TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
anlamlı {s} ausdrückend {adj}
anlamlı {s} ausdrucksvoll {adj}
anlamlı {s} bedeutsam {adj}
anlamlı {s} bedeutungsvoll {adj}
anlamlı {adv} bezeichnend {adv}
anlamlı {s} denkrichtig {adj}
anlamlı {s} eindeutig {adj}
anlamlı {s} gedrängt {adj}
anlamlı {s} geistreich {adj}
anlamlı {s} inhaltsschwer {adj}
anlamlı {a} sinnvoll {a}
anlamlı {s} viel sagend {adj}
anlamlı {s} signifikant {adj}
anlamlı bakmak {itr} dreinblicken {itr}
anlamlı gözler {allg} sprechende Blicke {allg}
anlamlı olarak {adv} bezeichnenderweise {adv}
anlamlı rakam {i} die Wertziffer {f}
anlamlı rakam {allg} Ziffer mit Zahlenwert {allg}
anlamlı yüz {allg} ausdrucksvolles Gesicht {allg}
anlamlı yüz ifadesi {allg} ausdrucksvolles Gesicht {allg}
anlamlılık {i} die Bedeutsamkeit {f}
anlamlılık {i} die Eindeutigkeit {f}
anlamlılık {i} die Aussagekraft {f}
anlamlılık düzeyi {i} die Irrtumswahrscheinlichkeit {f}
Indirekte Treffer
anlamlı bakmak {itr} dreinblicken {itr}
anlamlı gözler {allg} sprechende Blicke {allg}
anlamlı olarak {adv} bezeichnenderweise {adv}
anlamlı rakam {allg} Ziffer mit Zahlenwert {allg}
anlamlı rakam {i} die Wertziffer {f}
anlamlı yüz {allg} ausdrucksvolles Gesicht {allg}
anlamlı yüz ifadesi {allg} ausdrucksvolles Gesicht {allg}
aynı anlamlı iki sözcüğü peş peşe kullanma {i} [dilb]die Wortwiederholung {f}
başka anlamlı {s} doppelsinnig {adj}
benzer anlamlı sözcük {i} das Synonym {n}
çift anlamlı {s} doppeldeutig {adj}
çift anlamlı {s} zweideutig {adj}
çift anlamlı {s} delphisch {adj}
çift anlamlı {s} lasziv {adj}
çift anlamlı {i} die Doppelwertigkeit {f}
çift anlamlı {s} doppelsinnig {adj}
çok anlamlı {s} äquivok {adj}
çok anlamlı {s} dehnbar {adj}
çok anlamlı {s} vieldeutig {adj}
çok anlamlı {s} mehrdeutig {adj}
çok anlamlı {s} hochbedeutsam {adj}
çok anlamlı bir bakış {allg} ein viel sagender Blick {allg}
anlamlı {s} zweideutig {adj}
farklı anlamlı {s} mehrdeutig {adj}
iki anlamlı {s} anzüglich {adj}
iki anlamlı {s} zweideutig {adj}
iki anlamlı {s} doppelsinnig {adj}
iki anlamlı {s} doppeldeutig {adj}
iki anlamlı {s} doppelbödig {adj}
kötü anlamlı sözcük {i} [dilb]das Pejorativum {n}
tek anlamlı sözlük birimi {i} [dilb]das Lexem {n}
vurgu ve anlam açısından zayıf bir sözcüğün kendinden sonra gelen daha kuvvetli vurgulu ve anlamlı kelimeye bağlanması {i} [dilb]die Proklise {f}
zıt anlamlı iki kavramın birleştirilerek yeni bir kavram yaratılması {i} das Oxymoron {n}