TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yönelik {adv} gerichtet {adv}
yönelik {adv} hin {adv}
Indirekte Treffer
amaca yönelik çalışmak {fi} hinarbeiten (auf etwas) {v}
amaca yönelik çalışmak {fi} hinwirken (auf etw.) {v}
arza yönelik {a} angebotsorientiert {a}
bir amaca yönelik {s} zweckgebunden {adj}
bir amaca yönelik {s} methodisch {adj}
bir amaca yönelik {adv} intentional {adv}
bir şeye yönelik olmak {itr} gelten {itr}
devleti yıkmaya yönelik girişimler {i} die Subversion {f}
doğuya yönelik {adv} ostwärts {adv}
ekonomiye yönelik altyapı {allg} wirtschaftsnahe Infrastruktur {allg}
geleceğe yönelik {s} zukunftsträchtig {adj}
geleceğe yönelik {s} zukunftsorientiert {adj}
geleceğe yönelik yatırımlar {allg} zukunftsorientierte Investitionen {allg}
gençlere yönelik çalışmalar {i} die Jugendarbeit {f}
halka yönelik hisse senedi {i} die Volksaktie {f}
hedefe yönelik {s} zielgerichtet {adj}
hukuki sonuç doğurmaya yönelik hareket {i} [huk]das Schlüssiges Handeln {n}
hukuki sonuç doğurmaya yönelik hareket {i} [huk]das Konkludentes Handeln {n}
içe yönelik {s} [ruhb]intrinsisch {adj}
ihracata yönelik {a} exportorientiert {a}
ileriye yönelik çekince {i} der Vorbehalt {m}
intihara yönelik {s} selbstmörderisch {adj}
kara yönelik {a} Gewinnorientiert {a}
kara yönelik {a} erfolgsbezogen {a}
kara yönelik {a} erfolgsabhängig {a}
konuya yönelik {s} sachbezogen {adj}
merkeze yönelik {s} radial {adj}
müdafaaya yönelik {s} [sp]defensiv {adj}
müşteriye yönelik reklam {i} die Kundenwerbung {f}
öngörülenden başka bir amaca yönelik {s} zweckfremd {adj}
oy kazanmaya yönelik halkın duygularını okşama siyaseti {i} [pol]der Populismus {m}
pratiğe yönelik {a} praxisorientiert {a}
pratiğe yönelik {s} praxisbezogen {adj}
savunmaya yönelik {s} [sp]defensiv {adj}
sonuç doğurmaya yönelik {allg} konkludent {allg}
sonuca yönelik kontrol {allg} ergebnisorientierte Kontrolle {allg}
soruna yönelik {s} problemorientiert {adj}
soruna yönelik dil {allg} problemorientierte Sprache {allg}
sürece yönelik kontrol {allg} verfahrensorientierte Kontrolle {allg}
talebe yönelik yapım {allg} bedarfsorientierte Fertigung {allg}
tüketiciye yönelik {a} [tic]konsumentenfreundlich {a}
tüketiciye yönelik tanıtım {i} [tic]die Konsumentenwerbung {f}
tüketime yönelik {a} konsumtiv {a}
uygulamaya yönelik {s} praxisbezogen {adj}
yatırıma yönelik {a} investitionsorientiert {a}
yetişkinlere yönelik eğitim {i} die Erwachsenenbildung {f}
yordama yönelik {s} verfahrensorientiert {adj}
yordama yönelik dil {allg} verfahrensorientierte Sprache {allg}