DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Schlüssel {m} anahtar {i}
der Schlüssel {m} [Tec]cıvata {i}
der Schlüssel {m} [Mus]nota anahtarı {i}
der Schlüssel {m} sebep {i}
der Schlüsselbart {m} anahtar ağzı {i}
der Schlüsselbart {m} anahtar dili {i}
das Schlüsselbein {n} [anat.]köprücük kemiği {i}
der Schlüsselbeinbruch {m} köprücük kemiği kırığı {i}
die Schlüsselblume {f} [Bot.]çuha çiçeği {i}
die Schlüsselblume {f} çuhaçiçeği {i}
der Schlüsselbund {m} anahtar destesi {i}
der Schlüsseldienst {m} tesviyeci {i}
der Schlüsseldienst {m} çilingir servisi {i}
das Schlüsselerlebnis {n} hayatını değiştiren yaşantı {i}
schlüsselfertig {adj} anahtar teslim {s}
schlüsselfertige Anlage {allg} anahtar teslimi tesis {allg}
die Schlüsselfigur {f} başrol oynayan kişi {i}
die Schlüsselfigur {f} en önemli kişi {i}
die Schlüsselfigur {f} kilit kişi {i}
die Schlüsselfigur {f} önemli şahsiyet {i}
der Schlüsselfräser {m} vida anahtarı frezesi {i}
die Schlüsselgewalt {f} eşin birliği temsil yetkisi {i}
die Schlüsselgewalt {f} [Jur.]eşlerden birinin diğerini temsili {i}
die Schlüsselgewalt {f} katoliklerde günahları af yetkisi {i}
die Schlüsselindustrie {f} ana sanayi dalı {i}
die Schlüsselindustrie {f} temel sanayi alanı {i}
das Schlüsselkind {n} çalışan annenin evde bıraktığı çocuk {i}
das Schlüsselloch {n} anahtar deliği {i}
das Schlüsselloch {n} kilit deliği {i}
die Schlüssellösung {f} anahtar çözüm {i}
der Schlüsselmarkt {m} [Handel]ana pazar {i}
die Schlüsselperson {f} kilit adam {i}
die Schlüsselposition {f} anahtar mevkii {i}
die Schlüsselposition {f} anahtar rolündeki durum {i}
die Schlüsselposition {f} kilit konum {i}
die Schlüsselposition {f} kilit pozisyon {i}
die Schlüsselposition {f} önemli mevki {i}
der Schlüsselroman {m} gerçek olay veya kişilerin örtülü biçimde nitelendirildiği roman türü {i}
die Schlüsselstellung {f} [mil.]hakim mevzi {i}
die Schlüsselweite {f} anahtar ağız genişliği {i}
das Schlüsselwort {n} anahtar kelime {i}
das Schlüsselwort {n} anahtar sözcük {i}
Indirekte Treffer
das C-Schlüssel {m} [Mus]do anahtarı {i}
der der Schlüssel steckt im Schloss {allg} anahtar kilite takılıdır {allg}
F-Schlüssel {m} [Mus]fa anahtarı {i}
der G-Schlüssel {m} [Mus]sol anahtarı {i}