
itina {i} die Präzision {f}
itina {i} die Schonung {f}
itina {i} die Sorgfalt {f}
itina {i} die Vorsicht {f}
itina {i} die Wahrnehmung {f}
itina eden {i} der Fürsorger {m}
itina eden {i} die Fürsorgerin {f}
itina etmek {allg} achten (auf) {allg}
itina göstermeden çalışmak {fi} zusammenhauen {v}
itina göstermek {fi} sorgfältig behandeln {v}
itina ile yapılmış {s} exakt {adj}
itina {s} akkurat {adj}
itina {s} akribisch {adj}
itina {s} anständig {adj}
itina {s} beflissentlich {adj}
itina {s} behutsam {adj}
itina {s} betulich {adj}
itina {a} gewissenhaft {a}
itina {s} kulant {adj}
itina {s} ordentlich {adj}
itina {a} peinlich {a}
itina {s} pfleglich {adj}
itina {a} präzis {a}
itina {a} sorgfältig {a}
itina {a} umsichtig {a}
itina {s} vorsichtig {adj}
itina hesaplama {allg} vorsichtige Kalkulation {allg}
itina olarak fikrini öğrenmeye çalışmak {fi} vorfühlen {v}
itina yazmak {fi} pinseln {v}
itinalılık {i} die Akkuratesse {f}
itinasız {s} achtlos {adj}
itinasız {s} bedachtlos {adj}
itinasız {a} nachlässig {a}
itinasız {s} unsauber {adj}
itinasızlık {i} die Bedachtlosigkeit {f}
itinasızlık {i} die Lotterei {f}
itinayla {s} genau {adj}
itinayla saklamak {fi} aufbewahren {v}
Indirekte Treffer
büyük itina {i} die Akribie {f}
itina eden {i} die Fürsorgerin {f}
itina eden {i} der Fürsorger {m}
itina etmek {allg} achten (auf) {allg}
itina göstermeden çalışmak {fi} zusammenhauen {v}
itina göstermek {fi} sorgfältig behandeln {v}
itina ile yapılmış {s} exakt {adj}