DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Konkurs {m} [Handel]batkı {i}
der Konkurs {m} [Handel]iflas {i}
Konkurs abwickeln {allg} müflisin varlıklarını tahsil ve tasfiye etmek {allg}
Konkurs anmelden {allg} iflas talebinde bulunmak {allg}
Konkurs beantragen {allg} iflas talebinde bulunmak {allg}
Konkurs machen {allg} batmak {allg}
Konkurs machen {allg} iflas etmek {allg}
die Konkursabwicklung {f} iflas masasına giren mal ve sair kıymetlerin tahsi {i}
die Konkursabwicklung {f} iflasın tasfiyesi {i}
die Konkursabwicklungsbilanz {f} iflas tasfiyesi bilançosu {i}
das Konkursamt {n} iflas dairesi {i}
die Konkursandrohung {f} iflas ihbarı {i}
die Konkursanfechtung {f} iflasta iptal davası {i}
die Konkursanmeldung {f} [Handel]iflas başvurusu {i}
die Konkursanmeldung {f} iflas beyanı {i}
die Konkursanmeldung {f} [Handel]iflas ihbarı {i}
der Konkursantrag {m} iflas dilekçesi {i}
der Konkursantrag {m} [Jur.]iflas talebi {i}
der Konkursantrag {m} iflasın açılması için dilekçe {i}
Konkursantrag stellen {allg} iflas dilekçesi vermek {allg}
Konkursantrag stellen {allg} iflas talebinde bulunmak {allg}
die Konkursaufhebung {f} iflasın kaldırılması {i}
der Konkursbeschluss {m} iflas kararı {i}
die Konkursbilanz {f} iflas bilançosu {i}
das Konkursdelikt {n} iflasta suç {i}
die Konkursdividende {f} iflas payı {i}
die Konkurserklärung {f} iflas beyanı {i}
die Konkurserklärung {f} iflas ilanı {i}
die Konkurserklärung {f} [Jur.]iflas kararı {i}
die Konkurseröffnung {f} [Jur.]iflas işlemi açılması {i}
die Konkurseröffnung {f} iflasın açılması {i}
Konkurseröffnung beantragen {allg} iflasın açılması için talepte bulunmak {allg}
der Konkurseröffnungsantrag {m} iflasın açılması için verilen dilekçe {i}
Konkurseröffnungsantrag des Gläubigers {allg} alacaklının iflas talebi {allg}
Konkurseröffnungsantrag des Schuldners {allg} müflisin iflas talebi {allg}
die Konkurseröffnungsverfügung {f} iflas kararı {i}
der Konkursfall {m} iflas durumu {i}
der Konkursfall {m} iflas hali {i}
die Konkursforderung {f} iflas davasında alacak hak etme {i}
die Konkursforderung {f} iflasta alacak {i}
Konkursforderung anmelden {allg} iflas davasında alacak hak etmek {allg}
die Konkursforderungen {pl} [Jur.]adi alacaklar {ç}
die Konkursforderungen {pl} [Jur.]iflas halinde alacaklar {ç}
die Konkursgegenstände {pl} iflas masasına girmiş mallar {ç}
das Konkursgericht {n} [Jur.]iflas mahkemesi {i}
der Konkursgläubiger {m} iflas alacaklısı {i}
der Konkursgläubiger {m} [Handel]iflas eden kişinin alacaklısı {i}
der Konkursgläubiger {m} iflasta alacaklı {i}
die Konkursgläubigerin {f} iflasta alacaklı {i}
der Konkursgrund {m} iflas sebebi {i}
der Konkursit {m} [Handel]iflas eden {i}
die Konkursklage {f} iflas davası {i}
die Konkursklage {f} iflas talebi {i}
die Konkursmasse {f} iflas masası {i}
die Konkursordnung {f} [Jur.]iflas hukuku {i}
die Konkursordnung {f} [Jur.]iflas kanunu {i}
die Konkursprivileg {f} [Jur.]iflas bakiyesi dağıtımı önceliği {i}
die Konkursquote {f} iflas payı {i}
das Konkursrecht {n} [Jur.]iflas hukuku {i}
konkursrechtlich {adv} [Jur.]iflas hukuku ile ilgili {adv}
konkursrechtliche Anfechtungsklage {allg} [Jur.]iflasta iptal davası {allg}
der Konkursschuldner {m} [Handel]batkın {i}
der Konkursschuldner {m} [Handel]iflas borçlusu {i}
der Konkursschuldner {m} [Handel]iflas eden {i}
das Konkursverfahren {n} iflas davası {i}
das Konkursverfahren {n} [Jur.]iflas işlemi {i}
das Konkursverfahren {n} iflas işlemleri {i}
das Konkursverfahren {n} [Jur.]iflas muamelesi {i}
die Konkursverfügung {f} iflas kararı {i}
der Konkursverwalter {m} [Jur.]iflas masası memuru {i}
der Konkursverwalter {m} iflas müdürü {i}
der Konkursverwalter {m} sendik {i}
der Konkursverwalter {m} [Jur.]tasfiye memuru {i}
die Konkursverwalterin {f} iflas müdürü {i}
die Konkursverwaltung {f} iflas dairesi {i}
die Konkursverwaltung {f} iflas idaresi {i}
Indirekte Treffer
die betrügerischer Konkurs {allg} hileli iflas {allg}
betrügerischer Konkurs {allg} dolanlı iflas {allg}
den Konkurs anmelden {allg} [Jur.]iflasını istemek {allg}
den Konkurs erklären {allg} [Jur.]iflasını bildirmek {allg}
den Konkurs eröffnen {allg} [Handel]iflasını ilan etmek {allg}
Drittwiderspruchsklage (Zwangsvollstreckung, Konkurs) {f} [Jur.]istihkak davası {i}
die einfacher Konkurs {allg} [Handel]adi iflas {allg}
gewöhnlicher Konkurs {allg} [Handel]adi iflas {allg}
in Konkurs gehen {allg} iflas etmek {allg}
in Konkurs gehen {allg} batmak {allg}
in Konkurs geraten {allg} iflas etmek {allg}
Konkurs abwickeln {allg} müflisin varlıklarını tahsil ve tasfiye etmek {allg}
Konkurs anmelden {allg} iflas talebinde bulunmak {allg}
Konkurs beantragen {allg} iflas talebinde bulunmak {allg}
Konkurs machen {allg} batmak {allg}
Konkurs machen {allg} iflas etmek {allg}
selbstverschuldeter Konkurs {allg} kendi hatasıyla iflas {allg}